Moderna kontor i Ulriksdal

Framtida Ulriksdals torg. Bild: Scheiwiller Svensson

Framtida Ulriksdals torg. Bild: Scheiwiller Svensson

Mellan E4/E18 och järnvägen som leder till Arenastaden och Arlanda, strax norr om Järva krog, har Peab tillsammans med Solna stad påbörjat skapandet av den nya stadsdelen Ulriksdal. Drygt 100 000 kvm kontor samt hotell, bostäder och lokaler för servicehandel ska byggas. Det första kontorshuset beräknas kunna stå inflyttningsklart årsskiftet 2014/2015.

De moderna och miljömässiga kontorshusen ska byggas utmed både E4 och järnvägen, vilket ger ett mycket bra exponeringsläge samtidigt som de kommer fungera som en form av barriär mellan de stora trafiklederna och bostäderna som planeras att byggas innanför.

Den täta stadsdelen ska också rymma hotell, kvarterskrogar, närbutiker, caféer, gym och övrig service så som exempelvis kemtvätt, optiker, frisör, apotek, skomakare och tandläkare.

Inom några år kommer Ulriksdal att ha

9 000 arbetsplatser och 1 500 bostäder.

Moderna kontor vid stationen

Kontorshusen precis intill Ulriksdals Station är först ut. Som en första etapp ska ett kontorshus om 11 000 kvm byggas. Förutom pendelstationen får man bland annat ett hotell, med 200 rum, restaurang och butiker som granne. Avtal är tecknat med hotelloperatören Park Inn och utanför ska ett nytt torg ta form. Ytterligare kontorshus och ett parkeringshus ingår i en senare etapp.

– Kontorshuset vid stationen kommer få ett väldigt bra läge både ur pendlingssynpunkt och exponeringsmässigt eftersom det syns så väl ut mot järnvägen. Huset kommer även innehålla restaurang, gym, kontorsservice och butiker, berättar Stefan Liljebris, regionchef Stockholm på Peab Fastighetsutveckling Sverige.

De moderna och flexibla kontorslokalerna kommer att erbjudas från 250 kvm upp till cirka 40 000 kvm. Ambitionsnivån för samtliga kontorsbyggnaders miljöprofil är mycket hög, enligt Peab. Detta gäller alltifrån val av material till energieffektiva klimatsystem. Husen kommer att uppfylla internationella miljöklassificeringskrav enligt Breeam. Ännu är inga hyresavtal tecknade men diskussioner förs med flera intressenter.

– Vi hoppas och tror att vi kommer kunna ha tillräckligt många hyresavtal tecknade nu under hösten, vilket skulle möjliggöra en byggstart runt årsskiftet eller strax därefter. Då skulle det kunna bli inflyttning någon gång mellan kvartal fyra 2014 och kvartal ett 2015.

Stefan Liljebris, Regionchef Stockholm, Peab

Stefan Liljebris, Regionchef Stockholm, Peab

Fler kontor utmed E4

Utmed E4 finns ytterligare byggrätter som medger ansenliga ytor kontor. Inte mindre än 60 000 kvm kontor har Peab möjlighet att bygga här.

– Det kommer bli en hel del arbetsplatser. Det första huset utmed E4 blir elva våningar högt, de efterföljande blir åttavåningshus. Hur många kontorshus det blir är svårt att säga i dagsläget då detaljplanen inte anger huskroppar utan en yta där vi kan bygga. Inom det området står det oss fritt att bygga avlånga, centriska eller kubiska hus.

Här behöver Peab teckna hyresavtal med någon större hyresgäst för att kunna börja bygga.

En stadsdel för ett aktivt liv

En mix av kontor, stadsradhus, flerbostadshus, hotell, butiker, restauranger och caféer ska bidra till en levande och trygg stadsdel.

– I och med blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer Ulriksdal aldrig upplevas som ödsligt oavsett tid på dygnet och veckodag, det kommer alltid vara folk i rörelse. Det vi skapar ska attrahera människor som önskar ett aktivt liv, oavsett om de arbetar eller bor i Ulriksdal. Här har man närheten till både sport, rekreation och friluftsområden med cykelvägar, jogging och skidspår.

Med pendeltåget tar man sig från Ulriksdals Station till Stockholm C på nio minuter. Inom ett par minuter är man ute på både E4 och E18 och med bil kan man sedan ta sig till Bromma flygplats på 10 minuter och Arlanda på 25 minuter.

Marknära bostäder

Enligt Stefan Liljebris består Solna idag av tätt exploaterade stadsdelar med mycket flerbostadshus där det mesta är byggt på höjden. När Peab köpte det aktuella området av Solna stad 2005 upplevdes ett behov av fler marknära bostäder. Det som i framtiden kommer prägla bostadsområdena i Ulriksdal är därför stadsradhus.

– Alltså inte radhus som man tänker sig i en förort eller i ett villaområde utan mer stadslika radhus. Vi har hämtat inspiration i Amsterdam, Köpenhamn och Notting Hill i London när vi skissat på dessa två- och trevåningsradhus med liten tomt och hög urbaniseringsgrad. Det ska vara stadslikt, konstaterar Stefan Liljebris avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter