Marknadsför er med emojis!

Under våren har stora företag som Coca Cola och Världsnaturfonden lanserat olika emojikampanjer på den europeiska marknaden. Trenden är på väg att etablera sig.

Smiley

Smiley

Fenomenet kommer ursprungligen från Japan och i Asien är emojis vanligt förekommande i marknadsföringen. Varje dag skickas 6 miljarder emojis och sticker och trenden växer sig allt starkare.

Att ta fram egna emojis som ökar det bildliga språkförrådet kan vara ett sätt att stärka relationen och bli en naturlig del av målgruppens vardagskommunikation. På den svenska marknaden är emojikampanjer ett ganska nytt fenomen, men i takt med att flera stora varumärken tar sig an kommunikationsformen tyder detta på att den kan växa.

Tips för att skapa en emojikampanj:

  •  På vilken plattform finns din målgrupp på? Går det att använda sig av emojis och stickers?
  • Vilken slags emojis skulle fylla ett kommunikationsbehov hos just din målgrupp?
  • Vad krävs rent tekniskt? Tänk på att en emoji som fungerar på IOS inte automatiskt fungerar på Android.
  • Skall du skapa egna emojis eller använda dig av befintliga?

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter