MER intervju Maria Stålnacke

MER MILJÖ PÅ KONTORET Ditt kontor är en del av företagets identitet och på en arbetsplats där du trivs jobbar du bättre, inget nytt under solen kanske men för MER är visionen större än så, de vill skapa livskvalitet på jobbet och generera en arbetsplats där miljöperspektivet är en naturlig del av jobbet. Vi har pratat med Maria Stålnacke som är miljöansvarig på MER. Vad gör ni på MER? -Vi jobbar med att utveckla arbetsplatser och utforma kontor. Varje verksamhet är unik så därför utgår vi alltid från kundens särskilda behov. Det är ofta hyresgästanpassningar vi jobbar med men vi kan också hjälpa till med förändringshandledning. Vi jobbar med både hyresgäster och fastighetsägare. Hur tänker ni kring miljö i ert arbete? -Grönare kontor kan skapas bra genom att planera bättre. Miljöhänsyn ska vara en enkel och självklar del av kontoret. Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma framtid och kommande generationer. Min åsikt är att vi som jobbar med att utforma nya miljöer har ett ansvar att lyfta miljöfrågorna och att ha kompetens inom området. Jag är miljöansvarig på MER och jag brinner för dessa frågor. Miljökompetens efterfrågas allt mer, men ofta behöver jag förklara för kunden att det inte behöver bli dyrare att välja ett miljösmart alternativ. Det som är miljövänligt tänkande i en kontorsmiljö är oftast det mest ekonomiska för verksamheten också. Har ni något projekt med stort fokus på miljö just nu? -Ett projekt som jag jobbar med just nu är "Miljömärkning Sverige" (de som sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier, kontrollera och utfärda licenser för miljömärkningen Svanen och EU-Blomman). En sådan kund behöver man inte lyfta miljöfrågorna för, men det ställer såklart höga krav på mig som arkitekt att ha kompetens inom området. Därför känns det extra roligt att de valde just oss när de skulle göra om sitt kontor! Hur går det till när en kund kontaktar er? -Oftast kontaktas vi vid situationer då det finns en hyresgäst som är spekulant på en ny lokal eller som vill göra förändringar i befintliga lokaler.Vi träffar kunden för att förstå verksamheten, vad som fungerar bra med kontoret idag och vilka problem som finns. Vi gör en behovsanalys och en illustration över hur man vill att det ska fungera i lokalen med flöden och kommunikation mellan t ex olika funktioner och avdelningar. Utifrån detta bygger vi vidare med skisser på hur den tilltänkta lokalen ska utformas för att passa hyresgästen. Samarbetet mellan arkitekten och kunden är viktig. En workshop med en referensgrupp är enormt givande för alla parter, då det kommer fram mycket information om visioner och konkreta idéer kring hur man ska uppnå det.Vi hjälper till hela vägen med val av ytskikt, belysning, byggprojektering och inredning. Vill kunden ha hjälp med flytt och inköp hjälper vi till med det också. Vi finns med tills allt är klart och det nya kontoret fungerar. Hur mycket kan en lokal förändras? -Det finns jättestora möjligheter och därför är det mycket viktigt att man känner till vem som blir den nya hyresgästen eftersom lokalen naturligtvis ska utformas efter dennes behov. Oftast behålls funktioner där det finns vatten för att hålla nere kostnaderna, men i övrigt kan man förändra väldigt mycket. Vi försöker alltid lyfta en lokals starka sidor med hänsyn till exempelvis ljusinsläpp och så vidare. Lokalernas utformning ska samspela med den aktivitet som äger rum innanför väggarna. Effektiva ytor, hög grad av flexibilitet och väl fungerande publika delar skapar förutsättningarna. Att arbetsplatsen uttrycker det företaget står för och att den signalerar dess visioner är minst lika viktigt. Kontoret ska få en tydlig identitet, bygga upp en stolthet internt och skapa en "vi-känsla". Lokalernas utformning har stor betydelse för byggandet av företagets varumärke. Vilka är de största utmaningarna? -När vi kommer in ser vi ofta situationen med andra ögon än kunden och därför får man inte vara rädd att utmana det man ser som kan bli bättre. Vi vill ju leverera ett resultat som överträffar förväntningarna och då måste man våga utmana invanda mönster och tankar. Vidare har vi ju alltid de ekonomiska förutsättningarna att leva med. Hur ser det ut på de svenska kontoren? -Det är många kontor som inte har arbetat aktivt med hur kontoret ska upplevas, man har köpt kontorsmöbler allt efter enskilda behov och tillslut har man en hel uppsjö av olika modeller, material och färger. Att ha en grafisk profil och jobba med sin hemsida är idag en självklarhet. Men många saknar en linje när det gäller det faktiska kontoret. Att ha ett inredningskoncept som man följer gör kontoret trevligare och det dagliga arbetet enklare. Generellt skulle det kunna rensas bort väldigt mycket. Det är ett perfekt tillfälle att arkivera och digitalisera vid en flytt. Man kan göra något trevligare av ytorna istället för att ha stora bokhyllor för pärmar som ingen använder. Att göra en miljösatsning i kontoret kan ytterligare öka engagemanget och trivseln hos medarbetarna, man känner stolthet och "vi-känslan" ökar. Hur viktigt är det att ha ett snyggt kontor, verksamheten är väl ändå det viktigaste? -Det ena motsätter inte det andra. Funktionen måste naturligtvis finnas där annars blir man på dåligt humör och att kontoret är trivsamt är jätteviktigt. Vi är människor och vi reagerar på visuella intryck precis som vi reagerar på ljud och akustik. När vi trivs så presterar vi bättre och mår bättre. Jag vill gärna dela med mig av några GRÖNA TIPS: Effektivisera kontorsytan. Väl genomförd planering och flexibel inredning hjälper dig att använda ytorna maximalt. Energikostnaderna sänks och ett stort steg tas mot en grönare och smartare arbetsplats. Använd döda ytor bättre. Rum som sällan används kan få andra funktioner såsom samtalsrum, mötesrum eller flexibla arbetsplatser. Flexibla arbetsplatser där flera personer delar arbetsplats sparar yta och gör därmed mindre ekologiskt avtryck. Höj- och sänkbara bord kan användas av flera medarbetare som är olika långa och arbetar olika tider. Ta professionell hjälp att ta fram ett inredningskoncept som innehåller miljömärkt inredning och som signalerar ditt företags visioner. Ett inredningskoncept underlättar alla kommande inköp, sparar tid och pengar. Välj inredning med hög kvalitet som håller länge, mindre slit och släng. Tänk långsiktigt, inredning som går att förändra och komplettera över tid är en investering både ekonomiskt och miljömässigt. Möbler som börjar se slitna ut kan ibland fräschas upp och återanvändas med t ex ny lack eller nytt tyg. Digitalisera mer, spara i digitala arkiv istället för i papper och pärmar. Ge elementen svängrum. Placerar man möbler framför elementen får de arbeta hårdare och värmer sämre. Värm inte upp rum som sällan används, t ex förråd och arkiv. Välj belysningslösningar som har låg energiförbrukning. Byt ut blinkande lysrör, förutom att de är störande drar de mer ström. Undvik höga möbler vid fönster och glaspartier. Det naturliga ljuset är det bästa ljuset. Skapa en inköpspolicy som slår fast att ni gör aktiva miljövänliga val vid alla nyinköp av varor och tjänster. www.mer.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter