Mikael Larsson, Flens kommun: Det sjuder lite under ytan här

Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun, pratar framtid, vad som är på gång i kommunen och om att stärka den lokala attraktionskraften.

Hur kännetecknas Flens kommun på fastighetsmarknaden?

- Jag tror att det fram tills nu har varit lite svårtillgängligt, men det ändrar vi på nu. Det skall byggas ett trygghetsboende av en extern aktör, och vi bygger även ett nytt hyreshus. Man kan säga att det sjuder lite under ytan här.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi gör just nu en översiktsplan för hela kommunen tillsammans med Tillväxtverket. Planen belyser besöksnäringens behov genom att kartlägga bland annat önskemål och möjligheter till utveckling. Detta kan också inspirera till en etablering av nya verksamheter.

Hur kommer Flens kommun att se ut om 5-10 år?

- Då har vi byggt på lite mer i kommunen, vi kommer vara en pendlingsstad. Vi har endast 58 min till Stockholm med tåget och vi kommer satsa mer på infrastruktur och bostäder.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Det ser hyfsat bra ut, vi har områden avsatta för både bostäder och kommersiellt byggande.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Flen?

- Vi måste bli bättre på att samverka med våra aktörer så att vi får snabbare handläggning. I och med planen tillsammans med Tillväxtverket stärker vi den lokala attraktionskraften.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Flens kommun?

- Vi kommer bara framåt. Vi har byggbar mark och närheten till Stockholm som gör oss attraktiva.

Många kommuner har problem med utflyttning, hur gör ni för att motverka det?

- Vi måste göra kommunen attraktiv. Vi har en tendens att tappa den del av befolkningen som är mitt i livet. Har vi inte arbetstillfällena så får vi se till att ha bostäderna så att folk kan pendla.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter