Mångfacetterat område

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt på Jernhusen, beskriver Nyhamnen som ett mångfacetterat område. I Södra Nyhamnen har de påbörjat ett omfattande omvandlingsarbete. Om tio år finns här en levande stadsdel med stort serviceutbud och ett utmärkt kommunikationsläge.

Jernhusen bygger kontorshuset Glasvasen i Södra Nyhamnen. Bild: TenjinVisual

Jernhusen bygger kontorshuset Glasvasen i Södra Nyhamnen. Bild: TenjinVisual

Hur skulle du beskriva dagens Nyhamnen?

– Idag är Nyhamnen ett mångfacetterat område. Här finns allt från kontor, några bostäder, hotell och konferens till gamla övergivna hamnmagasin, silos och tomma markområden. I Södra Nyhamnen invid Malmö Centralstation har omvandlingsarbetet påbörjats och redan om ett år kommer det första nya kontorshuset att vara på plats, för att något år senare även följas av nya bostäder. Staden växer mot vattnet och på vägen blandas gammalt och nytt.

Hur tror du att företag etablerade i Nyhamnen kommer uppleva området om 10 år?

– Om 10 år är första delen, Södra Nyhamnen, fullt utbyggd som en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och ett stort serviceutbud. I de mellersta och norra delarna pågår utbyggnad för fullt. En ny stor park håller på att växa fram och kultur är ett naturligt inslag. Närheten till Malmö Centralstation och en väl utbyggd kollektivtrafik, kanske med spårvagnar, gör att området är Malmös mest tillgängliga. Bangårdsterrassen är ett nytt spännande inslag i staden.

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt, Jernhusen

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt, Jernhusen

Hur ser ert bestånd ut i Nyhamnen?

– Jernhusen utvecklar stadsdelen Södra Nyhamnen, ett område på cirka 3 hektar som idag är delvis obebyggt och delvis består av äldre godsmagasin. Södra Nyhamnen ansluter till Malmö Centralstation som även den ägs av Jernhusen, där det finns cirka 5 000 kvm butiker och drygt 5 000 kvm kontor förutom själva stationsfunktionen. I närområdet äger även Jernhusen fastigheter för tågunderhåll ute på spårområdet.

Hur ser era projektplaner ut i området?

– Södra Nyhamnen, Jernhusens stora utvecklingsprojekt och starten för hela Nyhamnens omvandling, innehåller byggrätter på drygt 100 000 kvm. Av det kommer ungefär hälften att vara lokaler med arbetsplatser och ungefär hälften bostäder. Det betyder att uppemot 4 000 arbetsplatser och kanske 500-600 bostäder kan utvecklas i stadsdelen. Just nu pågår bygget av det första kontorshuset Glasvasen som är inflyttningsklart i slutet av 2015. Nästa kontorshus kommer att börja byggas efter sommaren 2015 och stå färdigt för inflyttning till sommaren 2017. I samverkan med Norrporten och Domstolsverket pågår även planeringen för Malmö Tingsrätts nya lokaler.

Varför ska man etablera sig just i Nyhamnen?

– Det är här det händer! Det nya centrala Malmö som växer fram kring centralstationen och mot hamnen lockar redan till sig en mängd intressanta företag. Här finns kluster av unga, kreativa företag inom media och IT, men många stora, etablerade företag har också valt att flytta till denna del av Malmö. Exempelvis gjorde Nordea en flytt hit under 2014 och två av Malmös mest välrenommerade advokatbyråer kommer att flytta in i Glasvasen. Stort serviceutbud och det utmärkta kommunikationsläget är andra faktorer som lockar många företag. Det är ett attraktivt läge helt enkelt som bara blir bättre och bättre i takt med att resten av Nyhamnen utvecklas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter