Mindre resor, mer energi

Alla företag vill spara pengar och öka sin produktivitet och i dag tar även många sitt ansvar och gör det de kan för att spara på vår miljö. Något som företagen kan göra är att dra ner på sina resor och på så sätt minska både koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Men att bara ersätta resor med vanliga telefonsamtal eller telefonkonferenser räcker inte många gånger utan det krävs mer. TelePresence är den nya generationens virtuella konferenstjänst som gör att du kan kommunicera och samarbeta mer effektivt när som helst, var som helst och med vem som helst. Med den här nya typen av videokonferenser kan man träffas öga mot öga och ta del av både kroppsspråk och ansiktsuttryck, komponenter som är väldigt viktiga i en dialog. Den visuella kommunikationen kan i många fall vara mer avgörande än den verbala. Mogen marknad

Allt fler företag inser att affärsresandet påverkar vår miljö i stor utsträckning samtidigt som den ökade globaliseringen ökar behovet av att resa. När företagen börjar ställa investeringarna mot resekostnaderna och kraven på miljövänliga alternativ öppnar sig marknaden för dessa nya videokonferenssystem som visserligen funnits ett tag, men som nu ser en mogen marknad. Några som lever som de lär är exempelvis Telia Sonera, som var det första företaget i Norden att lansera den här typen av virtuell konferenstjänst. De frekventa resorna mellan Sverige och Finland, flera varje vecka, har ersatts av videokonferenser i realtid. Det vi sparar i fråga om resekostnader och arbetstid återbetalar på kort tid de investeringar vi har gjort. Och då har vi inte ens räknat med värden som har med miljö och personal att göra, säger Juha Lipsanen, chef för integrerade företagstjänster på Teli Sonera. Efterfrågan har varit stor och i somras installerades två nya TelePresence-rum i Stockholm och Göteborg. Intryck av att sitta i samma rum

Det virtuella konferenssystemet är noga sammansatt av stora plasmaskärmar i ett rum med speciellt utvalda färger på väggarna, ljussättning och möblering. I alla TelePresence-rum världen över ser det exakt likadant ut för att förstärka intrycket av att man sitter i samma rum under mötet. Deltagarna är virtuellt närvarande i helfigur och kan kommunicera ansikte mot ansikte på ett realistiskt sätt. Bildkvaliteten är av absolut högsta kvalitet och deltagarna ska under mötet verkligen få intryck av att de sitter framför varandra, öga mot öga. Det finns heller inga klockor på väggarna för att eventuella tidsskillnader inte ska bli ett diskussionsämne som förstör upplevelsen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter