Mötesplats i världsklass

På bara 10 år har Lindholmen Science Park vuxit från 0 till 230 företag och vid halvårsskiftet står etapp 2 av Nya Lindholmen Science Park klart. På Lindholmspiren samlas världsledande aktörer inom näringsliv, institut och akademi och snart kan fler få plats i ett av Göteborgs grönaste kontorshus. Älvstranden Utveckling har tagit GreenBuilding-konceptet ett steg längre och har valt att jobba med både fjärrvärme och fjärrkyla som ger låg energiförbrukning. Dessutom styrs hela fastigheten med hjälp av närvaro- och dagssljussensorer som ger en optimal förbrukning. Det gröna sättet att tänka syns också på en väl utbyggd cykelpool och världens första elbilspool. Det nya huset är en naturlig utvidgning av den centrala fastigheten Navet med samma typ av arkitektur men samtidigt med flera kontrasterande element. Fastigheterna binds samman av ett överbyggt gatustråk med entréer både i norr och i söder och huvudentrén mot norr markeras av en hög indragen glasfasad. Sammanlagt 18 000 kvadratmeter fördelas på sex plan där det fyra översta våningarna är avsedda som kontorsytor, från 115 kvadratmeter till ett eller flera våningsplan om 3 350 kvadratmeter. De två första våningarna vigs för samarbeten, med testmiljöer, projektutrymmen och en 2 300 kvadratmeter stor konferensanläggning. De två nedersta våningarna stora glasade ytor öppnar gatustråket, som är Lindholmen Science Parks pulsåder, in mot fastigheterna och de publika utrymmena i markplanet. Här kommer man att hitta Visitors Centre, som kommer att fungera som reception och servicecenter, tillsammans med restauranger, butiker och naturliga mötesplatser. Några hyreskontrakt är redan klara, bl a Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB som hyr 2 400 kvadratmeter restaurang- och konferensyta, och bolaget Lindholmen Science Park som hyr 3 400 kvadratmeter kontorsyta inklusive lokaler för test- och demonstration av forsknings- och utvecklingsprojekt. Två viktiga aktörer som kommer att utgöra själva motorn i fastigheten. I och med den nya fastigheten tas ett viktigt steg i utvecklingen av Lindholmen Science Park och förhoppningen är att bli en mötesplats i världsklass. Snart finns det även möjlighet att bo mitt i Lindholmen Science Park. 260 bostäder ska nämligen byggas alldeles vid Lindholmsallén. Husen placeras runt en gård som öppnar upp sig mot söder och i bottenvåningarna blir det plats för både kontor, butiker och restauranger. Första inflyttningen beräknas ske i september nästa år. En intensiv planering pågår också för fortsatt utbyggnad på Lindholmen, med fastigheter för akademi, näringsliv, boende, kultur och service, samt ett hotell för affärsbesökare och turister.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter