Medeon Science Park Expanderar

Medeon Science Park är företagsparken för life science mitt i Malmö som sedan starten 1985 tagit stora utvecklingskliv framåt. Och än är inte resan slut. Över 100 000 kvadratmeter finns kvar att exploatera. Sakta men säkert fortsätter en helt ny stadsdel för medicinsk forskning, utbildning och företagande växa fram. Från början huserade man i baracker, men dagens Medeon består av byggnader som byggts i etapper sedan slutet av 90-talet. Företagsparken har alltid legat mitt i Malmö, nära till UMAS, vilket har varit en viktig förutsättning. Här finns en 100-årig tradition av vårdande verksamhet och här utbildas också framtidens vårdpersonal i Malmö Högskolas regi. En annan viktig förutsättning är att Malmö ligger så strategisk placerat, bara en halvtimme från Copenhagen Airport och nära till kontinenten. I en bransch som är global och där kommunikationer är viktiga innebär läget otroligt mycket och genom den snart färdigställda Citytunneln blir området ett av de mest tillgängliga i regionen. Medeon strävar efter att erbjuda den bästa företagsmiljön för kunskapsintensivt företagande inom medicin och hälsa och är en bra bit på väg. Här finns ett brett spektrum av företag, t ex de som arbetar med läkemedel, renodlade forskningsföretag och även företag som arbetar med förebyggande hälsa. Genom Medeons satsning utvecklas hela Malmöregionen och det som planeras här framöver är ett viktigt steg i Malmös utveckling från industristad till kunskapsstad. Medeon är en mötesplats där forskning och näringsliv kan samverka, men där man också arbetar aktivt med företagsetableringar och nystartande av företag. För nystartade företag är inkubatorverksamheten viktig där man kan få grundläggande hjälp med både rådgivning och stöd och kontakter till finansiering. För de företag som redan är etablerade lockar istället bra nätverk som främjar utbyte mellan forskare, vårdanställda och företagare inom life science. Även kontakter inom den medicinska världen och närheten till ett universitetssjukhus där det finns möjligheter till kliniska studier är stora fördelar tillsammans med tillgång till kompetent personal i Medicon Valley, det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens verksamhet inom life science bedrivs. På Medeon-området finns även service i form av en reception som erbjuder telefonservice, bokning av konferensrum och posthantering m m, plus en lunchrestaurang och en resebyrå. Som det ser ut i dag är företagsparken med sina drygt 30 företag och 450 anställda mer eller mindre full, men planer på expansion finns. Tillväxten i företagsparken är god och nya byggnader planeras. För mark finns det. Som tillväxtmiljö och språngbräda för nya och etablerade företag spelar Medeon en viktig roll för satsningen på "Det medicinska Malmö" och Malmö Stad har sammanlagt reserverat 100 000 kvadratmeter till framtida Medeon. Att marken runt om ägs av Malmö stad är en stor fördel och syftet är och har länge varit att marken ska användas till just medicinsk verksamhet. Visionen från Malmö Stad är tydlig, hela området mitt i staden ska växa samman till ett medicinskt centrum. Även Medeon har konkreta mål. Målsättningen är att inom 10 år ha mångdubblat antal företag och skapat fler naturliga mötesplatser i form av restauranger och caféer. Den gröna och attraktiva parkmiljön ska utvecklas ännu mer och kompletteras med promenadstråk och studentbostäder. Först ut i hela denna expansion är INSPI Health Campus som vi skrev om i förra numret av Lokalguiden. Anläggningen, som är den första i sitt slag i Skandinavien, är på sammanlagt 25 000 kvadratmeter och ska fyllas av hälsoaktiviteter där det friska och förebyggande får ta störst plats. INSPI Health Campus ger ett antal operatörer inom forskning, utbildning, klinisk verksamhet och förebyggande hälsovård möjlighet att samlas under ett och samma tak. I slutet av förra året tecknade INSPI AB ett 15-årigt hyresavtal med hotelloperatören Revhaken Hotels. Hotellet, med sina 120 rum, kommer att vara mycket centralt beläget i den kub som ska bilda INSPI Health Campus vid Dalaplan i Malmö som alltså blir startskottet för Medeon-områdets expansion inom de över 100 000 kvadratmetrarna Malmö Stad har reserverat.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter