Madeleine Ahlqvist, Hallstahammar kommun: Vi har en god tillväxt i kommunen

Madeleine Ahlqvist är näringslivschef i Hallstahammar kommun. Här pratar hon om kommunens tillväxt, marktillgångar och framtiden.

Hur kännetecknas Hallstahammar på fastighetsmarknaden?

- Tror inte att vi kännetecknas av något speciellt. Vi har alla typer av fastigheter och när det gäller lokalfrågan kan man nog hitta det mesta.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi kommer inom kort att bygga ett nytt äldreboende. Vi har problem med bostäder så vi har uppvaktat byggare i närområdet för att locka dem att bygga. Vi hoppas att vi har fått några på kroken.

Hur kommer Hallstahammar att se ut om 5-10 år?

- Vår vision som ska gälla fram till 2025 ska tas i november. Hur exakt målbilden kommer att se ut vet jag inte för tillfället. Men vi kommer växa och vi tror att vår placering utefter E18 kommer locka företag som vill etablera sig men närhet till storstaden. Vi har en god tillväxt och tror att vi lyckats behålla den lokala handeln.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Vi har mark men måste titta på att hitta mer, våra villatomter är snart slut.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Hallstahammar?

- Vi bjuder in till Lotsmöten där alla parter från kommunen är med. Då får man på plats svar på en massa frågor vid ett och samma tillfälle. Våra bygglovshandläggare har mycket korta handläggningstider. Vår planarkitekt bjuder in till diskussionsmöte runt planlagd mark så att man tillsammans kan sätta detaljplanen.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Hallstahammar?

- Vi är en kommun som växer, vi jobbar ständigt med vårt företagsklimat som bland annat ligger på plats 64 i SN-rankning. Vi är lyhörda och jobbar på att ständigt hitta lösningar. Hallstahammar är en kommun som kan erbjuda ”Det goda livet i storstadens närhet” med en bra infrastruktur för in- och utpendling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter