Min förvaltningsfilosofi

Placeringar av medel med kortsiktig horisont görs bäst på bankkonto, där är medlen skyddade mot alla rörelser på kapitalmarknaderna, samt inte minst omedelbart tillgängliga. Ska förvaltningen av en förmögenhet innehålla inslag av aktier, räntebärande produkter och strukturerade produkter krävs att man har en mer långsiktig placeringshorisont. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Ibland är det en god strategi att avstå från en affär. Att inte köpa en aktie eller ett annat värdepapper ska vara ett precis lika överlagt beslut som att köpa en aktie. Att behålla, alltså att inte sälja, ett värdepapper man äger ska vara ett lika överlagt beslut som att sälja eller köpa värdepappret. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Varje affärstransaktion innebär kostnader i form av skillnaden mellan köp- och säljkurs samt courtage. Dessa kostnader minskar självklart det potentiella resultatet. En stor affärsvolym är oftast bara lönsamt för banken eller mäklaren. Alla affärer ska enbart drivas av omsorg om det långsiktiga förvaltningsresultatet, inte för att generera höga intäkter till förvaltaren. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Om det förvaltade kapitalet växer så blir det i det långa loppet en god affär inte bara för dig utan även för förvaltaren genom att affärsvolymerna därigenom blir större, men detta tar såklart tid och alla aktörer är inte beredda att se så långsiktigt på en kundrelation, men det är jag. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Efter Mil Millington

Björn Ranelid 1 Efter att jag i förra krönikan uppmanade er att leta efter orsaker till gräl hos Mil Millington och på något sätt lyckades få det att låta som om min hustru är en mästare i att hitta orsaker till gräl, känner jag ett visst behov av att gjuta olja på vågorna och vilket halmstrå kan vara bättre och vackrare att gripa efter än ett citat från min favoritförfattare Björn Ranelid. "Kärleken väger ingenting, ändå är den mäktigare än allt annat på jorden". Vackra ord kan vi väl inte få för mycket av!

Stort intresse för boräntor Jag fick respons på min förra krönika som visar att boräntor är av väldigt stort intresse och av stor betydelse för många. Av det skälet har vi inom Inpension Asset Management låtit studera frågeställningen kring bundna kontra rörliga räntor ur ett akademiskt och teoretiskt perspektiv. Till vår hjälp med detta har vi knutit en student från Handelshögskolan i Göteborg. Vi kommer säkert att försöka få resultatet publicerat publikt förutom distribuerat till våra kunder när det föreligger som i helt färdigt material. För den som har intresse och inte orkar vänta går det också självklart bra att ta kontakt med mig så kan jag redovisa vad vi funnit i våra studier.

Telia Sonera En aktie som tillkommit i portföljen under våren är Telia Sonera. Det finns en hel del orsaker till det köpet. Dels är teleoperatörer en förhållandevis konjunkturokänslig bransch och därmed kvalar branschen in som motvikt till portföljens slagsida mot konjunkturkänsliga industriföretag.

Att valet föll på just Telia Sonera beror framför allt på den försiktiga värderingen av aktien med ett p/e-tal på knappt 9 för 2010 års vinst. Lägg till en stabil och hög direktavkastning och jag tycker att vi har en aktie som väl försvarar en plats i portföljen.

De som inte ens tittar på Telia Sonera för att man köpte en post vid introduktionen och förlorade pengar på den investeringen, det finns många i den skaran, bör tänka om och inte blanda ihop en gammal dålig affär med framtida affärer. Jag har sagt det så många gånger och fortsätter att upprepa det; "ha inga känslor för aktier, de har inga känslor för dig". Kapitalförvaltning är och ska vara ett torrt och teoretiskt område och känslor ska man försöka att i görligaste mån hålla borta från den beslutsprocess man använder.

Det finns emellertid minst ett skäl ytterligare till att köpa Telia Sonera-aktier. Det är dotterbolaget International Carrier. Under Marianne Niverts tid som VD satsade bolaget miljarder på fibernät. Den satsningen har hittills ansetts vara en katastrof och en belastning och värdet på International Carrier har till slut skrivits ner till noll.

Idag visar den delen tvåsiffriga tillväxttal (kanske uppåt 20 % tillväxt) och man kan förmoda att omsättningen sker med en stigande vinstmarginal. Det finns möjligheter att International Carrier till slut kan bli ett guldägg för Telia Sonera. Marknadsvärdet torde ligga på 15 miljarder kronor, vilket nästan är 10 procent av Telia Soneras börsvärde.

Alltså finns det en spännande krydda att lägga till en låg värdering samt en relativ konjunkturokänslighet. Det är en aktie som absolut är köpvärd på nuvarande kursnivå. Man förvänta dig inte en kursraket, till det hade behövts en bättre tillväxt, vi räknar med i stort sett oförändrad vinsttillväxt för innevarnade år.

Letar man enbart efter högsta möjliga potential så är sannolikt Tele2 ett bättre köp, men tar man också risken i beaktande så tycker jag att Telia Sonera är att föredra. Oavsett vilken av de aktierna som passar bäst för just din riskprofil så anser jag att en teleoperatör försvarar sin plats i en väl diversifierad portfölj.

Björn Ranelid 2 Jag väljer att avsluta krönikan som jag inledde den, med ett smakprov på Raneldiska: "Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril. Men den rymmer så mycket att Gud får ta till sin stora passare om han vill sluta den." Som sagt, vackra ord kan vi inte få för mycket av, det kan vi inte av Björn Ranelid heller!

Inpension Asset Managements förvaltningsfilosofi Inpension Asset Management förvaltar med utgångspunkt i individuella behov och krav. Avkastning och risk hänger intimt samman och båda parametrarna är därmed precis lika väsentliga för ett lyckat förvaltningsresultat vilket vi tagit fasta på för en långsiktig relation mellan oss och en nöjd kund. Vår oberoende ställning ger oss frihet att välja vem vi tycker har bäst analys av det makroekonomiska läget och även av olika bolag vid var tidpunkt. Det tror vi ger oss en möjlighet att skapa en långsiktigt högre avkastning. Det finns flera olika och unika sätt att ta del av Inpensions förvaltningsfilosofi och våra investeringstankar. Ta kontakt med undertecknad för information. Gå gärna in på sidan www.inpension.se så får du mer information om oss och alla våra tjänster. Se avslutningen på krönikan för övriga kontaktdetaljer! Fortsättning på 100 000-lappen Fortsätt följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen: · Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index). · Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage. Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se. Vad har hänt i portföljen? New Wave som jag i och för sig tror på långsiktigt har jag sålt av innehavet i. Försäljningen gjorde jag främst eller nästan endast för att storägaren och VD Torsten Jansson sålde en för stor del av sitt innehav. Vill inte han äga dem just nu så vill inte jag det heller. Han behåller sina A-aktier men har sålt sina B-aktier, han har även sålt halva sitt innehav i RNB (Retail and Brands). Det kan tolkas som att han förbereder sig inför en nyemission i New Wave även om han förnekar att det behövs. Kassan har därmed ökat motsvarande. Nedan redovisas aktuell portfölj med respektive innehavs inköpskostnad. Antal Bransch/bolag Ansk.kurs Kurs 090605 Andel i % Industri 39,1 100 ABB 148:19 130:00 8,7 100 Skanska 115:09 85:25 5,7 200 Sandvik 73:92 65:00 8,7 100 SKF B 100:05 96:75 6,5 100 Ångpanneföreningen 116:85 142:00 9,5 Konsumentvaror 12,2 50 Hennes & Mauritz 215:16 366:50 12,2 Hälsovård 9,4 200 Q-Med 49:50 42:60 5,7 100 Meda 100:18 56:00 3,7 Finans 14,3 100 Investor B 133:15 119:75 8,0 500 Klövern 25:18 18:80 6,3 Telekommunikation 21,6 100 Nokia 162:24 121:60 8,1 150 Ericsson 65:59 70:60 ..7,1 250 Telia Sonera 40:90 38:20 6,4 Värdet på aktierna är 144 570 kronor och i kassan finns idag 5 001 kronor (3,4 procent). Totalvärdet är således 149 571 kronor. Portföljen har hittills i år stigit med drygt 18 procent. Det ska ställas mot det av de officiella börsindex som vi valde att använda, vilken i skrivande stund stigit med dryga 14 procent. Ett attraktivt erbjudande Vill du ha samma förvaltare som Lokalguiden? Som läsare av Lokalguiden får du också en favör i form av gynnsammare förvaltningsavgift. Kontakta Per Erik Håkansson på telefon 031-300 04 73 alternativt 0709-66 42 86 för en förfrågan eller ytterligare detaljer kring Inpension Asset Managements erbjudanden. E-post fungerar också bra pererik.hakansson@inpension.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter