Min förvaltningsfilosofi

Placeringar av medel med kortsiktig horisont görs bäst på bankkonto, där är medlen skyddade mot alla rörelser på kapitalmarknaderna, samt inte minst omedelbart tillgängliga. Ska förvaltningen av en förmögenhet innehålla inslag av aktier, räntebärande produkter och strukturerade produkter krävs att man har en mer långsiktig placeringshorisont.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Ibland är det en god strategi att avstå från en affär. Att inte köpa en aktie eller ett annat värdepapper ska vara ett precis lika överlagt beslut som att köpa en aktie. Att behålla, alltså att inte sälja, ett värdepapper man äger ska vara ett lika överlagt beslut som att sälja eller köpa värdepappret.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Varje affärstransaktion innebär kostnader i form av skillnaden mellan köp- och säljkurs samt courtage. Dessa kostnader minskar självklart det potentiella resultatet. En stor affärsvolym är oftast bara lönsamt för banken eller mäklaren. Alla affärer ska enbart drivas av omsorg om det långsiktiga förvaltningsresultatet, inte för att generera höga intäkter till förvaltaren.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Om det förvaltade kapitalet växer så blir det i det långa loppet en god affär inte bara för dig utan även för förvaltaren genom att affärsvolymerna därigenom blir större, men detta tar såklart tid och alla aktörer är inte beredda att se så långsiktigt på en kundrelation, men det är jag.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Sammanfattning av semestern

Vädret

Att det regnat, varit kyligt, soligt och varmt innebär väl att sommaren 2009 kommer att summers som en helt vanlig normal svensk sommar. Inte den finaste, men heller inte den värsta jag upplevt. Om jag hade krävt en garanterat molnfri himmel under min semester så hade jag nog inte valt att semestra på hemmaplan i Sverige, men sådana krav ställer inte jag på sommaren. Min semester har varit skön och avkopplande och jag hoppas att även ni alla har haft en skön sommar ni också.

Börsen

Världens börser har haft en bra utveckling under sommaren 2009 och det gäller även vår svenska börs som utvecklats mycket bra. Det gäller väl i alla fall från mitten av juli och fram, innan dess var det marsch på stället som gällde efter vårens uppgång. Kanske har börsen utvecklats lite för bra, men vem är jag som skulle klaga på en bra börsutveckling?

De rapporter som lämnats för första halvåret har överlag visat på bättre resultat för det andra kvartalet än jag trodde att företagen skulle vara mäktiga att lyckas med. Det gör att vi i många fall fått revidera upp våra vinstprognoser för året och därmed för börsen fortsatt stöd i form av en rimlig, eller i vissa fall till och med en låg, värdering.

Uppgången som skett på börsen beror säkert till allra största delen på det flöde av goda rapporter som vi alltså fått se och läsa.

Ekonomin

Den statistik som presenterats under sommaren kan jag bara tolka som att vi befinner oss i början av slutet på den recession vi tyngts av under ett års tid nu.

Det vi ser är att den globala ekonomin nu så sakta närmar sig en återhämtning. De penning- och finanspolitiska stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker åtagit visar sig nu bita. Precis som jag skrivit och sagt så biter låga räntor och fiskal stimulans på ekonomin, det gör även tiden som är en viktig faktor i sammanhanget. Till slut är det för dyrt att underlåta att göra de nödvändiga underhållsinvesteringar med mera som behövs och efterfrågan och därmed ekonomin tar ny fart. Den extremt låga räntan har hjälpt, var så säkra.

Det är inte alla ekonomier som kommer att ta fart samtidigt, som vanligt får jag väl skriva är har ännu inte konjunkturen visat några tecken på att närma sig botten i Japan. Sydkorea är kanske den ekonomi som ser bäst ut och våra framtida kamrater som EU-medlemmar (?) Turkiet har också utvecklats väldigt väl.

Jag har sagt det förr och upprepar det gärna; Turkiet i EU blir en injektion som vi inte har råd att tacka nej till. Hög tillväxt och en låg medelålder gör dem till en dröm medlem till EU, i alla fall när jag ser på saken.

Utsikterna

När det gäller väderutsikterna följer jag John Polman på www.klart.se men det var väl inte precis väderutsikterna jag tänkte på här, utan mer på utsikterna för ekonomin och börsutvecklingen under hösten.

För att veta var ekonomin är på väg så ska vi nog titta lite på USA, det är trots allt världens största ekonomi och USA ledde ingången in i lågkonjunkturen och utan dem tar vi oss inte ut ur recessionen.

USA har nu befunnit sig i recession i 19 månader, man måste gå tillbaka till 1930-talet för att hitta en längre. Sista kvartalet 2008 minskade BNP i USA med 5,4 procent och det första kvartalet i år var ännu värre med minus 6,4 procent. Nu verkar vi närma oss en vändning, årets andra kvartal (som nyligen redovisats) minskade BNP "bara" med en procent i årstakt.

Den värsta krisen sen trettiotalet ser ut att vara på väg mot sitt slut. Jag tror att vi kan glömma de profetior som talar om dubbeldipp och andra hemskheter. Vi har tagit oss igenom en besvärlig period och det ser ganska stabilt ut framåt. Det blir inge drastiska räntehöjningar på ett år eller så, men sen kommer centralbankerna att inta en lite mindre expansiv attityd. Det är bra det.

Vad gör jag?

Den svenska börsen är nu inte billig, men heller inte alltför dyr. Under förutsättning att vinsterna fortsätter utvecklas väl. Min tanke är att marknadens aktörer nog vill syna korten alltså vinsterna för tredje kvartalet innan börsen är redo för ytterligare uppgång. Det är rimligt i osäkra tider, det är för övrigt alltid rimligt, och jag lutar mer åt att agera på kunskap och analys än på rykten gissningar. Ibland ger det för dålig avkastning när börsen rusar iväg, men långsiktigt är det garanterat rätt väg att gå.

Alltså, förvänta er ingen raketbörs de närmaste månaderna utan mer en sidledes förflyttning. Men var heller inte rädd för att öka på exponeringen mot börsen om du varit alltför försiktig med risk tidigare. Titta också gärna så att exempelvis Sydkorea är representerat på något sätt i din totala portfölj (för de allra flesta är fonder det enda rimliga sättet att få den exponeringen).

Inpension Asset Managements förvaltningsfilosofi

Inpension Asset Management förvaltar med utgångspunkt i individuella behov och krav. Avkastning och risk hänger intimt samman och båda parametrarna är därmed precis lika väsentliga för ett lyckat förvaltningsresultat vilket vi tagit fasta på för en långsiktig relation mellan oss och en nöjd kund. Vår oberoende ställning ger oss frihet att välja vem vi tycker har bäst analys av det makroekonomiska läget och även av olika bolag vid var tidpunkt. Det tror vi ger oss en möjlighet att skapa en långsiktigt högre avkastning.

Det finns flera olika och unika sätt att ta del av Inpensions förvaltningsfilosofi och våra investeringstankar. Ta kontakt med undertecknad för information. Gå gärna in på sidan www.inpension.se så får du mer information om oss och alla våra tjänster. Se avslutningen på krönikan för övriga kontaktdetaljer!

Fortsättning på miljonen

Fortsätt följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade miljon. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

 Lokalguiden har lämnat 1 000 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

 Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

Innehavet i konsultföretaget Ångpannan har sålts och ett nytt inslag i form av konsultföretaget Sweco har tillkommit. Det är ingen revolution, båda är verksamma inom miljö- och energisektorerna. Vi ser helt enkelt bara potentialen som något större i Sweco än i Ångpannan just nu.

Nedan redovisas aktuell portfölj med respektive innehavs inköpskostnad.

Antal Bransch/bolag Ansk.kurs Kurs 090810 Andel i %

Industri 40,6

600 SKF B 143:18 106:50 8,1

500 ABB 148:19 132:25 8,3

500 Skanska 115:09 99:75 6,3

1000 Sandvik 89:08 69:50 8,8

1 600 Sweco B 45:28 45:00 9,1

Konsumentvaror 10,5

200 Hennes & Mauritz 369:61 416:50 10,5

Hälsovård 9,3

600 Q-Med 98:80 47:80 3,6

816 Meda 101:56 55:75 5,7

Finans 13,5

500 Investor B 133:15 129:50 8,2

2000 Klövern 25:18 20:80 5,3

Telekommunikation 20,4

500 Nokia 162:24 95:00 6,0

800 Ericsson 65:60 69:00 7,0

1300 Telia Sonera 40:90 45:20 7,4

Värdet på aktierna är 745 182 kronor och i kassan finns idag 46 495 kronor (6,2 procent). Totalvärdet är således 791 677 kronor.

Portföljen har hittills i år stigit med drygt 24 procent. Det ska ställas mot det av de officiella börsindex som vi valde att använda, vilken i skrivande stund stigit med dryga 25 procent.

Ett attraktivt erbjudande

Vill du ha samma förvaltare som Lokalguiden? Som läsare av Lokalguiden får du också en favör i form av gynnsammare förvaltningsavgift. Kontakta Per Erik Håkansson på telefon 031-300 04 73 alternativt 0709-66 42 86 för en förfrågan eller ytterligare detaljer kring Inpension Asset Managements erbjudanden. E-post fungerar också bra pererik.hakansson@inpension.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter