Malin Andersson, Uthyrare på Fastighets AB Balder: En behovsanalys är A och O

Malin Andersson, Uthyrare på Fastighets AB Balder, berättar om hur hon ser på framtiden för uthyrningsbranschen, missuppfattningar som kan dyka upp vid en uthyrning och den optimala hyresgästen. 

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- För mig personligen är den optimala hyresgästen den som man har en bra kontakt med. Det är inte bara viktigt med en stabil verksamhet och långsiktigt tänk, utan även att vi har en bra relation så att vi tillsammans skapar en så optimal hyreslösning som möjligt. Båda ska känna att det är en win-win-situation.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Det som jag har upplevt kan skapa missförstånd är oftast innehållet i själva hyreskontraktet – vad som ingår och vad som inte gör det. Som uthyrare är det mitt ansvar att förklara kontraktets innehåll på ett så tydligt sätt som möjligt. Tydlighet ger nöjda parter. Kunder jämför oftast sitt nuvarande hyresförhållande, därför är det än viktigare med tydlighet.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- En grundlig behovsanalys är A och O för en lyckad affär. Om kunden vet sina behov, nu och i ett längre perspektiv, kan jag hjälpa till att hitta en optimal lokal. Det händer ofta att jag visar en lokal för en presumtiv hyresgäst och när vi tittar på lokalen börjar de berätta vad de söker lite mer specifikt. Vid ett flertal tillfällen har jag då kunnat rekommendera en annan lokal som jag tror skulle passa dem bättre. Det har resulterat i en långsiktig uthyrning där alla är nöjda.

En annan aspekt är att på ett kreativt sätt kunna visa lokalens möjligheter. Det är inte alltid lätt att se den fulla potentialen. Då är det viktigt att på ett bra sätt kunna ’måla upp’ ett scenario som är fullt möjligt att åstadkomma.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Jag tycker att det är både inspirerande och givande att arbeta brett med en mängd olika kunder som alla har olika behov och krav. I min nuvarande roll som uthyrare är det inte enbart visningar som ingår i min arbetsbeskrivning. Här får jag dessutom räkna på hyresgästanpassningar och arbeta i nära dialog med projektledare, förvaltare och entreprenörer för att komma fram till en så bra lösning som möjligt.

Hur är en bra uthyrare?

- Lyhörd och service-minded. Det är även viktigt att vara kreativ och kommunikativ för att kunna skapa den bästa lösningen för alla parter.

Vad skulle du säga är svårast med ditt jobb?

- Det kan ibland vara svårt att möta alla önskemål. Det är viktigt att både kunden och vi som fastighetsägare blir nöjda med en lösning som är både genomförbar och ekonomisk försvarbar. I min roll som uthyrare är jag länken mellan två parter, därför är tydlighet och kommunikativ kompetens, både mot kund, men även internt av stor vikt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter