Min förvaltningsfilosofi

Placeringar av medel med kortsiktig horisont görs bäst på bankkonto, där är medlen skyddade mot alla rörelser på kapitalmarknaderna, samt inte minst omedelbart tillgängliga. Ska förvaltningen av en förmögenhet innehålla inslag av aktier, räntebärande produkter och strukturerade produkter krävs att man har en mer långsiktig placeringshorisont.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Ibland är det en god strategi att avstå från en affär. Att inte köpa en aktie eller ett annat värdepapper ska vara ett precis lika överlagt beslut som att köpa en aktie. Att behålla, alltså att inte sälja, ett värdepapper man äger ska vara ett lika överlagt beslut som att sälja eller köpa värdepappret. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Varje affärstransaktion innebär kostnader i form av skillnaden mellan köp- och säljkurs samt courtage. Dessa kostnader minskar självklart det potentiella resultatet. En stor affärsvolym är oftast bara lönsamt för banken eller mäklaren. Alla affärer ska enbart drivas av omsorg om det långsiktiga förvaltningsresultatet, inte för att generera höga intäkter till förvaltaren.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Om det förvaltade kapitalet växer så blir det i det långa loppet en god affär inte bara för dig utan även för förvaltaren genom att affärsvolymerna därigenom blir större, men detta tar såklart tid och alla aktörer är inte beredda att se så långsiktigt på en kundrelation, men det är jag.

Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Läge att binda boräntorna? OK, boräntor är inte börsen. Men vem har sagt att jag ska skriva krönikor om börsen hela tiden? Jag får många frågor, fortsätt bara att skicka e-post eller ringa till mig, om olika aspekter som rör ekonomi. Många handlar bland annat om just boräntor och då framför allt när man ska binda räntorna. Faktiskt får jag nästan aldrig frågan OM man ska binda utan just NÄR man ska binda . Här ska jag försöka ge min syn på den problematiken och då först ur en teoretisk finansiell synvinkel.

Spekulera med räntan/lånen Då börjar jag med att ta död på en extremt utbredd, men icke desto mindre en grav missuppfattning.

Alldeles för många gånger får jag höra av personer att de inte vill "spekulera med sina boendekostnader" och därför väljer att ha bolån med bundna räntor. Kanske med ett par olika bindningstider och en del rörligt lån, men ändå gör man valet att binda en stor del av sina boräntor.

Dessa personer har då gjort precis tvärtom mot vad de avsett att göra, de har i stället valt att spekulera med sina bolån. Om du anser att du inte vill spekulera i räntorna så lägg alla dina lån med rörliga räntor. Du kommer då att vid varje tidpunkt ha exakt marknadsränta (plus bolåneinstitutets marginal såklart). Räntan kan sen röra sig uppåt eller neråt, dina lån kommer att följa med i alla ränterörelser. Väljer du däremot att binda dina räntor så ligger du på den nivå du valt under hela perioden oavsett om marknadsräntorna rör sig uppåt eller neråt. Du har ju då faktiskt tagit en risk i form av att om räntorna sjunker så kommer det inte dig till del. I vintras och under våren har det varit många som klagat på att de inte fått ta del av de extremt kraftiga räntesänkningarna som kommit eftersom de valde att binda sina räntor tidigare under hösten. Jag kan bara se på mina boräntor (som självklart ligger rörligt, jag vill ju INTE spekulera med mina boendekostnader) som idag är mindre än en tredjedel mot i höstas.

Den som väljer att binda sina räntor vet förvisso vad han får i räntekostnader vid varje tidpunkt så han spekulerar inte med kostnaderna, men han spekulerar med räntan. Stiger räntan har han valt rätt och får en lägre kostnad än annars, sjunker räntan så har han valt fel och får en högre kostnad än nödvändigt. Den som tycker att det är ok att ta den risken för att få den möjligheten ska självklart binda låneräntorna när han tror att vi ligger på botten och binda på så lång tid som han tror det förflyter tills nästa räntenedgång. Jag tror inte att jag har den förmågan att tima räntekurvan så jag spekulerar inte med mina bolån utan ligger med rörliga räntor.

Jag är vinnare ändå Jag känner mig ändå som vinnare även när jag får betala de högsta räntorna på mannaminne (mannaminne är ungefär ett år långt, för varje sommar regnar det mer än på mannaminne, alternativt är varmare än på mannaminne, eller är mer mygg eller maneter än på mannaminne). Varför jag trots det är vinnare långsiktigt beror på att jag läst finansiell ekonomi och har lärt mig att man (marknaden) alltid vill ha en högre premie för att placera på längre tidshorisont. Alltså kommer en lång ränta alltid att vara högre vid varje tidpunkt än en kort, så ser den så kallade "yieldkurvan" ut (ja, jag vet att vid extremfall måste det inte vara så, jag kommer ihåg Bengt Dennis 500 %). Men om jag inte lyckas pricka in toppar och bottnar för ränterörelserna så kommer jag per definition att ha haft lägre räntekostnader i genomsnitt och det är jag nöjd med. Jag passar på att amortera mer på mina lån när räntorna är låga i stället för att spekulera i ränterörelser!

Just nu Jag förstår att det just nu kan vara lockande att binda räntorna eftersom räntan näppeligen kan gå mycket lägre. Men det skiljer ändå ungefär 2,5 procent mellan räntan på ett rörligt och ett 5-årslån. De procenten kan jag amortera med i stället, eller lägga undan och ta av när den rörliga räntan blir högre än den bundna är idag. När den rörliga räntan stiger 2,5 procent från dagsläget så når jag den ränta som jag hela tiden skulle haft om jag bundit lånet idag och det jag sparat då räcker ett bra tag med högre ränta sen, jag lovar. Enda gången jag kan ha förståelse för att man vill binda sina lån är första gången man köper ett boende och inte riktigt har koll på vad det kostar att bo i övrigt, samtidigt som man har små marginaler över, då kan man binda sina lån och sova gott på nätterna, men det kommer att ha kostat att få den säkerheten, men den "försäkringspremien" är man kanske beredd att betala för en bättre nattsömn och en orsak mindre till gräl med sin livskamrat (pengar är den vanligaste orsaken till meningsskiljaktigheter i hemmet). Det finns så mycket annat som är roligare att gräla om än pengar tycker jag. Litteraturtips För dem som saknar uppslag till grälorsaker där hemma kan jag med glädje rekommendera att du besöker www.mil-millington.com och läser hans otroligt humoristiska och träffande (helt ärligt, bland det roligaste jag läst) skildring av sitt (mitt?) äktenskap. Läs, det är väl värt tiden! Inpensions förvaltningsfilosofi Inpension Asset Management förvaltar med utgångspunkt i de individuella behoven och kraven. Avkastning och risk hänger intimt samman och båda parametrarna är precis lika väsentliga för ett lyckat förvaltningsresultat och därmed i en långsiktig relation mellan oss och en nöjd kund. Vår oberoende ställning ger oss frihet att välja vem vi tycker har bäst analys av läget vid var tidpunkt. Det ska ge oss en möjlighet att skapa en långsiktigt högre avkastning. Det finns flera olika och unika sätt att ta del av Inpensions förvaltningsfilosofi och våra investeringstankar. Ta kontakt med undertecknad för information. Gå gärna in på sidan www.inpension.se så får du mer information om oss och alla våra tjänster. Se avslutningen på krönikan för övriga kontaktdetaljer! Fortsättning på 100 000-lappen Fortsätt följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen: · Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index). · Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage. Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se. Vad har hänt i portföljen? Teliasonera är ett nytt innehav i portföljen, bolaget behöver knappast någon introduktion. Jag tycker att börsen känns stark, men jag vill samtidigt inte ta mer konjunkturrisk och har i stället valt att köpa förhållandevis konjunkturstabila Telia. Kassan gick i stort sett åt för köpet. Nedan redovisas aktuell portfölj med respektive innehavs inköpskostnad. Antal Bransch/bolag Ansk.kurs Kurs 090508 Andel i % Industri 38,1 100 ABB 148:19 124:25 8,6 100 Skanska 115:09 82:25 5,7 200 Sandvik 73:92 59:00 8,1 100 SKF B 100:05 91:50 6,3 100 Ångpanneföreningen 116:85 136:50 9,4 Konsumentvaror 15,2 50 Hennes & Mauritz 215:16 372:50 12,8 200 New Wave 77:48 17:40 2,4 Hälsovård 10,0 200 Q-Med 49:50 44:50 6,1 100 Meda 100:18 57:00 3,9 Finans 14,6 100 Investor B 133:15 116:00 8,0 500 Klövern 25:18 19:10 6,6 Telekommunikation 21,5 100 Nokia 162:24 113:70 7,8 150 Ericsson 65:59 68:00 ..7,0 250 Teliasonera 40:90 40:70 6,7 Värdet på aktierna är 144 900 kronor och i kassan finns idag 249 kronor (0,2 procent). Totalvärdet är således 145 149 kronor. Portföljen har hittills i år stigit med 14,6 procent. Det ska ställas mot börsindex som i skrivande stund stigit 13,5 procent. Eftersom jag väljer att lägga till utdelningarna i kassan när de bokas, inte avskiljs, så kommer portföljen att släpa lite i utveckling under ett par veckor, men det jämnar ut sig relativt snabbt. Börsen visar för övrigt rejäl styrka och det värsta är nog bakom oss, men det finns en osäkerhet kvar om hur makroekonomin framför allt. Ett attraktivt erbjudande Vill du ha samma förvaltare som Lokalguiden? Som läsare av Lokalguiden får du också en favör i form av gynnsammare förvaltningsavgift. Kontakta Per Erik Håkansson på telefon 031-300 04 73 alternativt 0709-66 42 86 för en offert eller ytterligare detaljer kring detta erbjudande. E-post fungerar också bra pererik.hakansson@inpension.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter