"Malmö en expansiv stad"

Malmö centrum

Malmö centrum

Vi har låtit representanter från tre fastighetsbolag svara på fem frågor om Malmö centrum. Ta del av deras syn på stan och vad deras bolag kan erbjuda i lokalväg.

Vilken typ av lokaler har ni i Malmö och vad har ni för vakanta ytor?

Thomas Berggren, FAB Malmö City

– Vi har totalt 70 000 kvm yta i centrala Malmö. Ungefär hälften är kontorsyta, en fjärdedel bostäder och en fjärdedel övrig yta. Just nu har vi endast omkring 1 000 kvm vakant på kontorssidan. Det har gått väldigt bra för oss i år. Den totala vakansgraden i området ligger på omkring 7-8 procent, men vår vakansgrad ligger på 1-2 procent.

Jernhusen har skapat nya handelsytor vid Centralstationen i Malmö med glashallen.</p><p>Bild: Jernhusen

Jernhusen har skapat nya handelsytor vid Centralstationen i Malmö med glashallen.

Bild: Jernhusen

Ola Gunnefur, Jernhusen

– Jernhusens fastighetsbestånd består av byggnader och mark som är knutna direkt eller indirekt till kommunikationsnav i stora städer.

I Malmö äger Jernhusen bl a Malmö Centralstation som har genomgått en stor utveckling de senaste tre åren. Stationen har ett läge i staden som blir mer och mer centralt då staden och de gamla stadsdelarna växer ihop med de nya. Mitt i detta ligger stationen som stadens hjärta. I dagsläget har vi skapat helt nya handelsytor på Malmö Centralstation genom den nybyggda glashallen men också förädlat de fantastiska gamla byggnaderna till moderna restauranger och butiker i en tidsenlig stil. I det befintliga lokalutbudet finns inga vakanser kopplat till handelsytorna. De vakanser som i dagsläget finns är i vårt kontorsbestånd och består av ca 800 anrika kvm.

Mats Ingman, Vasakronan

– Vi har mestadels kontor och butiker, men i beståndet även en del bostäder och andra lokaler som exempelvis hotell, restauranger m m. Vakanserna är till övervägande delen på kontorssidan idag.

Hur skulle du beskriva Malmö centrum?

Thomas Berggren, FAB Malmö City

– I centrum sitter många advokatbyråer och konsultföretag, men även en del inom IT. De flesta sitter på 200-300 kvm och många sitter länge på samma kontrakt. För dem som sitter i centrum är det så klart viktigt att det ligger så nära kommunikationspunkterna.

Ola Gunnefur, Jernhusen

– Ser man rent handelsmässigt så är Malmö Centralstation starten i norr och handelsstråket stannar i söder på Triangeln. Skulle man däremot se på Malmö centrum som arbetsplats så är de mest attraktiva områdena från gamla stan och norrut mot Skeppsbron och vidare västerut mot Västra hamnen.

Mats Ingman, Vasakronan

– Ett trevligt centrum som har genomgått en stor förvandling och utvecklats mycket positivt under de senaste 10-15 åren. Bra mix av butiker och väldigt goda kommunikationer, mycket naturligtvis beroende på Citytunnelns tillkomst.

Varför ska företag etablera sig här?

Thomas Berggren, FAB Malmö City

– Här finns all service; restauranger, butiker, tillgång till parkering. Allt finns här. Allt detta får man inte på samma sätt i ett nybyggt område. Det är centrums styrka.

Ola Gunnefur, Jernhusen

– I Malmö startas ständigt nya spännande projekt och framtidstron är stark. Med Köpenhamn som en stark motor i den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen gör det Malmö till en konkurrensstark stad. Genom Öresundbrons tillkomst och senare citytunnelns ytterligare förenkling av resandet kommer kontinenten väldigt nära inpå. I detta har Malmö Centralstation en väldigt stark position med kommunikationerna till Kastrup och Köpenhamn rakt under fötterna.

Vasakronans fastighet på södertull i Malmö. Bild: Vasakronan

Vasakronans fastighet på södertull i Malmö. Bild: Vasakronan

Mats Ingman, Vasakronan

– Malmö är en expansiv stad som kommer att ha mycket att erbjuda människor och företag framöver. Förutom de goda kommunikationerna och närheten till Kastrup/Köpenhamn, händer det mycket i staden just nu. Närmast väntar vi på nyinvigningen av Triangeln, där befintligt köpcentrum under de senaste åren genomgått en stor ombyggnation och där det även byggs till en helt ny del mot Johannesplatsen. Detta är helt klart något som kommer att tillföra Malmö centrum mycket i framtiden.

Hur arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljö?

Thomas Berggren, FAB Malmö City

– Vi har totala hyror. Det innebär att vi som bolag tar risker när det gäller bland annat elkostnader och därför arbetar vi hårt för att minska energiåtgången. Vi har även investerat i stora moderna soprum där soporna sorteras.

Ola Gunnefur, Jernhusen

– Jernhusens fastighetsbestånd består som beskrivet ovan av kommunikationsnära fastigheter vilket i sig underlättar och ger företag som etablerar sig hos oss en stor möjlighet att kunna välja klimatsmarta resealternativ till och från sin arbetsplats. För att sedan krydda det så har vi t ex i Stockholm byggt Kungsbrohuset som värmdes upp med bl a värme från resenärerna på Stockholm Centralstation. På Malmö Centralstation har vi byggt en lokal med en driftsentreprenör som hanterar logistik och avfall. På så sätt kan vi erbjuda våra hyresgäster en smidig godshantering men också förutsättningar för att kunna källsortera samtliga fraktioner med en proffsig uppföljning.

Mats Ingman, Vasakronan

– Vi jobbar väldigt mycket med miljö inom Vasakronan som är klimatneutralt och sedan lång tid tillbaka och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Mer om detta kan man läsa på vår hemsida www.vasakronan.se När det gäller arbetet tillsammans med våra hyresgäster, har vi sedan några år tillbaka något som kallas Grönt Hyresavtal. Detta är ett tilläggsavtal till Hyresavtalet, där man fokuserar kring miljöområdet, såsom bl a minskad energianvändning och bättre återvinningsmöjligheter i fastigheterna.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren och vad har ni på gång i området framöver?

Malmö centrum

Malmö centrum

Thomas Berggren, FAB Malmö City

– Utvecklingen för Fastighetsaktiebolaget Malmö City har varit bra när det gäller exempelvis hyresutvecklingen. Vi växer och köper ungefär en fastighet om året och det kommer vi att fortsätta med. Vi har en fastighet på gång nu.

Ola Gunnefur, Jernhusen

– Malmö Centralstation har utvecklats och förädlats mycket de senaste åren och mer kommer. Under 2013 kommer vi att starta omdaningen av den äldsta stationsbyggnaden ”Kungalängan” som vetter mot centralplan genom att skapa nya spännande butiker om ca 1 100 kvm samt renovera upp de befintliga kontorsytorna om ca 800 kvm. Vi räknar med att vara färdiga under hösten. Alldeles utanför stationen har vi storslagna projekt på gång på kanske Malmös mest attraktiva tomt, Södra Nyhamnen. Redan under 2015 planeras inflyttning i det nybyggda kontorshuset Glasvasen invid Malmö Centralstation och därefter fortsätter utvecklingen av området med arbetsplatser, hotell och bostäder.

Mats Ingman, Vasakronan

– För vår del har utvecklingen varit väldigt positiv i det stora hela, men självklart har vi också märkt av den lite svagare konjunkturen under senaste tiden. När det gäller våra planer i centrum framöver, finns det i nuläget inget större projekt som ska påbörjas. Vi kommer som tidigare att jobba med, och utveckla, våra fastigheter och de verksamheter som finns där, för att centrum ska bli ännu mer attraktivt och spännande i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter