Midroc bygger bostäder i Malmö

Midroc har ett tecknat exploateringsavtal med Malmö stad avseende utbyggnad av bostäder i Tygelsjö. Midroc förvärvade fastigheten Fodret 5 i Tygelsjö 2005 och förvärvar ytterligare delar av angränsande mark.

Midroc har i samarbete med Malmö stad och Lantmännen tagit fram förslag till ny detaljplan för området som innebär nyproduktion av både småhus och flerbostadshus samt en mindre centrumbildning.

- Nu när exploateringsavtalet är klart kan detaljplanen antas, som möjliggör att drygt 160 småhus och 50 lägenheter i flerbostadshus kan byggas på Midrocs mark, säger Magnus Norén, affärschef på Midroc.

Bostadsbyggandet beräknas kunna starta under 2017, och därefter blir det en successiv utbyggnad av området.

Källa: Pressmeddelande Midroc

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter