Monica von Schmalensee: "Människor flyttar när de saknar jobb och bostad"

Monica von Schmalensee, VD på White, pratar bostadskriser, utflyttning från kommuner, spektakulära hus och hållbarhet.

Hur ser trenderna ut bland kontorsfastigheter? 

- Vi ser en fortsatt efterfrågan på effektiva ytor, gärna sammanhängande på samma plan. Aktivitetsbaserade arbetsplatser påverkar innehåll och planlösning på ett positivt sätt, kontoren blir mer dynamiska arbetsplatser. Vi ser också att kontoren öppnar upp mot omvärlden och låter allmänheten använda lokaler, kaféer och restauranger, som kan utnyttjas av flera och användas även utanför kontorstid. Hållbarhetsfrågan är en central aspekt som bidrar till spännande och innovativa framtidslösningar.

Hur kan ni som arkitekter påverka utvecklingen av en attraktiv stad?

- Eftersom ämnet arkitektur inte bara handlar om hus utan också stadsbyggnad kan vi som arkitekter tidigt arbeta med mer komplexa frågor och då också se till helheten som den attraktiva staden. Hållbarhet i sina tre dimensioner miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet är ett bra sätt att mäta attraktiviteten. Att sätta människan i centrum, arbeta med trygghet i den fysiska miljön och utnyttja offentliga platser på bästa sätt. Då håller vår stad längre och man trivs. Det vackra och allmänna prioriteras istället för kortsiktiga lösningar.

Vad bör kommunerna göra för att förhindra utflyttning?

- Människor flyttar när de saknar arbete och bostad. Just nu är det bostadskris på många orter och där har kommunerna ett stort ansvar för att snabba på sin handläggning.

Vad anser du om höga hus?

- Jag älskar höga hus. Speciellt när de ligger på rätt ställe. Under flera år arbetade jag med Kista Science Tower som har bidragit till bilden av en modern och växande stadsdel. Nu finns det flera höga hus i Kista, vilket jag tycker är positivt.

Har ni ett unikt kontor som skiljer sig från andras?

- White är ett speciellt företag. För det första eftersom vi är så många, i dagsläget 789 personer, vilket gör oss till ett av Europas största arkitektföretag. Vi finns på 15 orter i Sverige, Danmark, Norge och England. För det andra är vi ett medarbetarägt företag, med en stark partnergrupp, vilket ger oss frihet att investera strategiskt i forskning och utveckling så att vi kan fortsätta att ligga i framkant.

Hur anser du att marktillgången i Stockholm är?

- Jag skulle säga att marktillgången är god. Motståndet mot nya hus och protester mot en nödvändig förtätning, är ett problem.

Behövs det mer spektakulära hus i Stockholm?

- Ja! Jag tycker att vi borde bli modigare och ge plats för ny arkitektur. Stockholm är en vacker stad men för den sakens skull behöver vi inte konservera huvudstaden.

Vilken är enligt dig Sveriges vackraste stad?

- Stockholm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter