miljöbyggnad - prisvärt svenskt system

Från och med 2011 förvaltar och utvecklar Sweden Green Building Council det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, som samtidigt byter namn till det enklare Miljö-byggnad (MB). Med detta lättanvända system anpassat efter svenska förhållanden kan Sweden Green Building Council nu erbjuda sina medlemmar tre olika miljöcertifieringssystem och ett energisystem. Under det nya namnet Miljöbyggnad fortsätter Sweden Green Building Council (SGBC) att utveckla det svenska systemet. Det har nu varit i praktisk drift i drygt ett år och 80 byggnader är eller håller på att certifieras. Miljöbyggnad är särskilt anpassat för svenska förhållanden – det är baserat på svensk byggpraxis och myndighetskrav och ursprungligen framtaget av Bygga-bo-dialogen som var ett samarbete mellan bygg- och fastighetsföretag, banker, försäkringsbolag och myndigheter. – Miljöbyggnad är det första klassningssystemet som SGBC tar fullt ansvar för. Vi kommer att lägga stor kraft på att introducera och etablera Miljöbyggnad som det naturliga systemet för certifiering av byggnader på den svenska marknaden, säger Jerker Nyblom, styrelseledamot och ansvarig för Miljöbyggnad inom SGBC och miljöchef på Akademiska Hus. Smidig övergång SGBC eftersträvar en smidig övergång från Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad där både kompetens och personella resurser tas till vara. SGBC kommer att verka för ett brett engagemang från olika typer av aktörer liksom koppling till forskning och utbildning. Miljöbyggnad omfattar tre nivåer, beroende på kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö, och materialval: Guld, Silver eller Brons. Systemet har visat sig vara ett bra redskap för både fastighetsägare och hyresgäster att få reda på dess kvalitet, oavsett om huset är nytt eller gammalt, bostäder eller lokaler. Enkelt och prisvärt Ett av de företag som har valt att arbeta med Miljöbyggnad är Riksbyggen. De har bestämt att alla nya bostadsfastigheter som byggs ska certifieras enligt Miljöbyggnad, och tittar också på hur man ska kunna stödja de befintliga byggnader som finns i bostadsrättsföreningar runt om i landet vid ombyggnad. – Miljöbyggnad är verkligen ett system som passar för våra behov. Det är relativt enkelt, prisvärt och det bygger på vetenskap, vilket innebär att vi vet att det omfattar rätt saker. Viktigt är också att det är anpassat för svenska förhållanden, med ett lite kallare klimat än vad andra liknande system är skapade för, säger Charlotta Szczepanowski, miljö- och kvalitetschef på Riksbyggen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter