Magnolia förvärvar mark från Skanska

Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 bostäder i fyra kvarter.

Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av bostäderna till Alecta. Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter och har ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor. Bostadsprojektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora stadsförnyelseprojekt för den södra delen av staden. Projektet kommer att komplettera befintlig bostadsbebyggelse genom en modern arkitektur med typiska inslag som kännetecknar staden.

– I höstas tecknade Magnolia Bostad en avsiktsförklaring gällande försäljning av drygt 2 000 bostäder fördelat på sex projekt. Det gläder mig att kunna annonsera den första av dessa sex affärer och därigenom samarbetet med Alecta, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör i Magnolia Bostad. Det här är också den första entreprenaden vi ingår med Skanska vilket är i linje med vår ambition att arbeta med de bästa byggentreprenörerna i landet.

Byggstart är preliminärt planerad till andra kvartalet 2016, med första inflyttning under andra halvåret 2018.

 

Källa: Pressmeddelande Magnolia Bostad

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter