Masthusen börjar ta form

Västra hamnen fortsätter att växa och det är Diligentia som tar ett stort grepp om området framöver. 100 000 historiska kvadratmetrar ska bli till nya kontor och bostäder som kompletteras med handel, service och restauranger. En helt ny miljöklassad stadsmiljö ska formas och nu planeras det för fullt för det första kontorshuset.

Sedan 1999 har Diligentia haft möjlighet att utvecklat sammanlagt cirka 20 000 kvm i Västra hamnen. Glashuset, ICA Maxi och friskolan Vittra har byggts, men det senaste projektet är den stora rivningen av Malmömässan. 45 000 kvm har omsorgsfullt tagits ner för att ge plats åt de nya, storslagna planerna Diligenta har för området. Som vanligt görs allt i nära samarbete med Malmö stad.

Ett nära samarbete med staden har alltid varit en förutsättning, ända sedan den första torrdockan byggdes här 1857, menar Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef Diligentia.

Första kontorshuset vid torget

I skrivande stund är rivningen av Malmömässan så gott som klar och området kommer då att lämnas av entreprenören. Diligentia jobbar för fullt med detaljplanen för det första kontorshuset i de totalt 18 kvarter som ska exploateras.

Detaljplanen är ute på samråd och vi hoppas att den vinner laga kraft till midsommar. Det hade betytt att vi skulle kunna börja bygga i oktober, med inflyttning 1 mars 2013.

Kontorshuset, som kommer att ligga i anslutning till ICA Maxi vars entré flyttas och läggs i botten på det nya huset, kommer att innehålla 6 000 kvm kontor och 1 500 kvm butiker. Det kan översättas med fyra nya butiker och fem våningar kontor, plus en indragen våning med terrass. Huset får direktkontakt med det planerade torget utanför och får på så sätt ta del av det automatiska flödet av människor. Torget anläggs samtidigt och kommer att byggas successivt.

Torget blir en väldigt viktig del i den nya stadsdelen och detta första kontorshus blir startskottet. Därefter kommer vi att bygga ett andra kontorshus mitt emot för att skapa en riktig torgkänsla. Det större kvarteret kommer att bli blandat med både bostäder, service, butiker och kontor. Men först koncentrerar vi oss alltså på det första huset.

Fem bostadskvarter till salu

Förutom att driva fram den nya detaljplanen håller Diligentia på att projektera de två nya lokalgatorna i området.

Den projekteringen handlas upp just nu och tanken är att de ska börja byggas direkt efter semestrarna, berättar Andreas.

Samtidigt som Diligentia även är sysselsatta med förstudier av övriga kvarter håller man på att sälja fem bostadskvarter. Allt för att hålla hastigheten i jätteprojektet.

Vi har prospekt ute just nu och intresset är väldigt stort. Att sälja känns jättespännande och trots försäljningen kommer vi fortfarande ha 13 kvarter kvar att exploatera. Vår ambition är att ha signat innan semestrarna.

Stor utmaning

Just storleken på projektet är det stora utmaningen.

Projektet är komplext, konstaterar Andreas. Ta t ex den tekniska infrastrukturen, vi har ju i dag ingen mediaförsörjning, så det måste vi besluta om. Var vi ska gräva ner och hur, den typen av frågor är en stor sak. Att bygga hus är en sak, men att bygga infrastruktur är ytterligare en utmaning. Detta är fastighetsutveckling när det är som störst.

Att projektet är så stort innebär också möjligheter.

Vi har nu en möjlighet att ändra hela stadsbilden i Västra hamnen och skapa en ny helhet. Med det följer även ett stort ansvar. Hittills tycker jag att vi verkligen har tagit hand om

området och visat handlingskraft, men nu gäller det att det vidare till nästa steg och börja bygga nya hus och vidareutveckla området.

Först med miljöklassad stadsdel

Masthusen blir även den första stadsdelen utanför England som kommer att miljöklassas enligt BREEAM. Skillnaden mellan att miljöklassa en byggnad jämfört med en hel stadsdel är att en stadsdel bedöms även utifrån sina möjligheter till en hållbar utveckling sett utifrån ekonomiska och sociala aspekter.

Det är kul att Diligentia som privat aktör är först med att ta det här steget, vi har många som tittar på oss. Det är otroligt spännande att få vara med och utveckla ett sådant här område, men nu gäller det att ta allting vidare och bygga det första huset, avslutar Andreas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter