Marknaden redo för multimaskiner

I dag vill många titta på hur vi gör olika former av besparingar i företaget. Det läggs mycket krut på att utveckla dagens maskiner för att försöka göra företag mer effektiva så att de kan spara både tid och dyr arkivyta. Det mesta på våra arbetsplatser i dag är digitalt. Vi ser en tydlig trend mot att vi kopierar allt mindre och skriver ut allt mer, med resultatet att företagen betalar mer per sida. Varför inte skriva ut på sina kopiatorer? Ett kontor har i dag vanligen en fax, en skrivare, en kopiator och en scanner, alla med olika funktioner och innehåll, ofta köpta från olika leverantörer.

Men även om det är det vanligaste arbetssättet är det inte säkert att det är det bästa. Hur kan man istället öka effektiviteten och möjligheterna med sina kontorsmaskiner?

Mjukvaran ger nya möjligheter

Frågan man bör ställa sig är ”Vad vill jag göra med min maskin, vilka funktioner vill jag ha?”. För andra möjligheter finns i dag. Nu blir det allt vanligare med multimaskiner på marknaden, du köper helt enkelt en kopiator som kan både printa, faxa och kopiera.

- I dag är det mjukvaran som ger nya möjligheter, menar Homan Elfström, försäljningschef på Canon Center i Göteborg.

Med multifunktioner kan i dag en kopiator förvandlas till ett dokumentnav i företaget. Här lagrar man info och kan både mejla, faxa och skriva ut. Fördelarna blir att du får fler funktioner i samma maskin och samtidigt bara en leverantör.

- Det verkar som om marknaden är mogen för multimaskinerna. Nu har man förstått att de är pålitliga, säger Homan Elfström.

Dagens maskiner sparar tid

I dag har många företag, förutom hela sin maskinpark, kanske både ett affärssystem och ett CRM-system knutna till sig. Med multimaskinerna kan företag i dag få möjligheten att scanna och lagra rakt in i affärssystemet, knutet till exempelvis diarienummer eller ordernummer. Homan Elfström menar att detta egentligen inte är något nytt, att det tidigare har funnits inom förvaltningar och kommuner.

- Tidigare har det lönat sig på stora volymer, men med de nya multimaskinerna lönar det sig även för mindre företag att lagra och arkivera rakt in i systemen.

I dag och i framtiden vill i stort sett alla titta på hur vi gör besparingar på vår arbetstid. Det läggs mycket krut på att utveckla dagens maskiner för att försöka göra företag mer effektiva.

Det finns statistik som visar att i snitt går det åt 1,5 timme om dagen till att leta efter dokument. Men med dagens möjligheter att kunna använda maskiner i kombination med mjukvara för att effektivisera arbetsprocesser och flöden finns det mycket tid att spara.

- Allt vi kan göra för att spara tid och kunna fokusera på vår kärnverksamhet är viktigt i dag, säger Homan Elfström. Och är företag effektiva upplever deras kunder de som proffsiga och företaget kan öka sitt värde utåt.

och dyr arkivyta

Multimaskinerna sparar inte bara tid utan kan även spara in på dyr arkivyta.

- Vissa företag sitter i stora lokaler där kanske hälften av ytan tas upp av ett arkiv som inte ens utnyttjas speciellt mycket. Tänk om man kunde få bort de arkiven från företaget och spara viktig, dyr kontorsyta, menar Homan Elfström och fortsätter.

- En hårddisk kostar i jämförelse ingenting. I vissa fall måste vi följa lagen och arkivera papper, men det kan man lösa genom att skicka iväg och lagra det hos dem som jobbar med fysisk datalagring.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter