Mycket händer i Helsingborg

Helsingborg har ett diversifierat och robust näringsliv med nästan 15 000 företag inom 600 branscher. Efter att lokalutbudet under längre tid bestått av äldre fastigheter byggs nu allt fler moderna kommersiella lokaler. Inte minst inom ramarna för det omfattande stadsförnyelseprojektet H+ ryms stora planer för tillskapandet av arbetsplatser.

Vy över framtida Oceanhamnen sett från havet. Illustration: David Wiberg

Vy över framtida Oceanhamnen sett från havet. Illustration: David Wiberg

Den generella bilden av Helsingborg idag, tror Michael Fransson, näringslivschef i Helsingborgs stad, är att det händer väldigt mycket i staden och regionen.

– Det är mycket som pågår i Helsingborg. Både arbetsplatser och bostäder byggs ut i snabb takt och över hela staden. Dessutom har vi nyligen byggt det högsta huset i stadens historia och har precis bjudit in till en markanvisningstävling för det mest intressanta området i hela Öresundsregionen, den nya och centralt belägna stadsdelen Oceanhamnen.

Enligt statistik för befolkningsutvecklingen växer Helsingborg lika snabbt som Stockholm. Helsingborg är en väldigt attraktiv plats för både besökare, invånare och verksamheter, menar Michael Fransson och beskriver näringslivet som växande och dynamiskt med en väldig bredd bland företagen.

– I mitten på september stod det klart att Helsingborg är en av åtta nominerade till utmärkelsen Årets Nyföretagarkommun. Det är ett väldigt bra driv i Helsingborg just nu. Vi har dessutom haft en rekordsommar när det gäller turism-, besöks- och upplevelsenäringen.

Michael Fransson, Näringslivsdirektör i Helsingborgs stad. Foto: Jesper Rydberg

Michael Fransson, Näringslivsdirektör i Helsingborgs stad. Foto: Jesper Rydberg

Diversifierat näringsliv

I Helsingborg är nästan 15 000 företag etablerade inom 600 aktiva branscher. Logistik, handel, medicin och livsmedel är branscher som traditionellt har dominerat, men nu sker tillväxten på mycket bredare front. Logistiken är, och kommer även i fortsättningen att vara, motorn i näringslivsutvecklingen.

– Idag ser vi allt fler företag som är inriktade på helt nya produkter, tjänster och på nya marknader. De jobbar i kluster och nätverk på ett helt annat sätt än man traditionellt gjort. Det är styrkan i Helsingborg, att vi har ett så diversifierat näringsliv.

Att det i Helsingborg finns många företag fördelade över ett stort antal branscher gör näringslivet ganska robust eftersom staden inte är beroende av ett fåtal större företags välgång. En trend som Michael Fransson och hans kollegor på kommunen tydligt kan se är att allt fler stora företag visar intresse för att etablera sig i Helsingborg och efterfrågar nya moderna kontor.

– Vi kan se att det är företag i storleksordningen 50-100 anställda som ökar mest i Helsingborg. En anledning till vår framgång är att vi visar att vi verkligen vill någonting. Vi lägger mycket kraft på att hitta bra samarbetsformer med näringslivet. Fastighets-ägarna är en jätteviktig grupp och de största fastighetsägarna träffar vi minst två gånger om året för att diskutera hur vi tillsammans kan göra Helsingborg ännu mer attraktivt, säger Michael Fransson.

Claes Malmberg, Ansvarig för näringslivsutveckling, Helsingborgs stad.jpg

Claes Malmberg, Ansvarig för näringslivsutveckling, Helsingborgs stad.jpg

Växande lokalutbud

Tidigare har Helsingborgs lokalutbud till största del bestått av äldre och mindre moderna lokaler, vilket har setts som ett problem. Så nu är det med glädje Michael Fransson och hans kollegor kan konstatera att utbudet är på väg att växa och att allt fler moderna kommersiella lokaler tillskapas. De märker av ett ökat intresse och en större vilja att investera och bygga i Helsingborg än på många år. Exempelvis bygger fastighetsägaren Wihlborgs kontor ovanpå resecentrumet Knutpunkten samt ett nytt kontorshus i området Berga och Midroc bygger ett hus där både arbetsplatser och bostäder ska samsas.

– Det finns helt klart ett sug efter kommersiella lokaler, det är ingen tvekan om det. Framför allt yteffektiva, profilskapande lokaler i centrala lägen. Intresset för t ex Wihlborgs kontor ovanpå Knutpunkten har varit enormt, säger Claes Malmberg som är ansvarig för näringslivsutveckling och näringslivsservice.

H+projektet

Det som just nu är mer aktuellt än någonsin i Helsingborg är jätteprojektet H+ som precis övergått från att vara en vision till att bli en realitet. På ett 1 000 000 kvm stort område ska det under de kommande 25 åren byggas arbetsplatser och bostäder med en total byggnadsarea på 800 000 kvm.

– Nu har vi, i och med utlysningen av en markanvisningstävling för Oceanhamnen, äntligen tagit det absolut första steget för det stora stadsförnyelseprojektet. Det absolut mest spännande med H+ är att här gör vi ingen kopia av något som gjorts tidigare. Ingen kopia av Norra Hamnen, inget nytt Hammarby Sjöstad eller Västra Hamnen, utan här tar vi ansats på ett helt annat sätt och vill titta mindre på priset och i stället fokusera på kreativiteten, säger Claes Malmberg.

För Oceanhamnen, den första etappen i H+projektet, planeras byggkranarna stå på plats vid årsskiftet 2015/2016.

– Idag kan vi vara väldigt tydliga med vad de fyra första etapperna kommer innehålla, men när de är färdigställda om cirka 15 år ser kanske tankarna, byggmetoderna och efterfrågan annorlunda ut. Vi måste ha ödmjukhet inför det. Det är en medveten strategi att bygga H+, och andra utvecklingsprojekt vi har i Helsingborg, etappvis för att inte låsa fast oss i planer. Vi ska vara flexibla för nya behov, önskemål samt möjligheter när det gäller teknik, menar Claes Malmberg.

Varför etablera i Helsingborg?

Det finns många olika dimensioner i varför man ska etablera sig just i Helsingborg, menar Claes Malmberg. Det handlar om att vara på en plats där det händer mycket och där kommunen ihop med näringslivet och invånarna tillsammans anstränger sig för att skapa en grund för den framtida utvecklingen av staden.

– Ska man som företag finnas i södra Sverige eller norra Europa är det Oceanhamnen som gäller, det blir den absolut häftigaste platsen man kan vara på.

Till sist vill Michael Fransson lyfta fram förbindelsefrågan.

– En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är inte en om-fråga utan en när-fråga. Och svaret på frågan är ”ganska snart”, tror jag. Det innebär att Helsingborg kommer finnas i en funktionell region med nästan fyra miljoner invånare. Och 2021 har vi en fast förbindelse ända ner till Tyskland, vilket innebär att vi når åtta miljoner människor inom två timmar från Helsingborg. Vem är inte intresserad av att finnas med i det sammanhanget?

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter