Miljöstrategi som lönar sig

- Att tänka grönt är en strategisk fråga och vågar man vägra jobba med miljö i framtiden? Det är knäckfrågan, enligt Eva Sterner, VD på Watts Concultacy AB. Watts Concultacy är ett brittiskt företag, med huvudkontor i London, som jobbat på en europeisk expansion de senaste fyra åren. Den siste januari 2008 startade de verksamhet även i Stockholm och Sverige fungerar nu som bas för Norden. Watts arbetar som tekniska konsulter, men jobbar även bl a med miljöfrågor. Tidigare köpte de in tjänsten strategisk miljörådgivning men i takt med att efterfrågan blev allt större startades år 2005 dotterbolaget Envest. I dag ägnar de sig åt strategisk miljörådgivning främst för fonder och fastighetsbolag och som så många andra känner de av lågkonjunkturen. - Man kan väl nästan säga att transaktionsmarknaden har kollapsat, säger Eva. Det är tur att miljöfrågan fanns på agendan innan finanskrisen kom. Nu finns det redan en medvetenhet och frågan kan inte ignoreras. I stället är det nu när man möjligen har lite tid över som man ska fundera igenom de här frågorna och försöka se nyktert på sin framtida miljöstrategi. Att vänta tills marknaden har vänt och allt är tillbaka till det normala tjänar man inte på. Att utforma en hållbar miljöstrategi tar tid, det är inte något du gör på en dag. Det ska implementeras uppifrån och ska sedan genomsyra hela organisationen så att alla jobbar med det i olika nivåer. Det är väldigt viktigt att alla känner sig delaktiga, menar Eva. Miljö i styrelserummet Eva Sterner har jobbat med miljöfrågor sedan 1996. Allt började med en inspirerande föreläsning på Väg & vatten. Resursbevarande byggteknik var ämnet. - Det var då man började prata källsortering och jag kände direkt att det borde finnas så mycket mer att göra, berättar Eva. Jag tyckte att man angrep problematiken från fel håll och kände att det här måste jag fortsätta med. Sedan dess har det hänt en del, minst sagt. I dag har miljöfrågan flyttat upp i styrelserummen och in i de politiska sammanhangen. - Ja, det är stor skillnad från 70-talet när de som pratade miljö hade lovikavantar och blev klassade som nördar, skrattar Eva. Bygg upp den egna plattformen I dag jobbar hon med strategiskt miljöarbete främst mot fonder och lotsar dem till ett mer strategiskt miljöarbete än vad de har i dag. - Många fonder gör en Fas 1-undersökning och tittar på miljöriskerna, att de exempelvis inte köper på sig miljöskulder som kostar de dyrt sedan. Men sedan gör de oftast inte mer. De har oftast ingen klar tanke på hur miljöarbetet ska bedrivas i fonden, hur man ska attrahera nytt kapital från investorer i relation till miljö. Men en förändring är på gång. Det kommer exempelvis nya fonder nu som bara investerar i gröna objekt, s k gröna fonder. För de handlar det om att minimerar risker eller helt enkelt bara investera i det man tror på. Miljöstrategisk rådgivning handlar om att bygga upp den egna plattformen, hur man ska agera framöver. Det handlar för Eva och hennes kollegor om att sitta och diskutera med ledningsgruppen, kanske ta fram ett underlag för vad som är viktigt för företaget och vad de tror på. - Våra kunder kan likväl vara ett fastighetsbolag som en fond, menar Eva. Det finns både stora och små som jobbar så här. Men de stora drakarna har bedrivit sitt miljöarbete i många år så det är framför allt de mindre bolagen som behöver hjälp och stöd, vilket passar oss också ganska bra i och med att vi är små konsulter. Ta fram en miljöpolicy Det finns mycket att göra för både fonder och fastighetsbolag, allt från att ta fram en miljöpolicy, titta på vilka aspekter man ska följa upp vid investering och försäljning, trimma in ventilationssystem, inte köra kyla/värme samtidigt m m. Och strategin behöver inte alls bara beröra själva fastigheten, det kan beröra arbetssättet också. Behöver man t ex ha möte överallt eller kan man i större utsträckning ha telefonkonferenser? - Jag jobbar ju mest mot fonder och där tittar man mycket på vad ska man göra i transaktionsskedet, när man köper eller säljer, vilka aspekter man då ska lyfta. Sedan har vi utvecklingsprojekt och det är väl de som är mest intressanta för det är ju där man kan göra mest, när man ska bygga nytt eller bygga om. Då gäller det att välja rätt material, att titta på utformningen, design, hur man kan ta till vara på dagsljuset till exempel. Ska man ligga i närheten av tunnelbana/spårvagn och andra kommunikationer eller ska man köpa fastigheter som ligger avsides där man behöver bil? Sådana strategifrågor kan det också vara, det beror helt på vad kunden vill. Vi försöker guida och visa på hur man kan agera. Grönt lönar sig - Det enklaste är ändå att börja med energifrågan eftersom den är så konkret, säger Eva. Om man köper en fastighet, ta reda på hur energiförbrukningen sett ut innan. Det finns alltid ett schablonvärde, följ upp den statistiken, det kan ge en hel del för investeringskalkylen också. Energifrågan tycker jag fortfarande är den viktigaste, för den slår igenom både miljömässigt och ekonomiskt. Det är lättare att hitta investeringsmöjligheter om man höjer värdet och får en payback. För det blir en payback, menar Eva. - Även om det är en långsam process börjar fastighetsbolagen inse att det här med miljö faktiskt är en konkurrensfråga, de börjar inse att grönt faktiskt är värt mer. Titta på Skanska och NCC som valt att jobba med både BREEAM och LEED. Eftersom de jobbar inom property, bygga för att sälja vidare, är deras val en indikation på att de anser att de får ett mervärde när de bygger grönt. De gör det inte bara för den goda sakens skull, ler Eva. Och när de stora aktörerna har börjat tror jag att det kommer att spridas ytterligare. I dag finns det faktiskt de företag som absolut vill sitta i en green building-fastighet till exempel. I de senaste transaktionerna som jag har varit inne i har det varit ett krav när man investerar i en nybyggd fastighet. Även hyresgästerna blir mer och mer medvetna och med den vakansgraden som vi ser nu är ju alla angelägna om att behålla sina hyresgäster. Och nu börjar företag, speciellt de stora koncernerna, ställa större krav, de har ofta i sin tur krav från sina underleverantörer. De kanske får ett bättre erbjudande i en fastighet med samma hyra men som är bättre miljöanpassad och då kanske de väljer att flytta. Olika miljöklassningssystem På marknaden i dag finns det flera miljöklassningssystem att välja mellan. Och smakar det så kostar det. Pga tungt administrativt arbete är just nu LEED dyrast, men kan man för den sakens skull säga att det är mer värt? - Det där är så svårt att säga, tycker Eva. Jag har funderat rätt mycket på det där, men kommit fram till att det beror mycket på vem man ska sälja till. Om man ska sälja till en brittisk fond smäller såklart deras eget BREEAM högre och har man en amerikansk köpare är LEED mer värt. Sedan beror det även på vilket av de här systemen som får den största marknaden, i dag är BREEAM mycket större än LEED till exempel som just nu kör väldigt hårt på marknadsföring. På sikt tror Eva också att dyker upp något europeiskt system som motsvarar LEED och BREEAM. - Det hade varit fördelaktigt, jag hoppas det! Just nu är de flesta famlande och undrar vad de ska välja, vad de ska göra och systemen är tungarbetade, speciellt LEED. VI har ett svenskt system nu också, miljöklassad byggnad, men jag vet inte om det kommer att finnas någon marknad för det. Frågan är om investerare vill ha det systemet eller om de hellre vill ha ett internationellt system som antagligen smäller högre. Kanske var lite för sent med ett svenskt system? Nu har ju svenska Green Building Council skapats och ska ta hand om de här frågorna. Det är jättebra att man samverkar kring de här frågorna, det behövs. De stora kommer att satsa Så, vågar man vägra jobba med miljö i framtiden? Är det värt att satsa pengarna? - De stora bolagen kommer absolut att satsa, tror Eva och även de långsiktiga investerarna, det kommer att bli extremt viktigt för dem ur ett investeringsperspektiv. Jag är mer tveksam om de mindre bolagen vågar satsa. Men det jag hoppas på är förstås att de flesta tar ett större grepp om miljöfrågan. Även bankerna, som nu kräver mer och mer säkerhet, tror jag kommer att lyfta den här frågan. Att de inte bara tittar på om det finns en miljöskuld i fastigheten utan att de även tittar på energieffektiviteten och andra aspekter som har med miljö, inneklimat och hyror att göra. Och en annan aspekt är vad hyresgästerna kommer att kräva i framtiden. På uthyrningsmarknaden, som i alla fall jag tror kommer att bli ganska tuff även framöver, vågar man helt strunta i frågan då? Jag tror att man har mycket att vinna på att satsa grönt, att det kommer att bli en viktig konkurrensfaktor. Mitt råd är att titta igenom energifrågan, det är både pengar och miljö det handlar om. Och framför allt, gör det ni tror på! Det blir bäst om man gör något som känns viktigt även om det är en liten sak, annars blir det inte bra i slutändan, avslutar Eva. FAKTA: Ålder: 38 år Familj: Make och son på 4 år Bor: På Lidingö Eget miljötänk: Jag försöker personligen att cykla så mycket det går och promenera till möten och jag handlar alltid ekologiskt. Vi har dessutom precis flyttat till hus så fler förutsättningarna finns nu. Det roligaste med ditt jobb: Att få jobba med människor, det är det som jag tycker är absolut roligast. Att jobba mot kunder och att jag får ett personligt engagemang i det jag gör och när jag ser att kunderna får ut något av det.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter