Många järn i elden i Kista

Klövern är den största kommersiella hyresvärden i Kista. Just nu har de minst sagt många järn i elden. Förutom utveckling av bostäder har de även inlett arbetet med att utveckla fastigheten Kista Gate, samtidigt som de är i fullgång med att färdigställa byggnationen av sin premiumfastighet där de satsar på extra allt på alla fronter.

Visionsbild över Klöverns fastigheter utmed Torshamnsgatan i Kista. Bild: Studio Stockholm

Visionsbild över Klöverns fastigheter utmed Torshamnsgatan i Kista. Bild: Studio Stockholm

Klöverns vision för området som de valt att kalla Kista Gardens är att göra det till en central del av Kista och en levande blandstad med en mix av bostäder och kommersiella lokaler.

– Idag finns det i princip inga bostäder i Kista och för att skapa en levande miljö dygnet runt behöver vi komplettera med det. Just nu befinner vi oss i ett skede där detaljplaneförslag tas fram genom parallella arkitektuppdrag, berättar Louise Isgren, Uthyrningschef Region Stockholm på Klövern.

Kista Gate med gloria

Ett projekt där Klövern hunnit komma längre är utvecklingen av kontorsfastigheten Kista Gate, som omfattar totalt ca 40 000 kvm kontorslokaler. Befintlig hyresgäst avflyttar från fastigheten i augusti i år.

Klöverns fastighetsbestånd är till stora delar beläget på och omkring Torshamnsgatan i Kista och de arbetar strategiskt och successivt med att modernisera fastigheterna längs gatan. I ena änden av gatan hittar man fastigheten som ska omvandlas från singletenant- till multitenantfastigheten Kista Gate.

– En idé vi jobbar med är att fastigheten ska få en gloria på taket som ska utgöra ett riktmärke och signalement för fastigheten. Glorians funktion skulle t ex kunna vara en marknadsföringsplats för våra hyresgäster, en löparbana, en restaurang eller ett hotell.

Idag består fastigheten av två huskroppar som ska länkas samman med en glasgång.

– Vi skapar därmed en ny yta som sammanbinder fastigheterna, detta är nödvändigt för att skapa ett bra flöde i fastigheten för våra hyresgäster. Totalytan per våningsplan kommer att uppgå till ca 7 000 kvm och våningsplanen är delbara ner till ca 500 kvm. Tanken är att Kista Gate ska vara en fullservicefastighet och vi är öppna för att addera den service som våra framtida hyresgäster efterfrågar. Det kan röra sig om en gemensam reception, konferensytor, café, gym, restaurang och pool exempelvis, säger Louise Isgren.

Louise Isgren, Uthyrningschef Region Stockholm, Klövern

Louise Isgren, Uthyrningschef Region Stockholm, Klövern

Ljust och spektakulärt

– Fastigheten som byggdes i början på 2000-talet har redan idag fantastiska attribut så som bra takhöjder, flertalet ljusgårdar, en takterrass samt ett härligt ljusinsläpp tack vare de stora glaspartierna i fasaden. Vår förhoppning är att Kista Gate ska bli ett modernt kontorshus där vi kommer att möta våra hyresgästers önskemål och behov avseende verksamhetsanpassade, flexibla och inspirerande kontorsmiljöer. Vi har t ex tagit fram skisser på en del spektakulära element som att skapa mötesrum i form av hängande glaskuber i ljusgårdarna.

Det finns drygt 1 000 parkeringsplatser i och runt omkring fastigheten. Gällande närhet till allmänna kommunikationer så har man cirka åtta minuters promenadavstånd till pendeltåget (Helenelund) och 13 minuters promenadavstånd till tunnelbanan. Klövern väntar dessutom otåligt på att förlängningen av tvärbanans så kallade ”Kista-gren” ska komma till stånd.

– Om någon hyresgäst skulle tycka att avståndet till de allmänna kommunikationerna är för långt är vi inte främmande för att se över möjligheten att ordna med en shuttle-bus mellan Kista Gate och pendeltåget respektive tunnelbanan. Vi är medvetna om att avståndet till allmänna kommunikationer är en utav de viktigaste faktorerna som ligger till grund för hyresgästers beslut om lokalisering.

Klöverns ambition är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in i Kista Gate under inledningen av 2017.

– Hit ska man flytta för att få flexibla, verksamhetsanpassade och lite spektakulära lokaler, vilket jag tror gynnar företag i längden då det i bästa fall skapar en stolthet hos medarbetarna och i förlängningen ökar motivationen och produktiviteten, säger Louise Isgren.

Premiumfastigheten

På Torshamnsgatan 19 är Klövern i färd med att färdigställa en nybyggnation. Inflytt kan ske i september i år. Bland hyresgästerna finns i dagsläget bland annat Tele2s huvudkontor samt en väletablerad restauratör. Restaurangen kommer att vara belägen precis vid entrén till de vakanta ytorna och har 400 sittplatser. Av de totalt 27 000 kvm finns idag cirka 5 000 kvm kontor hyresledigt.

– Vi kallar detta för vår premiumfastighet, den sticker ut både vad gäller utformning och materialval, där vi valt att lägga oss på en högre kvalitetsnivå. Fastigheten har tät fönstersättning runt hela fasaden vilket skapar ett oerhört generöst ljusinsläpp.

– På Torshamnsgatan 19 kan man få 860 kvm per plan och det är också möjligt att dela upp ett våningsplan till cirka 400 kvm. Jag ser även att man skulle kunna sammanbinda flera våningsplan med en interntrappa och därmed skapa både en trevlig mötesplats för medarbet-arna och få till en lokal med fin rymd.

Härifrån promenerar man till pendeltåget på cirka fem minuter och nio minuter till tunnelbanan.

Hög puls i Time Building

Ett projekt som pågått en tid och nu börjar närma sig att bli inflyttningsklart är Time Building på Kistagången med bara tre minuters promenadväg till Kista Galleria och tunnelbanan.

– Detta är vår pulsfastighet, säger Louise Isgren. Hit vill vi att alla som besöker Kista ska komma, oavsett om man ska på konferens, jobba i några timmar, gå på after work eller äta lunch.

Av de totala 15 000 kvm är cirka 6 000 kvm vakanta.

– När Time Building står klar i juni kommer även vi på Klövern att flytta vårt kontor dit och vi kommer då att gå över till aktivitetsbaserat kontor. Inspirationen för utformningen av kontoret har varit en hotellobby, och det är en utav mina absoluta favoritmiljöer så jag ser mycket fram emot att flytta in i vårt nya kontor, säger Louise Isgren.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter