Malmös nya centrum växer fram

Bild: Jernhusen

Bild: Jernhusen

De allra mest centrala delarna i Malmö, Central Business District (CBD), består till stor del av äldre och omoderna kontorslokaler. De lokaler som inte kan byggas om för att bättre passa hyresgästers krav på främst hög teknisk standard och yteffektivitet kan komma att behöva konverteras i framtiden. De senaste åren har det byggts förhållandevis lite i CBD, främst beroende på att exploateringsmöjligheterna varit små. Marknadshyran på kontor i CBD har ökat något och ligger mellan 1 650 och

2 250 med en snitthyra på 2 050 kr/kvm, vilket är snäppet mindre än hyrorna i Västra Hamnen. Några av fastighetsägarna inom CBD är Vasakronan, Wihlborgs Fastigheter, Fastighets AB Briggen, Brorman Fastigheter, Volito och Malmö City Fastigheter (tidigare Fastighetsaktiebolaget Malmö City).

Södra Nyhamnen

Som en kontrast till de äldre husen pågår dock nybyggnadsprojekt vid Citytunnelns stationer Centralstationen och Triangeln.

Jernhusens projekt Södra Nyhamnen vann laga kraft i början av sommaren, nu är det klart för nya bostäder och arbetsplatser vid kvarteren runt Centralstationen. Planen innebär cirka 25 000 kvadratmeter kontor, hotell, handel och bostäder, i kvarter med extra närhet till stationen och världen. Bara några meter från stationen ska det första kontorshuset byggas. Huset Glasvasen kommer, med sin rundade form, att bilda entré mot området från kringliggande gator. Huset kommer ha sex våningar och erbjuda sammanlagt 7 000 kvm kontorsyta samt café och handel i bottenplanet med ingångar från det nya torget.

CBD växer

I takt med att fastighetsutvecklingen kring området vid Centralstationen breder ut sig mot Nyhamnen tros CBD växa på detta håll. Även Malmö Stad tror på området. Framför Posthuset ska staden skapa ett torg, en piazza, istället för dagens parkeringsplatser. Även ett gångstråk, en strandpromenad, formas längs med Skeppsbron. På sikt ska hela stadsdelen utvecklas från dagens industrikvarter till en hållbar och levande stad som tar tillvara på närheten till vattnet. Allt med start i slutet av augusti 2014.

löser utmaningar

Kvarteren runt stationen hjälper det starkt växande Malmö att lösa några av sina utmaningar. Genom att bygga stad på stationsområdet kan stadsmiljön förbättras samtidigt som fler centrala bostäder och kontor skapas – utan att slösa på den åkermark som finns kvar runt staden. Men även koldioxidutsläppen kan minskas när fler får nära till det kollektiva resandet. Då minskar det dagliga behovet av bilen till och från jobbet och då har även miljön tjänat på att det byggs stad. Det finns många fördelar med att ha kontoret vid Centralstationen. Att sitta mitt i stan, nära alla kommunikationer, är smidigt för både kunder och medarbetare. Att ha butiker, restauranger, caféer och annan service på gångavstånd sparar tid och energi och gör arbetsplatsen mer attraktiv.

Triangeln

Ingen har väl kunnat undgå att även området runt Triangeln omdanas. Citytunnelstationen har förstärkt området ytterligare, cirka tio miljoner människor kommer varje år att passera genom Station Triangeln. Vasakronan invigde nyligen fem nya shoppinggator i Triangeln och förvärvade tidigare i år NCCs samtliga kommersiella ytor i deras pågående projekt om cirka 12 000 kvadratmeter galleria med cirka 400 garageplatser och 4 700 kvadratmeter kontorslokaler.

De två fastigheter som Vasakronan ägde sedan tidigare innehåller, förutom 21 700 kvm handel, kontorslokaler om

10 500 kvm, ett hotell om 17 500 kvm och

5 000 kvm bostäder. Nu har de även startat bygget av ytterligare ett kontorshus, mellan befintliga Triangeln och NCCs nybygge. Huset blir fyra våningar högt och totalt

1 916 kvm, fördelat på 428 kvm per plan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter