Med Borås in i framtiden

Vättersnäs Förvaltning har varit verksamma i Borås under tio år och äger i dag fyra hus innehållande sammanlagt 17 000 kvm kommersiell yta och 3 100 kvm bostäder. Med två hus mitt i centrum vid gågatan och Torggatan, bestående av både kontor och butiker, är Thomas Nilsson och Vättersnäs en aktiv part i formandet av Borås och dess stadskärna.

- Vi är med i Cityfastigheter i Borås (CIB), en intresseförening för fastighetsägare i centrum som verkar för att göra Borås ännu mer attraktivt. Vi vill bl a tydliggöra entréerna in till staden från lederna, bevara handeln i centrum, skapa fler parkeringsplatser och göra stadskärnan ännu mer tillgänglig och attraktiv för fler besökare, bl a med nya gatubeläggningar och fler gågator. Just nu håller vi på att kartlägga gatubilden för att framöver kunna samla likartade verksamheter. På så sätt kommer vi att kunna skapa nya A-lägen och förbättra strukturen i centrum. Vi är långsiktiga och planerar 10 år framåt för att skapa det vi vill, ett attraktivare centrum.

Förutom att stärka handeln i stadskärnan planeras det för ett par nya gallerior i Borås, något som Thomas Nilsson är övertygad om kommer att öka den totala dragningskraften. Förutom planer för det befintliga Åhlénshuset lär väl ingen ha missat den utdragna processen för Steen & Ströms planer på en stor galleria i Väfveriets gamla lokaler alldeles vid Viskan. Projektet, innehållande cirka 30 000 kvm butiksyta, har förhalats, men kan få en byggstart 2015.

- I direkt anslutning till Steen & Ströms satsning äger vi en projektfastighet, på andra sidan Viskan, berättar Thomas Nilsson. Den ingår i den nya planen som ännu inte är klar så där håller vi vakanser för att kunna ha en handlingsfrihet när projektet väl drar igång. Vi har ansökt om att bygga på två våningar på fastigheten och det kommer vi med all säkerhet att få göra. Det blir då en blandning av både kommersiellt och lägenheter i huset och att bygga fler bostäder inne i stan ligger helt i linje med kommunens önskan.

Men Borås är inte bara centrum, här är det även attraktivt att sitta någon eller några kilometer från stadskärnan eftersom storleken på staden innebär att man enkelt når centrum ändå. Vinsterna blir då bl a bättre parkeringsmöjligheter och lägre hyror.

- Efterfrågan på centrala ytor är fortfarande hög, men man kan tjäna några hundralappar per kvadratmeter om man väljer att etablera sig utanför stadskärnan, menar Thomas Nilsson. I vår fastighet ut mot Knalleland har vi en del vakanta ytor, cirka 1 500-1 600 kvm. Väljer man lokaler som ligger lite utanför kan man få en hyra på cirka 800 kr/kvm, jämfört med cirka 1 200-1 300 kr/kvm inne i stan.

Många vill även etablera sig i industriområdet Viared som framöver kommer att exploateras ytterligare. I Borås är det lättare att få tag på mark än i Göteborg och priset är bättre.

- Viared ligger dessutom lika nära Landvetter som Göteborg gör.

Att det finns en speciell anda i Borås skriver Thomas Nilsson gärna under på.

- Kommunen och politikerna känns vakna, de ställer sig positiva om man kommer med förslag och nya idéer. Den inställningen gör att Borås får en hel del etableringar och att här är mycket på gång. Givetvis spelar även närheten till Göteborg en stor roll. Det enda som saknas är en stamförbindelse med tåget, något som har diskuterats mycket under åren. Förhoppningsvis står det näst på tur.

Alla planer betyder mycket för Borås. Förutom expansionen av Viared och Steen & Ströms satsning ska hela Simonsland förädlas och utvecklas, något som också kommer att öka Borås attraktion och stärka stan. I dag är efterfrågan på butiksytor stor, men det finns ingenting att erbjuda inne i stadskärnan.

- Det finns inga vakanta ytor inne i stan, men de framtida galleriorna kommer att mätta efterfrågan, tror Thomas Nilsson.

Borås upplever en kontinuerlig inflyttning och nyligen nådde man upp till 104 000 invånare. Den positiva andan är som sagt tydlig och kommunen ser långsiktigt på stadens utveckling. År 2021 fyller Borås 400 år och lär då ha växt ytterligare, både med nya bostäder och nya handelsplatser.

- Att kommunen ställer sig så positiv till nya satsningar betyder väldigt mycket, konstaterar Thomas Nilsson. Mer än en miljon kvm ny mark ska skapas i Borås framöver, det talar för sig själv.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter