Möjligheter i Kvibergs park

Det före detta militärområdet i Kviberg ägs sedan 1996 av det kommunala bolaget Higab. I dag har nya Prioritet Serneke Arena satt Kviberg på kartan och en ny, utökad idrottsvision plus bostäder kommer framöver att utveckla området ytterligare. Higab renodlar nu sin närvaro i Kvibergs park och kan erbjuda en stor variation av ytor. För alla. 

Bild: Walk the Room, Jesper Adeberg

Bild: Walk the Room, Jesper Adeberg

Redan 1999 myntade man en idrottsvision kring Kviberg som skulle bli Sveriges största och bästa idrottsområde, men arbetet har gått långsamt framåt. Nu har dock Kommunfullmäktige beslutat att idrottsvisionen ska omarbetas och föreslagit att den ska utökas till både idrott, hälsa, kultur och utbildning.

- Det arbetet pågår just nu, berättar Agneta Frigård, uthyrare och kundansvarig på Higab. Jag välkomnar verkligen att man tar ett grepp för att utöka visionen till fler verksamheter, det kommer att stärka området ytterligare. Redan nu har den nya arenan och hotellet blivit stora dragplåster, det är fantastiskt.

Avståndet har minskat

Agneta Frigård har jobbat med området i fyra år och bara på den tiden har det, enligt henne, hänt jättemycket.

Agneta Frigård

Agneta Frigård

- Kviberg har verkligen växt ihop mer och mer med centrala Gamlestaden. Den nya bostadsbebyggelsen däremellan har gjort att avståndet minskat betydligt. Och med alla planer som är på gång framöver, bland annat ytterligare bostäder, kommer det bara att bli bättre och bättre. När Resecentrum står färdigt blir det inga avstånd alls och handel i Nya Kulan blir ett välkommet tillskott.

Plats för alla

Higab förfogar över en uthyrningsbar yta om cirka 40 000 kvm i Kvibergs park och håller på att avyttra mark efter hand för att helt koncentrera sig på verksamhetslokalerna.

- Vi har successivt sålt av mark för att möjliggöra idrottsetableringar och ska även sälja mark för bostadsetablering, men behåller alltså de kulturminnesmärkta byggnaderna.

Området är stort med lokaler av väldigt varierande karaktär. Då Higab är ett kommunalt bolag som verkar på en marknad har man ett särskilt ansvar, bekräftar Agneta Frigård.

- Vår tanke är att vissa ytor ska ha en enklare standard med lägre hyra, för att ge plats åt alla typer av verksamheter.

I dag finns här bl a både bordtennislokaler, KlätterDomen, idrottsmuseum, Kvibergs Marknad, friskolan Cantrina Kviberg och moderna kontorslokaler.

Bild: Higab. Foto: Hans Wretling

Bild: Higab. Foto: Hans Wretling

Lediga lokaler

En av de första hyresgästerna som flyttade in, runt år 2000, var Idrotts- och föreningsförvaltningen.

- Sedan dess har vi fyllt på med olika verksamheter och renoverar för hyresgäster efter hand.

I dag finns här exempelvis en modern, fin kontorsyta på 750 kvm ledig för inflyttning efter årsskiftet, men också enklare föreningslokaler från 100 kvm till uppåt.

I augusti öppnade också en kvarterskrog, Restaurang Gula Villan, som är öppen även på kvällstid.

- Det önskemålet har funnits länge och något vi verkligen jobbat hårt för, ler Agneta Frigård. Restaurangen har fått en fantastisk start.

Bild: Higab. Foto: Hans Wretling

Bild: Higab. Foto: Hans Wretling

Bara början

Med flertalet bostadsplaner och den framtida visionen för området tror Agneta Frigård att resan bara har börjat för Kviberg.

- Dessutom har byggnader med karaktär och en historia alltid en dragningskraft i sig. Jag jobbar även med vår fastighet nere på Sockerbruket och det finns så många likheter mellan de här två områdena. Där finns i dag många konstnärer och kreativa företag dras dit. För många år sedan fanns det många vakanta ytor även där men nu har jag inte en enda kvadratmeter att hyra ut och en ständig ström av förfrågningar. Jag tror på samma utveckling här i Kviberg, vi har bara sett början.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter