Med fokus på Lunds centrum

Paulssons Fastigheter är en av de största privata fastighets-ägarna i Lund. Beståndet består av cirka 50 000 kvm fördelat på hälften bostäder och hälften kommersiella objekt. Och fokus ligger på långsiktigt ägande. Arne Paulsson köpte sin första fastighet 1960, en fastighet som fortfarande ingår i beståndet. Ett bevis så gott som något.

IMG_1222

IMG_1222

Att verka i centrala

DSC_0047

DSC_0047

Andra värden lockar

- Några större kontorslokaler finns det inte i centrala Lund. Och givetvis finns det inte samma möjlighet som i ett nybyggt hus. Men många vill sitta just så här och uppskattar charmen och andra värden. Ideon och forskningsbyn har sin kategori av företag, vi i centrum har en annan. Här sitter de företag som vill ha kontakt med centrum och kommunikationerna via Centralstationen, som vill kunna ta del av miljön, kulturen och utbudet på lunchen och efter arbetstid.

Även dialogen med kunderna är viktig. Paulssons driver, till skillnad från många andra större bolag, en personlig förvaltning som bygger på att man träffar sina kunder och besöker dem i sina verksamheter.

Positiv utveckling

Paulssons är inte bara personligt engagerade i sina hyresgäster, bolaget har också ett starkt engagemang i både Citysamverkan och Fastighetsföreningen.

- Vi driver många centrumfrågor, exempelvis handlar det mycket om att få igång handeln ordentligt, skapa liv och rörelse och göra centrum ännu mer attraktivt och trivsamt. Vi diskuterar även kommunikationer, tillgänglighet och öppettider. Bland annat söndagsöppet eller långhelger en gång i månaden. Det handlar mycket om tillgängligheten, vi måste kunna konkurrera med köpcentrumen.

Samverkan är viktigt, speciellt i en mindre stad som Lund, menar Ulf Wallén.

- Utvecklingen känns positiv! Här finns en driven handelsförening, fastighetsägarsidan är väldigt på och kommunen är med, det känns som vi kan komma rätt långt med det.

Lund kom tidigare in i den svacka som även drabbade de flesta andra städer, konstaterar Ulf Wallén, men resultatet är också att Lund är på väg ur den tidigare än andra. Och att Lund numera har ögonen på sig, med forskningsanläggningar på väg att realiseras, spiller givetvis även över på intresset för Lund i stort.

- Efterfrågan har blivit bättre sedan forskningsanläggningarna kom in i bilden, men att Lund är en av de största järnvägspunkterna tror jag också spelar in.

IMG_1235

IMG_1235

Även nytt på gång

Paulssons bygger också nytt, främst bostadshus. Det första bostadsrättsprojektet var en om- och tillbyggnad av Bryggeriet på Kävlingevägen/Getingevägen där 18 lägenheter uppfördes. Sockerbruksområdet, alldeles intill Kristallen som blir Lunds nya kommunhus, är också ett av de tidigare projekten. Nu håller man på med en detaljplaneändring för etapp tre.

- I denna tredje etapp blir det ett 30-tal lägenheter och lokaler i bottenplan. Här ska vi komma i gång inom kort, avslutar Ulf Wallén.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter