Malmö Företagsgrupper om Malmö centrum

Karin Strandberg arbetar som advokat och delägare på Gärde Wesslau, med kontoret placerat vid Stortorget i centrala Malmö, tillika ordförande i Malmö Företagsgrupper, en paraplyorganisation till nio företagsgrupper i Malmö med totalt ca 1 300 medlemsföretag. Trots att hon upplever att det idag florerar en oförtjänt negativ bild av Malmö tror hon att staden har en fantastisk framtid.

Restaurang Hagen på Storgatan 41, Malmö. Foto: Fredrik Johansson, Elvanfoto,se

Restaurang Hagen på Storgatan 41, Malmö. Foto: Fredrik Johansson, Elvanfoto,se

Vi skulle allesammans kunna vara mycket bättre på att lyfta fram Malmös bra sidor, inte minst skulle media kunna förbättra sig på den punkten, konstaterar Karin Strandberg och menar att den bild som media idag ger av Malmö till stor del är kopplad till kriminalitet och andra negativa nyheter.

– Vid kontakter med företag utanför Malmö, t ex företag som kanske överväger att etablera sig här, möts man av ett visst ifrågasättande av Malmö. Den negativa bilden som media skapat tycker jag är oförtjänt. Ser man till statistiken är kriminaliteten inte större i Malmö än i t ex Stockholm, men den utmålas att vara det. Vi företagare som finns här påverkas inte av kriminaliteten i vårt dagliga arbete. Förutom på ett indirekt sätt, i kontakter med företag utanför Malmö som har en väldigt negativ bild av staden. Om det får företag att undvika Malmö är det givetvis inte bra.

Det finns så mycket positivt som man också skulle kunna välja att lyfta fram, menar Karin Strandberg. Som drivet som präglar Malmös näringsliv, mängden nätverk med stort engagemang samt de stora satsningarna på innovationsutvecklingen även om hantverksyrken inte får glömmas bort och företagen inom den branschen. Även omfattningen av Öresundsregionen som är en stor tillgång att utnyttja.

För en bredare bild av området rekommenderar Karin Strandberg att man som företagsledning tar kontakt med redan etablerade företagare i Malmö.

– Det händer väldigt mycket här och Malmö är en väldigt positiv stad som vill mycket. Det tror jag att man som företagare känner av. Det finns mycket energi i Malmö liksom många företagare som lyckats och det visar hur bra Malmö är. Jag skulle gärna se att företag som planerar att flytta till Malmö fick ta del av den bilden också.

Karin Strandberg, ordförande i Malmö Företagsgrupper. Foto: Emilia Olofsson

Karin Strandberg, ordförande i Malmö Företagsgrupper. Foto: Emilia Olofsson

Nätverksträffar och dialog

En av Malmö Företagsgruppers uppgifter är att arrangera nätverksträffar.

– Där får alla medlemmarna i företagsgrupperna möjlighet att ses och utbyta erfarenheter, diskutera Malmö och göra affärer med varandra. Efter önskemål från medlemmarna har vi beslutat att antalet träffar ska öka framöver, säger Karin Strandberg.

En annan viktig uppgift är att arbeta för medlemsföretagens intressen genom dialog med ett antal olika myndigheter och organisationer.

– Vad gäller Malmös centrum förs en diskussion med Malmö Citysamverkan, som också är en samarbetspartner, där vi följer och i viss mån försöker påverka deras arbete i och med att det i så hög grad påverkar oss företagare som finns här i centrala Malmö. För att koppla samman näringsliv-et och studentlivet för Malmö Företagsgrupper en dialog med Malmö Högskola.

Den part som Malmö Företagsgrupper främst arbetar mot är Malmö stad.

– Näringslivskontoret träffar vi regelbundet för att lyfta olika frågor som vi anser vara viktiga för våra medlemmar. Det som är uppe just nu är bland annat frågan kring offentlig upphandling. Vi har en hel del medlemmar som är små eller medelstora och många av dem tycker att Malmö stads hantering av offentlig upphandling är problematisk. En annan viktig fråga är utvecklingen av citylogistiken, konstaterar Karin Strandberg.

– Inom Malmö Företagsgrupper finns det ett otroligt stort kontaktnät som man är mycket hjälpt av om man är ny i Malmö. Man kan ju läsa sig till en del men inte allting.

Bristande citylogistik

Citylogistiken har stor betydelse för företagen i centrala Malmö och enligt Karin Strandberg har den under senaste åren utvecklats till det sämre.

– Detta är något som många tvingas brottas med idag. Vi företagare i city måste kunna förflytta oss och våra kunder behöver kunna ta sig till oss. I den här frågan försöker vi att påverka och göra våra röster hörda gentemot Malmö stad.

En del av problematiken är att Malmö växt mycket under de senaste åren men att varken kollektivtrafiken eller resten av citylogistiken utvecklats i samma takt.

– Det är väl dessa åtgärder man vidtar nu och förhoppningarna är att det tids nog ska bli bra. Tills dess önskar vi att dialogen mellan näringslivet och staden förbättras.

Vägarbeten och nyskapade enkelriktade gator och bussfiler är andra faktorer som enligt Karin Strandberg påverkar citylogistiken på ett negativt sätt.

– Bussfilerna gör det givetvis enklare för bussarna att ta sig fram och det är bra, men alla har inte möjlighet att ta bussen. När biltrafiken ska röra sig på en fil istället för på två skapas bilköer, så är det. Som advokat exempelvis måste jag resa under dagtid för att ta mig till mina klienter både i andra delar av Malmö och utanför staden. Då kan jag inte åka kommunalt och det är många företagare som känner på samma sätt.

Utvecklingen av centrum

I centrala Malmö finns det idag en hel del tomma lokaler efter att butiker har flyttat, lagt ner eller gått i konkurs, berättar Karin Strandberg, men ett omfattande utvecklingsarbete för centrum har inletts.

– Nu sker ett utredningsarbete där man undersöker hur konsumentbeteendet ser ut och vilka förändringar som krävs i stadskärnan. Vad utredningen kommer att visa och vilka förändringar man kommer välja att genomföra tror jag kommer ha en otroligt stor betydelse för centrums framtid.

Ett stort projekt som Karin Strandberg tror kommer lyfta stadens centrala delar och få centrum att växa är Malmö Live.

– Det bli ett nytt spännande område i centrum. Det ska bli intressent att se om flödet av människor i staden förändras när Malmö Live finns.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter