Maskinhall 2 i förvandling

Sedan varvsnedläggningen har många av varvsbyggnaderna renoverats och fått nytt innehåll. Nu är det M2:ans tur. En av de sista maskinhallarna från varvstiden håller på att förvandlas till ett spännande profilhus. Mitt i Lindholmen Science Park med sin intensiva utvecklingsmiljö erbjuds företag inom high tech och media en möjlighet att etablera sig i en historisk byggnad med unika kvaliteter. I M2:an tillverkades under varvstiden de stora fartygsmotorerna på Götaverkens varv. Detta krävde ordentliga rumsvolymer som nu gör det möjligt att skapa helt unika kontors- och företagsmiljöer i den gamla varvsbyggnaden.

Och få bärande väggar innebär att lokalerna får mycket stor inredningsflexibilitet. 5 000 nyrenoverade kvadratmeter med rumsvolym och karaktär utöver det vanliga erbjuder gott om mötesplatser, möjlighet att delta i nya gränsöverskridande nätverk, arenor för idéutveckling och testmiljöer.

Lokalerna varierar från 60 kvadratmeter upp till 2 200 kvadratmeter. De flesta är på cirka 300, 400 eller 700 kvadratmeter och kan kombineras med varandra och omvandlas till större lokaler. Taklanterniner skapar ett fantastiskt ljus och med en takhöjd på fyra till sju meter tillsammans med stora glaspartier kommer lokalerna att få både karaktär och en fantastisk utsikt. Och möjlighet till entresolplan ger huset ytterligare en spännande dimension.

Bevara karaktären

M2:an är en imponerande byggnad som är 120 meter lång, 75 meter bred och 15-20 meter hög.

- Det har varit angeläget att behålla dess speciella mäktiga karaktärsdrag även efter ombyggnaden, berättar Åke Johansson på White arkitekter. Tanken har varit att ta tillvara byggnadens karaktär, som är präglad av industri och varv, utifrån ett positivt perspektiv.

De speciella pelarna och den ursprungliga fackverkskonstruktionen bevaras och blir till stor del synlig. Förändringen består i de öppningar som görs för fönster och hiss- och trapphus. De senare glasas delvis in och förses med ytor av svartmålade betongelement och stora skärmtak, både för att markera förändringen och för att tydliggöra entréerna.

Ambitionen har varit att få in dagsljus i alla kontorsplatser i byggnaden. Även parkeringshuset i mittskeppet kommer att bli en säker och trygg plats som är både ljus och överblickbar.

Fortfarande ledigt

Ombyggnationen startade under första kvartalet 2004 med en miljösanering i byggnaden. Arbetet fortsatte under sommaren med invändig rivning. Detta arbete avslutades i oktober 2004 och följdes av pålning och grundförstärkning, ett arbete som bedömts vara nödvändigt bland annat med hänsyn till garaget i byggnadens mittskepp.

I dag är hälften uthyrt av de totalt 15 000 kvadratmetrarna.

- Det finns ledigt allt från 350 kvadratmeter och uppåt, säger Hans Kallin, Älvstranden Utveckling. Klara hyresgäster är Volvo Technology och Imaje som kommer att vara några av de första som flyttar in, tillsammans med en servering och en träningsklubb som bland annat erbjuder gym, gruppträning. dag-spa och massage.

Blandningen av gamla renoverade varvsbyggnader och nybyggda fastigheter som nu präglar Lindholmen speglar väl förvandlingen från varvsområde till dynamiskt framtidsområde.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter