Mycket nytt i Malmö centrum

Ett centrum som är både attraktivt och efterfrågat. Det innersta av Malmö känns spännande, tycker både Daniel Fredlund på Stena Fastigheter och Christel Nordberg på Malmö Cityfastigheter.

Hur ser ert bestånd ut i Malmö centrum och vad har ni för lediga lokaler att erbjuda i dag?

Christel Nordberg, Malmö Cityfastigheter

Christel Nordberg

Christel Nordberg

– Vi har ca 53 000 kvm lokaler i centrala Malmö.

Det vi kan erbjuda idag är en liten butikslokal på Gustav Adolfs torg samt ett antal lokaler på bra lägen på mellan 100 – 350 kvm.

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

– Stena Fastigheter finns representerade i stora delar av Malmö med bostäder och lokaler, våra lokaler finns främst i stadens centrum.

För tillfället har vi lediga kontors- och butikslokaler i attraktiva lägen, bland annat vid Stortorget, mitt på gågatan och i Kolgahuset vid Skeppsbron.

Hur skulle du beskriva dagens Malmö centrum?

Christel Nordberg, Malmö Cityfastigheter

– Väldigt spännande, det byggs och händer mycket här! Vi har fått viktiga tillskott som Malmö Live, Niagara (Nya Malmö högskola) och byggnationen vid och omkring Malmö Centralstation.

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

Daniel Fredlund

Daniel Fredlund

– City är eftertraktat och den senaste tidens nyproduktion kring Centralstationen, Malmö Live och Triangeln stärker ytterligare citykärnans och stadens attraktivitet.

Det är roligt att se nya verksamheter starta upp samtidigt som det kommer in förfrågningar från befintliga och nya aktörer på marknaden som vill etablera sig i City.

Vad har ni för planer på gång i centrum nu och framöver?

Christel Nordberg, Malmö Cityfastigheter

– Vi håller på för fullt, bl a på Gamla Väster där vi har konverterat om kontor till lägenheter. I december kommer vi att ha 15 sekelskifteslägenheter i modern standard.

Sen har vi vårt nyförvärv, fastigheten Högvakten, som vi tog över den 1 april i år och som vi skall renovera och fräscha till.

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

– Vi har under våren blivit färdiga med anpassningen av lokalerna på bottenvåningen i vårt nyproducerade hyreshus i hörnet av Mäster Johansgatan och Västergatan och nya spännande verksamheter är nu i full gång. Tillsammans med övrig etablering i området och nya gångstråk mellan Malmö Live och Lilla Torg kommer det bli intressant att följa områdets utveckling.

Hur tror du att centrum har utvecklats om fem år? Vilka kriterier är viktiga i den utvecklingen?

Christel Nordberg, Malmö Cityfastigheter

– Malmö kommer att vara en naturlig och strategisk plats att ha ett kontor/huvudkontor på. Vi kommer att skörda frukten av den utbyggnad som tar plats nu. Det är dock viktigt att vi inte växer för snabbt.

Malmö Cityfastigheter äger 53 000 kvm i centrala Malmö

Malmö Cityfastigheter äger 53 000 kvm i centrala Malmö

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

– Citytunneln, med stationerna Malmö C och Triangeln, kommer fortsatt stärka Citys attraktivitet för handel och kontor. Gågatan har redan fått tillskott genom restaurang och café och jag tror vi kommer se en fortsatt ökning av service och kultur blandat med butiker. Handelsstråket kan dessutom komma att utökas ytterligare mot Möllan.

En levande stadskärna är viktig för stadens utveckling och bidrar till att ytterligare öka stadens attraktivitet. Utbudet är idag redan stort men genom att addera fler internationella varumärken samt spännande kombinationer av service och handel eller kultur och handel skapas möjligheter för att ytterligare öka attraktionskraften för Malmö City.

Stena fastigheter erbjuder lediga lokaler på Skeppsbron 13.

Stena fastigheter erbjuder lediga lokaler på Skeppsbron 13.

Hur känns efterfrågan och varför ska man etablera sig här?

Christel Nordberg, Malmö Cityfastigheter

– Det råder en konjunktursvängning med en ökad efterfrågan på lokaler. Det som efterfrågas är främst öppna, effektiva ytor med bra läge där Centralstationen har fått en ökad betydelse.

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

– Malmö City är fortsatt attraktivt vilket märks på antalet förfrågningar vi får. Våra kunder uppskattar närheten till kommunikationer, restauranger och butiker men ställer även krav på flexibla kontors- och avtalslösningar. Som hyresvärd vill vi bidra till att skapa rätt förutsättningar för att våra hyresgäster skall bli lönsamma i sitt företagande.

 

 

 

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter