Många plus för Helsingborg

Attraktiva boendemiljöer, starkt näringsliv och spännande utvecklingsprojekt är några av förklaringarna till Helsingborgs attraktivitet. Både företag och de som bara vill bo söker sig till staden vid vattnet. Just nu pågår det stora utvecklingsprojektet H+ och nya planer för en av Sveriges mest attraktiva tomter, Ångfärjetomten, håller på att utkristalliseras.

Helsingborg är Sveriges nionde största stad och har nu passerat 130 000 invånare med råge. 132 011 invånare (dec 2012) och stadigt växande är Helsingborg en populär stad, både för boende och företag. Attraktiva boendemiljöer, starkt näringsliv och spännande utvecklingsprojekt är några förklaringar till att många väljer att flytta hit. Det finns även en lång tradition av företagande i staden och här finns fler än 13 500 aktiva företag. Detalj- och partihandeln är tillsammans med logistiksektorn de största näringsgrenarna.

Under 1800-talet var Helsingborg en av de snabbast växande städerna i landet. Befolkningen mångdubblades, flera industrier växte fram och 1892 invigdes ångfärjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Det var under den här perioden som Helsingborg blev en viktig hamn- och industristad och idag räknas hamnen som som den näst största containerhamnen i Sverige efter Göteborg. Enligt information från Helsingborgs hamn är containertrafiken det transportmedel som ökar mest i världen.

Industrin i Helsingborg domineras inte av några få jättar utan snarare av flertalet mindre aktörer. Det kommunikativa läget har lett till att det finns flera åkeriföretag. Här finns också många distributionscentraler, bland annat ICA:s centrallager på 63 000 kvm.

För några år sedan bildades Helsingborg Business Region som är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborg. Syftet är att stärka tillväxten inom näringsliv och turism i området. I denna region finns 21 järnvägsstationer och omkring

33 000 företag.

Helsingborg plussar

I Helsingborg pågår det stora utvecklingsprojektet H+ som innebär att de södra centrala delarna av staden ska utvecklas och förnyas. Själva plustecknet står för att staden ska växa med fler människor, fler företag och nya kvaliteter. Målet är också att projektet ska leda till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Projektet är indelat i fem delområden; Södra Hamnen – Knutpunkten, Södra Hamnen – Oceanpiren, Södra Universitetsområdet, Husarområdet samt Gåsebäck.

Idag är järnvägen som en barriär mellan staden och vattnet. En av förutsättningarna för H+ är att järnvägen grävs ner i det som kallas Södertunneln. På så vis blir det möjligt att länka samman dagens centrum med den södra stadsdelen. Tunneln planeras att gå från Knutpunkten (centralstationen) till norr om Ramlösa. Byggstart är i dagsläget inte satt. H+ är ett mångårigt projekt där helheten väntas vara klar 2035.

Jais Arkitekters förslag till hur </p><p>Ångfärjetomten kan utvecklas.</p><p>Illustration: Jais Arkitekter

Jais Arkitekters förslag till hur

Ångfärjetomten kan utvecklas.

Illustration: Jais Arkitekter

Kvarter Metropol

Det första spadtaget i H+-projektet togs på Konsul Perssons plats där Midroc Property Development, tillsammans med Helsingborgs stad, planerar för det nya stadsmässiga kvarteret på Söder, nyligen omdöpt till Kvarter Metropol. Kvarteret består av totalt 40 lägenheter, 5 500 kvm kontor, 500 kvm butiker och hotell på ca 1 300 kvm. Midroc passar även på att bygga 117 parkeringsplatser under hotellet. Kaliforniegatan kommer att förlängas söderut över Gasverksgatan och dela det nya kvarteret i två hälfter. I den östra byggnaden som vetter mot Mäster Palms plats placeras hotellet med sina 205 rum samt kontorslokaler och butiker. I den västra byggnaden kommer butikslokaler, kontor, biograf och de cirka 40 bostadsrätterna att finnas. Kontoren ska vara klara för inflyttning hösten 2014.

Kvarter Metropol skapas av Midroc som ett första steg i H+-projektet. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor

Kvarter Metropol skapas av Midroc som ett första steg i H+-projektet. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor

I byggprojektet ingår också ett parkeringsgarage med parkeringsplatser för allmänheten.

fastighetsmarknaden

Den kommersiella hyresmarknaden i Helsingborg är stabil och nyproduktionen är låg. Totalt sett ligger vakansgraden för kontor kring 7 %. Stora fastighetsbolag i staden är bland andra Midroc, Briggen, Svenska Hus, Diligentia, Skanska, Brinova, Norrporten, Newsec och Wihlborgs.

Helsingborgs företagsområden är många och möjligheterna för nyetablering samt vidareutveckling av befintlig verksamheter är goda. Wihlborgs är en av de aktörer som skapat nya projektmöjligheter på ett av de populära företagsområdena, Väla, genom att förvärva ca 41 000 kvm detaljplanelagd mark.

Enligt NAI Svefa bedöms hyresnivåerna i A-läge ligga på 1 250-1 750 kr/kvm för kontor, 2 750-4 000 kr/kvm för butiker och 350-700 kr/kvm för lager/industri.

Knutpunkten förnyas

I somras firade Knutpunkten 20 år med pompa och ståt. Förutom H+ och Midrocs projekt Kvarteret Metropol planerar Wihlborgs en större tillbyggnad av Knutpunkten, Terminalen 1. Bolaget förvärvade fastigheten i september 2010. Framöver planeras en påbyggnad om cirka 8 000 kvadratmeter kontor på den befintliga fastigheten.

Ångfärjetomten

Turerna kring det som av många kallats en av Sveriges mest attraktiva tomter, Ångfärjetomten, har varit många. Det har länge funnits en bred politisk enighet att utveckla Ångfärjetomten till en central mötesplats för helsingborgare, näringsliv och besökare. Den nya bebyggelsen ska knyta ihop gångstråken längs sundet med stadens kärna, vilket är en del i det strategiska arbetet att skapa en tät och sammanhållen stad med ett stort utbud av mötesplatser och funktioner. Och nu har arbetet tagit ett stort kliv framåt.

I vintras presenterades tre nya förslag på hur Ångfärjetomten kan utvecklas, förslag från Jais Arkitekter, Wingårdhs Arkitektkontor och Sandell Sandberg Arkitekter. Under perioden 31 maj–30 juni presenterades planförslaget för Ångfärjetomten i en utställning. Alla intresserade kunde då lämna synpunkter på förslagen. Synpunkterna sammanställs nu tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse, som kommer att vara klar under hösten.

En stor majoritet av helsingborgarna var positiva till Jais förslag på en kongress- och hotellanläggning och nyligen godkände Länsstyrelsen den planen som innehåller kongress- och hotellbyggnad samt bostäder.

HH-förbindelse och spårvagn

Helsingborg arbetar för att på sikt skapa en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Man anser att den behövs bland annat för att fördjupa integrationen i Öresundsregionen, men också för att gynna ett hållbart transportsystem. En fast förbindelse skulle innebära att mer gods kan fraktas på järnväg istället för med lastbil.

Det finns inga beslut om en fast HH-förbindelse, men ett förslag är att bygga en tunnel för vägtrafik och godståg och en för persontåg.

På sikt kan Helsingborg få spårvagnar i centrum. I dagsläget är kollektivtrafiken tungt belastad, eftersom befolkningen växer samtidigt som fler väljer att ställa bilen. Om planerna blir verklighet kan spårvagnslinje tas i trafik runt år 2021.

Kommunikationsläget

Helsingborg har historiskt sett haft en viktig betydelse för vägnätet i södra Sverige. Motorvägarna E4 mot Stockholm och E6/E20 mot Göteborg passerar utanför staden. Här börjar E55 och E47 som sträcker sig ut i Europa. Staden är också en järnvägsknut och här går Västkustbanan till Lund, Skånebanan mot Hässleholm och Kristianstad, Öresundstågen som går mellan Malmö och Göteborg samt SJ Intercity.

Närmaste flygplats är Ängelholm-Helsingborg Airport, men det är även nära till Sturup och Kastrup.

Tillsammans med ett flertal andra kommuner arbetar Helsingborg för att få till Europabanan, det vill säga en höghastighetsbana för godstrafik på räls. Förslaget är att banan ska sträcka sig från Jönköping till Köpenhamn via Helsingborg och Malmö. Förespråkarna menar att en sådan bana skulle ge utrymme och underlätta för den regionala godstrafiken.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter