Miljösmarta kontor utöver det vanliga

I Västra Hamnen ska en andra och sista etapp av ett miljösmart kvarter utöver det vanliga byggas. Ett kontorshus med 2 000 kvm uthyrbar yta samt ett bostadshus - båda koldioxid-neutrala i uppförande och drift med endast vindkraft som tillförd energi. I början på hösten 2015 kan allt stå inflyttningsklart och uthyrningen av lokalerna har precis börjat.

Där Lilla Varvsgatan och Einar Hansens Esplanad möts bygger fastighetsbolaget Vita Örn ett kvarter med kontor, bostäder och service. Bild: Hvidt Arkitekter

Där Lilla Varvsgatan och Einar Hansens Esplanad möts bygger fastighetsbolaget Vita Örn ett kvarter med kontor, bostäder och service. Bild: Hvidt Arkitekter

Mitt i Västra Hamnen, där Lilla Varvsgatan och Einar Hansens Esplanad möts i en rondell, bygger fastighetsbolaget Vita Örn ett kvarter med kontor, bostäder och service.

Den första etappen i Kvarteret Klyvaren stod färdig hösten 2012 och bestod av bostäder samt ett antal verksamhetslokaler där en restaurang, en förskola och Social hemtjänsts huvudkontor har flyttat in.

I april handläggs bygglovet för den andra etappen som omfattar ytterligare ett bostadshus samt ett kontorshus. Därefter planerar Vita Örn att påbörja byggnation-en så snart som möjligt. 18 månader efter byggstart kan hela kvarteret stå färdigt.

På fem av kontorshusets sex våningsplan ryms totalt 1 700 kvm kontor och på gatuplan finns 326 kvm butiksyta. Bostadshuset blir sju våningar högt och av de totalt 1 100 kvm utgör 169 kvm butikslokaler. Under hela kvarteret finns dessutom ett 3 300 kvm stort garage som både kontorshyresgäster och boende kan nyttja.

Omfattande miljöfokus

Liksom i etapp 1 är miljöfokuset minst sagt omfattande.

– Vi har siktat på en hög miljömässig hållbarhet och har som målsättning att fastigheten ska vara så koldioxidneutral som möjligt under uppförandet och i drift-en. Dessutom ska fastigheten kunna återvinnas i sin helhet när den gjort sitt och ska rivas, berättar Joakim Feldt på Vita Örn.

Under byggnationen riktas fokus mot bland annat miljövänliga material och en effektiv logistik. Den klimatbelastning som ändå uppstår klimatkompenseras genom trädplantering i utvecklingsländer.

– Under driftskedet behöver huset väldigt lite tillförd energi ca 18 kwh/kvm/år. Med hjälp av extra tjocka väggar, bra fönster, närvarostyrd belysning, LED-armaturer, energisnåla maskiner och ett bra ventilationssystem etc sparas mycket energi.

Fjärrvärme eller annat externt värmetillskott behövs inte utan den energi som redan finns inom fastigheten återvinns, t ex när kontorshuset kyls uppstår överskottsvärme som kan användas för att bl a producera varmvatten till bostadshuset.

– För att producera det tillskott som vi trots allt behöver för förluster och varmvatten använder vi luftvärmepumpar som står i ljudisolerade rum under mark. Vi tar inte kall luft utifrån utan från källaren som sträcker sig under hela kvarteret. Där värms luften till viss grad i och med att käll-

aren ligger under grundvattennivån samt får restvärmen från ventilationen, bilar och folk som rör sig där. Värmepumparna arbetar då med varmare luft och blir betydligt effektivare. Den enda energin som tillförs fastigheten är vindkraft-el, säger Joakim Feldt.

För att kunna uppnå de höga miljöambitionerna har Vita Örn också involverat kvarterets alla hyresgäster. Genom system-

et IMD (Individuell Mätning och Debitering) mäts i varje lokal eller bostad förbrukningen av varm- och kallvatten, värme samt el.

– Hyresgästerna tecknar inte egna avtal med leverantörerna utan allt sådant går via oss. Det gör att utöver grundhyran betalar hyresgästerna förbrukad el, värme, varmvatten och kallvatten, varken mer eller mindre. Detta upplevs som väldigt ärligt och rättvist. Det ger också hyresgästerna möjlighet att aktivt ta ett beslut om ifall de vill spara energi och på miljön. Man har räknat ut att man kan minska förbrukningen med 10-20 procent bara genom att folk själva kan påverka sin egen förbrukning och sina kostnader.

Joakim Feldt, Projektchef, Vita Örn

Joakim Feldt, Projektchef, Vita Örn

Stor valfrihet

Det framtida kontorshuset beskriver Joakim Feldt som en vacker tegelbyggnad.

– Det är tänkt som en skapelse i svart tegel, som en skulptur där man skurit ut klossar. Bostadshuset byggs i beige/vitt tegel med cederträ, glas- och zinkdetaljer. Det blir väldigt vackra hus. Konstruktion-en blir fribärande, vilket innebär att det inte finns några pelare över huvud taget. Det underlättar mycket vid val av planlösning.

Vita Örn har tagit fram förslag på planlösningar för kontoren men Joakim Feldt menar att det egentligen står hyresgästerna helt fritt att välja den inredning, färger samt placering av dörrar och väggar de vill. Mycket av hyresgästanpassningarna ingår dessutom i priset.

– Det är det som är det fina med att flytta in i nyproduktion och vara med från början. Att man kan utforma lokalen exakt efter ens behov, konstaterar han.

Hetaste området

– Västra Hamnen ligger så oerhört centralt och vackert vid havet. Många företag har förstått detta och därför ligger bland annat Mercedes Nordenkontor, World Trade Center samt NCCs och Region Skånes huvudkontor här. När området är färdigutbyggt om fem-tio år kommer det vara den absolut hetaste adress man kan ha. Och Kvarteret Klyvaren byggs i ett ypperligt läge på Västra Hamnen. Man får väldigt nära till universitetsområdet, centralstation-

en och Malmö Live bland annat.

Västra Hamnen är parktätt. Trots närheten till många rekreationsytor får de boende i kvarteret också en trevlig innergård. Och kontorshyresgästerna får en egen grön oas i form av en terrass på plan tre.

– Malmö stad vill att Västra Hamnen ska vara en levande stadsdel, dvs att här ska finnas en bra mix av verksamheter och bostäder. Det tycker vi också är trevligt förstås och har därför valt att ha butikslokaler i alla bottenplan. Här tänker vi oss boendeservice som t ex en jourbutik, ett café eller gym.

Allt hyresledigt

Vita Örn har precis påbörjat uthyrningsarbetet av etapp 2 och allt är därmed fortfarande hyresledigt.

– Till kontoren tänker jag mig ett större företag som önskar ett profilhus som ett alternativ. Att de tar hela huset som sitt eget, utnyttjar det utmärkta skyltläget och kanske låter huset uppkallas efter deras varumärke. Det skulle kunna vara ett större arkitektkontor eller advokatkontor t ex.

Ett annat alternativ är att dela upp huset mellan tre-fem företag. Joakim Feldt tror att önskemålen kring framtidens kontor kretsar mycket kring hög standard. Därför ska kontorshuset få en generös entré i natursten med väl tilltagna ytor för lobby, lounge och en gemensam reception.

När det gäller hyran har Vita Örn utgått från dagens rådande snitthyror i området, vilket ger en grundhyra på 2 200-

2 300 kr/kvm. Sen tillkommer kostnaderna för förbrukning av vatten, värme och el.

– I och med att det är ett lågenergihus kostar till exempel värmen bara ca 18 kr/kvm/år, så det blir inte jättemycket pengar. Och i ett normalt kontor använder man inte särskilt mycket vatten. Driftskostnaden i kvarteret är helt enkelt väldigt låg, konstaterar Joakim Feldt avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter