Näringslivsklimat av högsta klass

Anita Öberg är näringslivschef i Sundsvall och här beskriver hon kommunens näringsliv. Hon svarar bland annat på frågan om vilka projekt som är på gång i Sundsvall och vad ett företag har att vinna på etablering i kommunen. Hon menar att man som företagare inte ska fastna i byråkratin och att servicegarantin är ett viktigt verktyg.

Anita Öberg, Näringslivschef, Sundsvalls kommun

Anita Öberg, Näringslivschef, Sundsvalls kommun

Hur skulle du beskriva Sundsvalls näringsliv?

– Alla kommuner drömmer väl om ett diversifierat näringsliv där många branscher kan turas om att vara draglok. Det gör att vi som kommun blir mindre sårbar och det skapar dynamik när företag från olika områden kan befrukta varandra. Dessutom ökar ungdomarnas möjlighet att välja yrkesinriktning på hemmaplan.

I Sundsvall finns sammanlagt 10 000 företag fördelat på nästan 500 branscher. Det gör Sundsvall till den stad i norra Sverige som har största branschbredd.

I detta myller av företagande finns just nu fyra branscher som är större och starkare än övriga och särskilt viktiga för Sundsvallsregionens framtid. Det är Bank, försäkring och pension, IT, Skogen och Handeln.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Sundsvall har ett näringslivsklimat av högsta klass. Det är en målsättning som sporrar och vi jobbar stenhårt för att nå resultat. Som företagare ska du inte fastna i byråkratin och vår servicegaranti är ett viktigt verktyg i arbetet att nå målet.

Ta kontakt med oss på Näringslivsbolaget så ordnar vi till ett tidigt kundmöte inom 14 dagar, där alla inblandade finns till för dig.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

– I dagsläget är det inget problem, det finns både lokaler och mark att tillgå. Mark- och exploateringsavdelningen står alltid till tjänst och vi har uppdaterad information på vår hemsida.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Sundsvall?

– Vi har massor med projekt på gång. Kommunkoncernen investerar nästan 8 miljarder kronor i olika framtidssatsningar fram till 2018. Efterlängtat byggstart av bostäder på Norra kajen, där det tidigare varit industrimark.

Vi satsar på en Convention Bureau, Bredbandslots och en Inflyttningslots, allt för att underlätta för våra företag och för att Sundsvall som region ska växa.

Den främsta symbolen för vår framtidstro är dock 2 109 meter lång och knyter samman norra sidan av Sundsvallsfjärden med den södra. Sundsvallsbron är lika imponerande vacker som ett konstverk.

Hur kommer Sundsvall att se ut om tio år?

– Vi kommer absolut att ha fördubblat besöksnäringen och vara bra mycket över 105 000 innevånare.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Sundsvall?

– Ta kontakt med oss på Näringslivsbolaget så hjälper vi dig eller slussar dig vidare. Svårare än så är det inte!

Sundsvallsbron Bild: Trafikverket, Sundsvalls kommun.

Sundsvallsbron Bild: Trafikverket, Sundsvalls kommun.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter