Minskade utsläpp i Malmö city

I slutet av november invigdes crossdockbyggnaden på Malmö kombiterminal, en av Sveriges modernaste anläggningar för citydistribution av gods. Den nya terminalen kommer bidra till att minska den tunga trafiken på de skånska vägarna samtidigt som antalet lastbilar i city minskas. En mer effektiv citylogistik leder till en bättre trafiksituation och mindre föroreningar i luften, menar fastighetsägaren Jernhusen.

Tomas Jörme, Mertz Transports vice vd, framför den nya crossdockbyggnaden på Malmö kombiterminal. Foto: Björn Rudnert

Tomas Jörme, Mertz Transports vice vd, framför den nya crossdockbyggnaden på Malmö kombiterminal. Foto: Björn Rudnert

En central citylogistikanläggning med crossdock, som nya Malmö kombiterminal, minskar belastningen på Skånes vägar, enligt Jernhusen. Där kommer långväga gods att lastas om för distribution i närområdet. Då detta nu kan ske direkt på kombiterminalen istället för på flera andra platser leder det till minskade transportsträckor, mindre trängsel på vägarna och minskade koldioxidutsläpp.

– Malmö kombiterminal med sin crossdock är mycket viktig för regionens infrastruktur då den kan hantera mer gods jämfört med tidigare. Med mer gods på järnvägen får vi hållbara transporter med bättre miljö, både i Malmö och i resten av Sverige, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Jernhusen har, tillsammans med Mertz Transport utvecklat Malmö kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter – en crossdockanläggning. Med effektivare lagerfunktion i direkt anslutning till terminalen blir hantering av godstransporter i Öresundsregionen snabbare och mer hållbar.

– Vi har valt att satsa på både lastbil och järnväg då vi i framtiden ser att båda behövs för en balanserad hållbar logistik i städerna. Att transportera gods på järnväg är ett bra komplement till vår nuvarande affär, säger Tomas Jörme, vice vd för Mertz Transport.

Ett av Jernhusens mål är att fler företag ska välja att transportera mer gods på järnväg då det är ett viktigt bidrag till hållbara transporter.

– Vi fortsätter att utveckla kombiterminalerna i hela Sverige i nära samarbete med våra kunder och branschen. Tillsammans kan vi skapa effektivare och prisvärda logistiklösningar. Detta bidrar till hållbara transporter och en bättre miljö för alla, säger Micael Svensson, Affärsområdeschef Gods Jernhusen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter