Maria Röhr, Grums kommun: Vi arbetar aktivt med centrumutveckling

Maria Röhr, tillväxtstrateg i Grums kommun, berättar om vad som är på gång i kommunen, framtiden och varför man skall satsa på Grums kommun.

Hur kännetecknas Grums kommun på fastighetsmarknaden?

- Det har under senare tid blivit ett ökat intresse för etableringar i Grums kommun.

Vad är på gång i er kommun?

- Det är jättemycket som händer i Grums kommun nu. Vi har kö på våra tomter. Ett nytt bostadsområde kommer att tas fram under 2016. Vi har många förfrågningar på vår industrimark och Nyängsområdet håller på att exploateras. På BillerudKorsnäs arbetas det med en förstudie för ett projekt som förhoppningsvis kommer att startas upp under 2016. Då kommer det investeras mellan 4-5 miljarder kronor i att ändra produktionen från papper till kartongtillverkning. Vi arbetar nu aktivt med centrumutveckling och ett nytt resecentrum kommer att stå klart 2017. Vi har många entreprenörer och eldsjälar som brinner för att utveckla Grums kommun.

Hur kommer Grums att se ut om 5-10 år?

- Vi har fått ett attraktivare centrum med ett väl fungerande resecentrum. Nyängsområdet blomstrar och vi har fått flera nya entreprenörer. Grums kommun har utvecklats som besöksmål och attraherar nya invånare.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Det är balans på industrimarken men vi ser ett ökat behov av attraktiv industrimark. I dagsläget har vi en liten brist på mark för bostäder och vi har därför startat upp planering av ett nytt bostadsområde i ett sjönära läge.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Grums?

- Vi har närhet i Grums kommun så det är lätt att komma i kontakt med både tjänstemän och politiker. Det underlättar för snabba beslut både när det gäller myndighetsutövning och politiska beslut.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Grums?

- Grums har ett oslagbart läge där både E 45 och E 18 möts. Vi har även en hamn, järnväg och närhet till Karlstads flygplats. Grums är en vacker kommun med en levande landsbygd och närheten till allt ger en smidig vardag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter