mipim - där kontakterna knyts

Årets upplaga av Mipim i Cannes, världens största årliga fastighetsmässa, gick i år av stapeln den 8-11 mars. Här möts svenska och utländska aktörer samt näringsliv och kommuner för att knyta kontakter och diskutera samtid och framtid.

För 22:a året i rad arrangerades mässan som i år hade drygt 900 registrerade svenskar på plats i ett kylslaget Cannes, däribland Lokalguidens VD Tom Vikström och vice VD Daniel Åberg.

– Mipim är ett viktigt sammanhang att delta i, konstaterar Daniel Åberg. I år märktes det att marknaden har öppnat sig mer jämfört med förra året.

Ett enat Stockholm

Stockholm har sedan flera år varit representerat på mässan. I år fortsatte regionen sin gemensamma marknadsföringssatsning med fler medverkande aktörer än tidigare, 25 kommuner och 23 partners från näringslivet.

– Mipim är världens största mötesplats för fastighetsbranschen och det är en styrka att vi agerar gemensamt i vår marknadsföring. Det är viktigt att näringsliv och offentliga aktörer samlas för att visa omvärlden att Stockholm är en mycket attraktiv investeringsregion, säger Olle Zetterberg, VD på Stockholm Business Region.

En av de 25 kommunerna som deltog var Haninge kommun. Deras syfte var att sätta Haninge kommun på kartan för aktörerna på området. Främst för svenska investerare och byggföretag, men också för att informera internationella deltagare om Haninge kommun.

– Vår medverkan ser vi som en bra möjlighet att locka till nyetableringar av företag och nybyggnation av bostäder. På det sättet kommer vi också att utveckla den regionala stadskärnan i enlighet med regionplanekontorets intentioner, säger näringslivsutvecklare Senada Custovic.

ISS stack ut

Ett företag som stack ut på mässan var Facility Management-leverantören ISS. Det är faktiskt första gången som en heltäckande, global aktör inom Facility Management tar en aktiv roll på Mipim-konferensen. Tidigare har det varit enskilda aktörer, representerande olika särintressen, som medverkat på Mipim.

Initiativet till ISS-koncernens storsatsning på Mipim kommer från det svenska dotterbolaget, som under de senaste åren har följt konferensen och konstaterat att FM-frågorna där har hamnat i skymundan.

– ISS som företag har tidigare haft en låg profil i dessa sammanhang. Inom det svenska bolaget är vi dock något av ett föregångsland inom koncernen och har arbetat mycket aktivt på konferenser och mässor, säger Christer Ekelund som är marknadschef på ISS i Sverige.

Genom sin närvaro på mässan vill ISS sätta strålkastarljuset på vikten av en helhetssyn på fastighetsägandet, som omfattar så mycket mer än bara köp, förädling och försäljning.

Enligt ISS är fastighetsbranschen en i många stycken konservativ bransch där man antingen fokuserar på den potentiella värdeökningen av ett bestånd, eller på teknisk eller administrativ förvaltning. De menar också att det finns mycket stora besparingar att göra på att ha en helhetssyn på fastigheterna genom hela deras livscykel, med såväl hårda som mjuka tjänster som inte bara omfattar byggnaderna utan också de som nyttjar fastigheterna.

– Det här är en viktig fråga för hela fastighetsbranschen och vi investerar därför tungt i vår medverkan på Mipim. Vi vill fästa uppmärksamheten på vikten av en väl genomförd Facility Mangement-strategi. Det kan spara mångmiljonbelopp för en enskild fastighetsägare, säger Peter Ankerstjerne, som är Global Marketing Director på ISS.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter