Mer än bara en skylt

En skylt är en skylt är en skylt... Men inte för Accus Ljusreklam i Malmö. För André Zandelin med medarbetare handlar det om att hela tiden spränga gränserna för vad som är möjligt och med dagens teknik är det nästan bara fantasin som kan sätta stopp. Det handlar inte om att sälja en produkt utan om att hitta rätt känsla i det kreativa arbetet. En skylt utformad på rätt sätt visar inte bara var ni finns utan kan även visa vem ni är.

30mm djupa LED-baserade bokstäver  till Skånska Dagbladet.

30mm djupa LED-baserade bokstäver till Skånska Dagbladet.

Bra skyltning kan stärka ett företags varumärke men utstrålar även många andra värden.

- Bara att man hjälper folk att hitta rätt signalerar att företaget bryr sig, menar André Zandelin, VD Accus Ljusreklam. Och om man dessutom har skyltar med punktskrift för att hjälpa dem med nedsatt syn signalerar det att man värnar om alla. Det är ett starkt värde.

Skyltar inomhus är en del av inredningen och med dagens teknik och högvärdiga material finns det många möjligheter att förstärka en inredning och ett första intryck.

- Men dagens teknik, nya material och olika formspråk finns det stora möjligheter. Vi försöker hela tiden tänja på gränserna för vad som är möjligt och tittar utanför skyltvärlden för inspiration, berättar André Zandelin. För oss handlar det inte om att sälja en produkt utan det kreativa arbetet i att hitta den rätta känslan, och att det ska stämma med varumärke och bli en del av en helhet.

En skylt utomhus bör dessutom harmoniera både med arkitekturen och det övriga stadsrummet.

Tre stycken 30 meters skyltar till Cementa belönades i augusti av Malmö Stad som ”Årets skylt”.

Tre stycken 30 meters skyltar till Cementa belönades i augusti av Malmö Stad som ”Årets skylt”.

Ny teknik skapar möjligheter

Den största begränsningen i dag är fantasin, menar André Zandelin.

- Många har fortfarande bilden av en skylt som en traditionell rektangulär ljuslåda med plastfront. Vi ser det som en utmaning att visa att en skylt kan tillföra något positivt i stadsrummet. Stora lysande ytor skapar sällan detta värde. Att utföra skyltar med fristående bokstäver och skyltar där endast texter och logotyper lyser menar vi att såväl våra kunder som staden tjänar på.

- Vår kreativa palett har ökat enormt tack vare LED som belysningskälla. Idag kan vi göra skyltar som inte tidigare var möjligt. Skyltarna kan göras betydligt tunnare och därmed med mer finess och design än vad som tidigare var möjligt. Idag använder vi nästan uteslutande LED som belysningskälla. Det stora utbudet av LED-teknik innebär aktiva val för att säkerställa att skylten får önskad färgtemperatur och intensitet. Med den nya tekniken följer dessutom både säkrare komponenter och att de drar betydligt mindre energi. Detta gör skyltarna både servicevänliga och att de får en ordentligt minskad miljöpåverkan jämfört med lysrör och neon.

Något annat som bara är i sin linda, enligt André Zandelin, är digitala skyltar och displayer.   - Den här typen av skyltar kan aldrig ersätta en traditionell skylt, men kan däremot vara ett komplement och en del av ett koncept. Mycket återstår däremot då tekniken måste hitta sin form så att det inte stör för mycket i stadsrummet. Även om en digital skylt utformas med genomtänkt design och med god bildkvalitet måste vi våga ställa kvalitetskrav och direktiv för utformning av det material som sedan exponeras.

André Zandelin, VD Accus Ljusreklam.

André Zandelin, VD Accus Ljusreklam.

Helheten viktig

När paletten av ny teknik och nya material ökar är det extra viktigt att skyltningen utförs smakfullt och i harmoni med andra element.

- Det gäller att hitta balansen, betonar André Zandelin. Helheten är jätteviktig, därför är det viktigt att ta hjälp av någon som kan. Bara för att tekniken gör det fullt möjligt för en skylt att såväl blinka som växla färg innebär det sällan att det känns motiverat. Det gäller att rätt skylt och teknik hamnar på rätt plats.

Att leka med färg och form däremot kan vara helt rätt och ligger lite i tiden.

- Att det blir mer och mer material som glas både ute och inne är en tydlig trend. Vid foliering, som också är en typ av skyltning, kan man exempelvis stärka företagets grafiska profil genom att jobba med både färg och logotype på ett kreativt sätt. Just att få vara kreativa är det som driver oss. Att få göra något annorlunda som är väl anpassat till miljön runt om samtidigt som det skapar uppmärksamhet. God skyltning bör alltså ha egenskapen att såväl smälta in och samtidigt sticka ut.

Var ute i god tid

För att lyckas med sina skyltar är det viktigt att ta hjälp – i god tid.

- Får vi vara med i ett tidigt skede kan man exempelvis vid en byggnation anpassa en glasfasad med infästningspunkter för en skylt på insidan eller på utsidan. Invändigt betyder det att man kan förbereda med förstärkning för att kunna placera skylten där man verkligen vill ha den. Dessutom kan kablar döljas.

Att ta hjälp av en extern part som kan ta hand om helhetstänket ger många fördelar. En skylt innebär ett permanent avtryck, processen innan är viktig. Då kan man också bestämma om skyltarna ska gå att plocka med sig vid flytt.

- Vi kan vara med i alla stegen. Vid val av storlekar och placering, men också för att få kunden att förstå vikten av att vara flexibel i sitt tänk för bästa effekt. Logotypen kanske gör sig bäst inverterad i skylten som ska fällas in i receptionsdisken? För oss är det viktigt att inget lämnas åt slumpen. Varje skylt anpassas till kunden, in i minsta detalj. Hela tiden måste vi ta aktiva beslut vad gäller detaljer, exempelvis vilken sorts lack, färg, eller tjocklek på material vi ska använda. Allt för att få allra bästa resultat, menar André Zandelin.

LED-baserad skylt och dekorbåge för Svenssons i Lammhult.

LED-baserad skylt och dekorbåge för Svenssons i Lammhult.

Prisade skyltar

Accus Ljusreklam har fem gånger i rad erhållit Malmö Stads pris Årets skylt, något som man givetvis är mycket stolta över.

- Det priset är ett erkännande att vi jobbar på ett bra sätt. Vi är glada över att Malmö Stad driver den här frågan, det handlar om att stadsrummet ska se bra ut. Ibland kan skyltar dra ner en gata, men på samma sätt kan rätt sorts skyltning lyfta ett helt kvarter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter