Mölndal satsar framåt

Mölndals Stad har alldeles nyligen tagit fram en vision, Mölndal 2022, som visar i vilken riktning kommunen vill gå. Och det är tydligt att man vill satsa framåt. Mölndalsborna ska äntligen få sin innerstad, på Forsåkersområdet ska det byggas blandstad, ett redan företagsvänligt klimat ska bli ännu starkare och man fortsätter ta fram planer för ännu fler bostäder. Mölndal ska fortsätta växa.

Husvärden ska skapa en helt ny stadsdel i Krokslätts fabriker. Bild: Wingårdhs Arkitekter

Husvärden ska skapa en helt ny stadsdel i Krokslätts fabriker. Bild: Wingårdhs Arkitekter

Mölndals Stad har drygt 61 000 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Staden har ett strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt västkustbanan och kust-till-kustbanan.

Mölndals Stad har ett dynamiskt näringsliv men även moderna bostadsområden med vidsträckta naturområden och idyllisk landsbygd.

Näringslivet

I Mölndal finns cirka 6 000 aktiva företagare och de blir fler för varje år. Ett bra läge i en tillväxtregion bidrar och kommunens företagsklimat rankas högt. När företagen 2011 fick betygsätta det bemötande de får vid kontakt med Mölndals Stad, var man tredje bästa kommunen i Göteborgsregionen. I Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunernas företagsklimat fortsätter Mölndal sin förbättring och klättrade i år 10 placeringar till plats 31.

Flera stora företag finns etablerade i Mölndal, något som bl a märks i pendlingsstatistiken. Mölndal är den enda regionkommunen utanför Göteborg som har fler som pendlar in än ut.

Mycket har hänt med Mölndals näringsliv sedan det till största delen präglades av industrier. Idag är det kunskapsintensiva och högteknologiska företag som dominerar ett mångsidigt näringsliv. Mest bekant är AstraZeneca AB, som är det största privata företaget i Mölndal med ett av sina viktigaste Global Research Centres lokaliserat här. Lyckligtvis för regionen har anläggningen i Mölndal varit prioriterad och viss verksamhet från AstraZenecas nedlagda verksamheter i Lund och Södertälje har förflyttats hit.

Andra betydelsefulla företag med utvecklingscentra i Mölndal är Astra Tech AB, Ericsson AB, Saab Microwave Systems AB och SCA Hygiene Products AB. Och flera andra företag  är ledande i sina områden, exempelvis Carmel Pharma AB, Neoventa Medical AB, Invacare AB, Mediel AB, Siemens Healthcare Diagnostics AB och Smith & Nephew AB.

Kvarnbyn har utvecklats till ett minikluster för kreativa företagare. Här finns filmare, programutvecklare, IT-företag, konstnärer med mera. Kommunen har också andra typer av kreativa företag, till exempel inom mode och design. I Mölndal finns exempelvis även KappAhl, Panos, Joy och Desamgruppen.

Kållered dubblar ytorna?

Detaljhandeln är en viktig bransch för Mölndal. Länge var Kållered ett av Sveriges största handelsområden men med tiden har det långsamt tappat sin attraktionskraft i takt med att nya områden utvecklats eller expanderat. Området har dragits med stora vakanser i t ex Eken Center men även flera verksamheter i K-Center har haft det motigt. Fastighetsägarna har dock inte blundat för problemet och förra året beslutade kommunstyrelsen att ett samarbetsavtal med Ikano och Henderson skulle ingås.

Projektet innebär, om det realiseras, att handelsytorna fördubblas från 80 000 BTA till 160 000 BTA. Mer praktiskt innebär det att samtliga byggnader förutom Coop-byggnaden rivs och ersätts med ett nytt IKEA samt en köpcentrumbyggnad. Henderson har i media berättat att de vill dubbla sina handelsytor från 32 000 till 64 000 BTA och att invigningen av det nya komplexet är beräknad till 2016. Området står alltså förhoppningsvis inför en omvandling och modernisering som kommer att förstärka handelns utveckling i Mölndal.

Mölndals innerstad

Detsamma gäller Mölndals centrum som ska få en helt ny innerstadsstruktur. Men här har turerna varit många. Redan 2006 presenterades ett samarbete med Steen & Ström, där ett nytt centrum skulle erbjuda detaljhandel, kultur och social service. Det initiala förslaget var extensivt med ca 50 000 kvm bostäder, bland annat ett bostadstorn om 27 våningar. Kronan i juvelen var emellertid en futuristisk byggnad innehållandes ungefär 60 000 kvadratmeter handel. Planen mötte dock stort motstånd och projektet försenades. Under våren 2011 offentliggjorde Steen & Ström att man hoppar av projektet.

Trots allt som hänt har Mölndals Stad oförtrutet jobbat vidare med projektet och i mars förra året offentliggjordes ett samarbetsavtal med NCC vilka fått i uppdrag att skapa Mölndals innerstad.

Prisade Pedagogen Park

Ett av de större kontorsprojekten på senare tid i Mölndal har varit Aspelin Ramms konvertering av Pedagogen. Fastigheten stod tom en längre tid efter att lärarhögskolan flyttade ut men nu har fastighetsutvecklarna Aspelin Ramm gett nytt liv åt fastigheten och skapat Pedagogen Park på sammanlagt 32 000 kvm.

Idag är mer än hälften av de tillgängliga lokalerna uthyrda till bland annat Olsson & Co, IMS Medical Radar, Trafikverket, 3, Sodexo och Karin Boyeskolan. Aspelin Ramm Fastigheter tilldelades även Mölndals stads arkitekturpris 2013 för utformningen av Pedagogen Park.

Krokslätts Fabriker

Med en begränsad stadskärna och flera större arbetsgivare utanför direkta centrum saknar Mölndal ett CBD, dvs ett område med stark koncentration av kontor. Även om området runt torget och längs med Brogatan kan sägas vara bland det mest centrala och attraktiva så får till exempel Krokslätts Fabriker anses vara ett minst lika intressant område med sin spännande arkitektur och nybyggda miljövänliga lokaler.

Här har ägaren Husvärden som mål att utveckla en helt ny stadsdel med ytterligare verksamhetsytor och bostäder. Först ut i nya Krokslätts Fabriker Söder är ett kontorshus, K21, signerat Wingårdhs Arkitekter. Huset på 10 400 kvm kommer att miljöklassas som Green Building och Miljöklassad Byggnad GULD och byggnationen håller på som bäst. Ett av företagen som hittills valt det klimatsmarta kontorshuset är specialistkliniken Art Clinic vars ytor blir Sveriges modernaste sjukhus i miniformat. Även CPAC, ett bolag inom AB Volvo Group, gymkedjan Nordic Wellness och SEB har tecknat avtal.

Forsåkersområdet

Nu ska Forsåkersområdet, före detta Papyrus, omvandlas från äldre industriområde till en stadsmässig del av centrala Mölndal med boende, handel, närservice och arbetsplatser. Mölndals Stads köp av Forsåkersområdet har sin grund i dess strategiska läge och för att det har förutsättningar för en god stadsutveckling. Området ligger nära goda kommunikationer och Mölndals-åns slingrande lopp genom området är en stor tillgång. Här vill Mölndals Stad skapa en stadsdel som blir en plats för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner.

Det kommunägda bolaget MölnDala Fastighets AB har en betydande roll i arbetet med att utveckla Forsåkersområdet tillsammans med övriga bolag i det konsortium som bildats; Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. I augusti 2014 beräknas detaljplanen starta.

En gemensam framtidsbild

En ny vision, ”Mölndal 2022”, har alldeles nyligen tagits fram och antogs 18 september av kommunstyrelsen. "Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige." Visionen ska vägleda kommunen mot att bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här. Visionen har utformats tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningsliv och grannkommuner och ska kraftsamla hela staden med siktet inställt på ett Mölndal i toppklass.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter