Mot ett dynamiskt Helsingborg

Helsingborg ska få en helt ny personlighet och staden ska växa så det knakar. Det första spadtaget för det enorma stadsutvecklingsprojekt H+ är taget och under många år framöver ska Helsingborg förvandlas till en dynamisk stad. 100 hektar industrimark utvecklas, förnyas och länkas samman med centrum, Söder och omkringliggande områden. Både bostäder, studie- och arbetsplatser ska få plats.

H+, som är Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt, ska stärka Helsingborg och den norra Öresundsregionen genom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För att H+ området ska bli verklighet bygger man först Södertunneln. Bygget var tänkt att starta 2012 och tunneln öppnas upp för trafik 2018, men det allmänna konjunkturläget i kombination med en ny kostnadsuppskattning, visar att Södertunneln blir betydligt dyrare än tidigare beräknat. Detta har lett fram till att treklövern och de rödgröna vill senarelägga bygget av tunneln.

- Det besvärliga konjunkturläget och det faktum att kostnaderna för Södertunneln har ökat kraftigt gör att vi kommer föreslå kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten. Utbyggnaden av H+ området fortsätter dock med fokus på Campus Helsingborg och de centrala hamndelarna, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S).

Idag karaktäriseras H+ området av en infrastruktur i form av färjelägen, trafikleder och järnväg. Spårområde och rangerbangård klyver området i en östlig och en västlig del och flera barriärskapande och viktiga leder för transporter till och från staden och hamnen delar området i en nordlig och en sydlig del. Söder kommer att genomgå en förvandling likt Södermalm i Stockholm, Gamla Väster i Malmö och Västerbro i Köpenhamn.

I juni 2008 utlyste Helsingborgs stad en projekttävling i syfte att skapa ett hållbart och övertygande ramverk för H+ stadsförnyelseprocess som tar tillvara visionen för området och blir ett konkret arbetsverktyg för att styra H+ fortsatta utveckling., för H+ området. Fem team från fem länder valdes ut för den fortsatta tävlingen, Imagine Helsingborg. Direkt efter projekttävlingen inleddes arbetet att tillsammans med de fem utvalda teamen utveckla H+ stadsförnyelseprocess. Det arbetet har landat i H+ Manualen som lanserades i april i år. Manualen anger projektets riktning och är tänkt att användas som en plattform som definierar de gemensamma värderingarna och förutsättningarna.

Det första spadtaget togs den 4 september 2010 på Konsul Perssons plats. Det är Midroc Property Development som tillsammans med Helsingborgs stad har planerat för det nya stadsmässiga kvarteret på Söder. Det ska ge plats för två huskroppar i sju respektive tio plan och rymmer hotell, filmstad, ett hundratal bostäder, kontor samt någon butikslokal. I byggprojektet ingår också ett parkeringsgarage med ett hundratal parkeringsplatser för allmänheten. Den första delen, som innehåller hotell och filmstad, förväntas stå klar under 2013.

Handeln i Helsingborg har starka traditioner och Väla centrum utanför staden står starkt, trots dåliga tider i detaljhandeln. Torsdagen den 25 augusti invigdes den första etappen av nya Väla Centrum och under veckan som följde slog köpcentrumet sitt besöksrekord med 158 908  personer som hittade till Väla Centrum under invigningsveckan. Väla Centrum genomgår just nu en stor ombyggnad och den nyinvigda etappen innehåller bland annat ett nytt restaurangtorg med nio restauranger samt en rad nya butiker och varumärken. Hela ombyggnaden beräknas vara klar i mars 2012. Väla Centrum har då vuxit med 20 000 kvm och 180 butiker och är resultatet av ett planarbete som påbörjades för över tio år sedan.  Det är många som skriver om dåliga tider i detaljhandeln men Väla är ett exempel på att väl genomförda projekt blir bra oavsett konjunktur. 

Även en ny arena är på gång i Helsingborg. Helsingborg Arena ska bli stadens nya huvudarena för inomhusidrott. Arenan ska också kunna användas för konserter och andra typer av evenemang. Byggnaden ska kunna ta emot 5 000 åskådare vid idrottsevenemang och 5 500 personer vid konserter. Arenan började byggas 2010 och invigningen är planerad till slutet av 2012. Arenan blir granne med Idrottens hus. Området i övrigt kommer även att förändras på andra sätt. Delar av det omgivande Olympia- och Fredriksdalsområdet ska utvecklas till en attraktiv park för helsingborgarna. Helsingborgarnas ”Central Park” ska bli en mötesplats med promenadstråk.

Ett annat stort projekt som dock har gått i stå är Midrocs Saltkristallerna som skulle bli porten till Helsingborg och som skulle skapa hundratals nya jobb. Nu stoppar socialdemokraterna det omdiskuterade kongressförslaget innan regeringen sagt sitt, 14 000 namnunderskrifter krävde t o m en lokal folkomröstning. Bygget i hamnen skulle byggas på tomten där den gamla färjestationsbyggnaden och en ödslig parkeringsplats finns i dag. Halvmiljardprojektet innehöll en stor kongressanläggning, maffigt hotell och 130 lägenheter med utsikt mot sundet, men har i dag alltså hamnat i en återvändsgränd.

Helsingborgs företagsområden är många och möjligheterna för nyetablering samt vidareutveckling av befintlig verksamhet är god. Här följer en lista och en enkel presentation av stadens företagsområden.

Berga – Berga eller Berga Industriområde som också är namnet, är idag Helsingborgs största industriområde med sina 1 400 000 kvadratmeter. Berga finner ni i den nordöstra delen av staden cirka 5 km från stadskärnan i höjd med motorvägarna E4/E6 samt E20. Från Berga finns också regionbussar samt möjligheter till tågförbindelser.

Gåsebäcks industriområde – Industriområdet är beläget i centrums södra delar och sträcker sig från motorvägsinfarten från bostadsområdet på Närlunda till Brandstationen och viadukten vid Södergatan. Industriområdet omfattar idag ca 200 000 kvadratmeter. Från Gåsebäcks industriområde är det lätt att nå Ramlösa tågstation samt anslutningar till motorvägarna E6 samt E20. Detta område är lätt att nå via stadstrafiken, regionbussar samt tåg.

Köpingegården – Ett industriområde på ca 250 000 kvadratmeter beläget invid Malmöleden och Österleden.

Försäljningen av industrimark påbörjades i slutet av 1980-talet, och då främst till transportbranschen.

Från Köpingegården tar man sig lätt från Österleden och Malmöleden till motorvägarna E4, E6 samt E20.

 Långeberga – Beläget just väster om E6 och består av ca 650 000 kvadratmeter mark för tomter. 

Långeberga ligger i nära anslutning till järnväg och motorvägspåfarter.

Landskronavägen –  den södra utfarten från staden. Längs Landskronavägen verkar idag; tryckerier, vitvaruhandlare, grossister osv. Landskronavägen har goda förutsättningar för allmänna kommunikationer i form av buss, tåg och stadstrafik. Möjligheten är också god att snabbt och lätt kunna ta sig till de stora motorvägarna.

Sydhamnen – En del av Helsingborgs Hamn som är Sverige tredje största hamn. Denna hamn innehåller de flesta verksamhetsdelarna inom Helsingborg Hamn; spannmål, oljeterminal och en terminal för RoRo-trafik. 

Tostarp – Är ett nyetablerat företagsområde i Helsingborg beläget precis intill E6 samt E20 mellan Vasatorp och Kropp. Detta område kommer specifikt inriktas mot större företag med inriktning logistik.

Ättekulla – Beläget mellan Österleden och E6 i den södra delen av Helsingborgs stad, sydostlig riktning, och består av ca 1 000 000 kvm. Från Ättekulla finns möjligheten att via järnvägen och motorvägen transportera sina varor och tjänster vidare ut på marknaden.

Väla Norra – Industriområde beläget väster om Väla centrum, med en markarea på totalt 280 000m2.

Väla Södra – Området omfattar ca 167 hektar tomtmark.

Väla – Invigdes 1974, då som Sveriges största köpcentrum. Väla finns till dags dato på en yta av 47 000 kvm med 110 aktiva butiker/företag. Väla är beläget ca 6 km från stadens centrum. Väla ligger i nära anslutning till motorvägarna E4 samt E6 och med stadsbuss kan man lätt ta sig till stadens centrum eller Maria Station samt Ödåkra för vidare färd med tåg.

Källa: Helsingborg Stad, www.helsingborg.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter