Min förvaltningsfilosofi

Placeringar av medel med kortsiktig horisont görs bäst på bankkonto, där är medlen skyddade mot alla rörelser på kapitalmarknaderna samt inte minst omedelbart tillgängliga. Ska förvaltningen av en förmögenhet innehålla inslag av aktier, räntebärande produkter och strukturerade produkter krävs att man har en mer långsiktig placeringshorisont. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Ibland är det en god strategi att avstå från en affär. Att inte köpa en aktie eller ett annat värdepapper ska vara ett precis lika överlagt beslut som att köpa en aktie. Att behålla, alltså att inte sälja, ett värdepapper man äger ska vara ett lika överlagt beslut som att sälja eller köpa värdepappret. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Varje affärstransaktion innebär kostnader i form av skillnaden mellan köp- och säljkurs samt courtage. Dessa kostnader drabbar det potentiella resultatet. En stor affärsvolym är oftast bara lönsamt för banken eller mäklaren. Affärer ska enbart drivas av omsorg om det långsiktiga förvaltningsresultatet, inte för att generera stora omkostnader. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Om det förvaltade kapitalet växer så blir det i det långa loppet en god affär inte bara för dig utan även för förvaltaren genom att affärsvolymerna därigenom blir större, men detta tar såklart tid och alla aktörer är inte beredda att se så långsiktigt på en kundrelation, men det är jag. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Nu ser det ljust ut, eller? Ja, åtminstone vad gäller väderutsikterna så har vi kommit fram till både ljusare och bättre tider. Även på börsen har utvecklingen varit mycket bättre den senaste tiden. Men, när man inleder en krönika på detta sätt så är det självklart på det viset att krönikören har ett stort MEN som ska plockas fram ur rockärmen. I annat fall hade inte tillvaron kännts bra och krönikan hade inte heller blivit det minsta intressant, eller hur? Jag är alltså, som ni kanske förstår, inte till etthundra procent övertygad om att vi kommit till en bestående uppåtriktad trend på börsen. Ekonomin Jag ska passa på att förklara vad som rört sig i mitt huvud när jag valt den inriktning som portföljen har. Först måste jag då presentera min syn på ekonomin. I min modell är det självklart att vi, för att se slutet på den kris vi är inne i, måste se att banksystemet klarat av krisen och är på god väg mot de lösningar som självklart kommer att komma. Jag är bara inte övertygad om att vi nått till den punkten riktigt ännu. Det vi ser är att det akuta läget på finansmarknaden är bra mycket bättre än tidigare. Extremt låga räntor och en likvidisering av ekonomin som jag inte varit med om tidigare biter självklart förr eller senare på marknaden. Så småningom kommer vi dock att få betala för den ökning av penningmängden som skett, så sant som att Milton Friedman fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (långt namn på ”Nobelpriset i ekonomi”) år 1976. Milton Friedman var en centralgestalt inom monetarismen vars tes är att inflation beror på att penningutbudet i ekonomin ökar. Är den tesen korrekt så väntar bistra, eller i alla fall andra tider för oss alla. Penningmängden har tillåtits öka och då ska inflationen också öka, förr eller senare. Baltikum Jag är rädd att vi ännu inte fått se resultatet av alla problem som de svenska bankerna står inför. Vi lär få en rejäl ökning av kreditförlusterna i takt med att konkursvågen når sin kulmen, det ska bli värre innan det blir bättre på den fronten. Till detta inhemska problem kommer så ett ännu svårare, i alla fall svårare att överblicka, nämligen kreditgivningen från svenska banker i Baltikum. Det är främst Swedbank och SEB som har stora engagemang där. Swedbank har lånat ut 220 miljarder kronor i Baltikum och SEB 170 miljarder. Det är alltså inte småsummor som riskeras.Swedbank har för övrigt tyckt att det var en bra idé att utöver engagemanget i Baltikum plussa på med att även låna ut 19 miljarder kronor i Ukraina också. Jag är gammal nog att ha varit med om ett antal tidigare kriser och ser de problem man står inför i Baltikum. Det är otäcka och otrevliga scenarior oavsett hur de kommer att lösas. Det bästa sättet för staterna enligt mig hade varit att de släppt sian valutor och därigenom devalverat sig ur problemen. Det tyckte IMF också (åtminstone vad gäller Lettland) men de fick vika sig för uppfattningen som EU och Sverige företrädde och i stället dra åt svångremmen via kraftiga lönesänkningar (25 % sänkta löner i offentlig sektor till exempel), höjda skatter och kraftiga budgetnedskärningar. Den lettiska regeringen som fattade det beslutet fick avgå några månader senare, så sista ordet är kanske inte sagt ännu. Oavsett vad som lösningen blir så kommer det att bli tuffa tider för vanligt folk i Baltikum och säkert även för de banker som lånat ut alltför mycket pengar i där i någon form av allmän expansionseufori. Tanken bakom aktievalen i porföljen Det framgår väl ganska tydligt av ovanstående avsnitt att jag inte tror att alla problem som banksektorn kommer att behöva ta sig igenom är förbi på något sätt. Därför har jag för tillfället valt att helt låta bli att investera i den sektorn. Just nu är det ingen bra idé alls eftersom bankerna har lett den uppgång börsen visat de senaste veckorna. Det är självklart en nesa, men det är en nesa som jag väljer att fortsatt leva med. Jag lovar att det inte är varken första eller sista gången jag kommer att ha fel. Men långsiktigt har jag oftare och mycket mer rätt än fel, så jag tar det med jämnmod. Banker är normalt sett en mycket bra placering om man vill komma åt ett spel på konjunkturen och även ett spel på privatkonsumtionen. Jag har valt att delta i konjukturspelet i form av en övervikt inom industrisektorn och att delta i privatkonsumtionen genom min placering i H&M även Nokia är till stora delar ett bolag som drivs av privatkonsumtionen. Sen är valet att helt utesluta banksektorn, som är en otroligt stor andel av börsvärdet och därmed index, ett tufft val om ska jämföra sig med index. Man riskerar ju att hamna långt efter index (samtidigt som man har möjlighet att slå index rejält också). Nu ska inte Lokalguidens porfölj på något sätt vara en indexförvaltning och jag vågar ta den risken/chansen. Titta på de Sverigefonder som du själv placerat i förresten. Ligger de största innehaven i de största bolagen på börsen så är det ju mycket indexförvaltning som du får för den förvaltingsavgift banken tar ut. Egentligen skulle en fond, enligt mitt sätt att se på saker och ting bara kosta några tiodedels procent i förvaltningsavgift för den del av fonden som ligger som index, sen kan man få ta ut en ordentlig förvaltnignsavgift för de delar som ligger utanför indexviktning. Men berätta nu inte detta för de stora bankernas förvaltare, de vill självklart ta bra betalt även för sin indexförvaltning. Konjunkturokänsliga bolag Q-med, Meda och till viss del Investor (framför allt deras Astrainnehav) är relativt konjunkturokänsliga verksamheter. De är valda för att balansera upp de tidigare nämnda delarna av portföljen. Portföljsammansättning Det går alltså att läsa sig till hur en förvaltares syn på konjunkturen är i det portföljval som görs. Det som vid en första anblick kan se helt slumpmässigt ut har, åtminstone i mitt fall, en rejäl grundtanke att stå på. Tanken bak portföljsammansättningen kan visa sig vara helt fel, men det ska ändå finnas en tanke bak din portföljuppbyggnad, jag lovar att det långsiktigt kommer att löna sig. Fel tanke ska man ju korrigera så snart man har insett att man hade fel! Riskanalys Men det är alltså alltid ett peronligt övervägande som måste göras, din riskvilja och avkastningsönskan är det som ska styra ditt val av posrtfölj. Inte min risk- och avkastningsprofil. Sannolikt ser de helt olika ut, speciellt om vi befinner i olika skeden i livet, har olika god nattsömn med mera, med mera. Jag och vi hjälper dig gärna med att hitta just din profil i de avseendena. Det ska för övrigt även din bank göra om de ska uppfylla de krav vi verkar under. EN bra riskanalys kräver både du och jag från bolagsledningarna för att vi överhuvud taget ska fundera på att köpa aktier i deras bolag, då är det väl inte mer än rätt att begära att du och jag gjort en riskanalys på oss själva också. Vår förvaltningsfilosofi Inpension Asset Management förvaltar med utgångspunkt i de individuella behoven och kraven. Avkastning och risk hänger intimt samman och båda parametrarna är precis lika väsentliga för ett lyckat förvaltningsresultat och därmed i en långsiktig relation mellan oss och en nöjd kund. Det finns flera olika och unika sätt att ta del av Inpensions förvaltningsfilosofi och våra investeringstankar. Ta kontakt med undertecknad för information. Gå gärna in på sidan www.inpension.se så får du mer information om oss och alla våra tjänster. Se avslutningen på krönikan för övriga kontaktdetaljer! Fortsättning på 100 000-lappen Fortsätt följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen: · Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index). · Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage. Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se. Vad har hänt i portföljen? Portföljen ligger oförändrad med samma kassa som senast. Jag har emellertid identifierat ett par aktier som ser aptitliga ut. Nu återstår bara att välja bland dem. Hur det valet föll ut läser du i nästa nummer av Lokalguiden. Nedan redovisas aktuell portfölj med respektive innehavs inköpskostnad. Antal Bransch/bolag Ansk.kurs Kurs 090427 Andel i % Industri 38,6 100 ABB 148:19 117:75 8,4 100 Skanska 115:09 85:25 6,1 200 Sandvik 73:92 65:75 9,3 100 SKF B 100:05 91:50 6,5 100 Ångpanneföreningen 116:85 117:00 8,3 Konsumentvaror 14,0 50 Hennes & Mauritz 215:16 354:50 12,6 200 New Wave 77:48 14:25 2,0 Hälsovård 10,1 200 Q-Med 49:50 42:60 6,1 100 Meda 100:18 56:00 4,0 Finans 14,9 100 Investor B 133:15 118:50 8,4 500 Klövern 25:18 18:20 6,5 Telekommunikation 16,0 100 Nokia 162:24 111:20 7,9 150 Ericsson 65:59 &n

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter