Malmö Centrum

Malmö har gjort en resa från att ha varit en industristad till att ha blivit mer av en kunskaps- och upplevelseinriktad stad. I dag finns här mycket att erbjuda både blivande och etablerade företagare.

I Malmö hittar man 13 000 företag, varav de flesta är små och medelstora. 85 procent har färre än tio anställda. Allt fler företag etablerar huvudkontor i Malmö. Några exempel är Brio, Thule, Duni, Vestas, AarhusKarlshamn och Mercedes-Benz. De största sektorerna inom näringslivet är handel och kommunikation, företagstjänster och finans samt vård och omsorg. Områden som Malmö satsar aktivt på är Life Science, Cleantech, besöksnäring och rörliga media.

Största fastighetsägarna

De mest dominerande fastighetsägarna i Malmö när det gäller kommersiella ytor är bland annat Wihlborgs, Vasakronan, Stena fastigheter och Briggen. Wihlborgs och Briggen är också stora ägare av industri- och lagerfastigheter tillsammans med Dagon och SveaReal.

Triangeln mitt i Malmös hjärta

"Nya Triangeln - modernt, fräscht och grönt!" så beskriver NCC projektet där galleria, kontor och bostäder skapas mitt i centrala Malmö. 12 000 kvm ny handelsyta, ca 4 000 kvm kontorsyta och ca 160 nya lägenheter beräknas vara klara 2014. Men projektet kommer att genomföras i flera delar, där handel och garage utgör första etappen med bedömd inflyttningstid påsken 2013.

De nya handelsytorna i form av galleria i två plan kommer att integreras med nuvarande Triangelns köpcentrum. Utmed S:t Johannesgatan placeras restauranger och kaféer med uteserveringar längs den nya gågatan. Ovanpå galleriadelen på Rådmansgatan byggs luftiga kontor med unika lokalanpassningar för varje företag. I höghuset, som blir nästan lika högt som hotell Hilton, förläggs lägenheter med utsikt över staden.

Såväl kontor som butiker och bostäder kommer enligt NCC att präglas av låg energiförbrukning och vara både klimatdeklarerade och miljöklassade, enligt BREEAM, GreenBuilding, GreenLight och Miljöbyggprogram syd.

Området Triangeln ligger centralt och har mycket goda kommunikationer tack vare Citytunnelns nya södra station där uppemot 40 000 personer beräknas stiga av och på varje dag. Dessutom planeras en stor bussknutpunkt vid Triangeln och sammantaget beräknas omkring 100 000 människor att röra sig i området dagligen.

Kongress, konsert ocht hotell

I Neptuniparken i Malmö ska Skanska och det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen skapa den nya anläggningen Malmö Kongress Konsert och Hotell, KKH. Med gångavstånd från Centralstationen och den nya Citytunnelstationen och alldeles mellan den gamla stadskärnan och nya moderna Västra Hamnen.

– Malmö har länge saknat en modern kongressanläggning med hög kvalité. Besöksnäringen spelar en viktig och växande roll för Malmös utveckling och ger stora ekonomiska inflöden till Malmö och ger upphov till tusentals arbetstillfällen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Färdigställd blir Malmö Kongress Konsert och Hotell cirka 75 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. I söderläge, mot kanalen, blir det en restaurang och uteservering. På 17e våningen bygger Skanska en skybar med utsikt över havet och hela staden.

De tre byggnaderna binds samman för att bilda en helhet och tillsammans omfattar de totalt 90 000 kvm och ska byggas på en 35 000 kvm stor tomt på Universitetsholmen.

Konserthuset omfattar ca 17 000 kvm med 1 600 sittplatser i stora salen och 450 i en mindre sal. I konserthusprojektet ingår också en större foajé som även ska betjäna kongressanläggningen.

Skanska har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Choice Hotels Scandinavia i Malmö Kongress Konsert och Hotell. Hotellet och kongressanläggningen kommer att drivas av hotellkedjan Clarion. Avtalet omfattar hotell och kongress om cirka

24 000 kvm. Hotellet kommer omfatta cirka 375 gästrum fördelat på 21 våningar och kongressen omfattar mötesrum, styrelserum, grupprum och kongressal för cirka 1 500 personer.

Målet är att Malmö Kongress Konsert och Hotell ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED med sikte på den högsta nivån Platina.

Under 2011 börjar Skanska bygga och 2014 beräknas anläggningen vara klar.

En plats för liv och rörelse

Skanskas uppdrag från Malmö stad består inte bara av att bygga Malmö Kongress Konsert och Hotell. Totalt ska de bygga cirka 90 000 kvm på Universitetsholmen. Området blir en helt ny stadsdel som binder samman Malmö city med Västra Hamnen.

– Några av de viktigaste tankarna i vårt förslag var att skapa en samlingspunkt för Malmös alla invånare, en plats med liv och rörelse under dygnets 24 timmar, berättar Henrik Fajerson, projektutvecklare på Skanska.

Förbättrade kommunikationer

Nästan 60 000 personer pendlar dagligen till arbete i Malmö från andra svenska kommuner medans 26 800 pendlar från Malmö till andra svenska orter. Givetvis behöver människor även transportera sig inom stadens gränser och stora infrastrukturförändringar genomförs med en förhoppning om att locka fler företag och att bostadsbyggandet ska öka. Den nyinvigda Citytunneln och utbyggnaden av Malmö Central är exempel på projekt som ska medföra ett lyft för näringslivet.

Utbyggd Malmö Central

Malmö stad ser väl fungerande kommunikationer som en viktig del för att underlätta exploatering. Malmö Central har byggts ut, både över och under marken, och förväntas knyta ihop flera delar av staden. Från Malmö Central till Hyllie kommer det exempelvis ta att ta fem minuter med tåget.

Över 20 000 pendlare åker varje dag över Öresundsbron, vilken ska ha bidragit till att göra Malmö till en betydande tillväxtmotor i Öresundsregionen. Enligt rapporten "INSIKT: Öresundsbron 10 år — vad blir nästa steg?" har Malmös tillgänglighet förbättrats avsevärt i och med bron. Det har i sin tur lett till en ökad tillväxt och attraktionskraft. Både företag och turister lockas till staden.

Citytunneln äntligen invigd

Efter många års arbete är nu Citytunneln äntligen i bruk. Den 4 december hölls den stora invigningen, förrättad av kung Carl XVI Gustaf, och därefter kunde trafiken börja rulla på den underjordiska tågbanan.

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Förutom den nya underjordiska stationsdelen vid Malmö C har nya stationer byggts vid Triangeln och i Hyllie.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter