"Målet är att företag ska bli mer framgångsrika"

Helena Ekman är Uthyrningschef på Diligentia. Här berättar hon om svårigheter med yrket, mål och optimala hyresgäster. 

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Vårt mål är att de företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika. Vår erfarenhet säger oss därför att en långsiktig och stabil hyresgäst som är öppen för ett nära samarbete bidrar till högre lönsamhet för både hyresgästen och i förlängningen även samhällets utveckling. Den optimala hyresgästen får gärna dela våra högt ställda ambitioner när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen mellan en hyresgäst och en hyresvärd?

- Har man en konstruktiv uthyrningsdialog, som landar i ett tydligt hyresavtal som speglar det parterna är överens om, ser jag inga grunder för missförstånd.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Det handlar om att lyssna till kundens behov och på ett lyhört sätt omvandla dessa till ett konkret upplägg och erbjudande. Min produkt är kontorslokaler som gör skillnad för de som jobbar i dem. Målet är att de företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika. Det kan låta som en stor uppgift för ett fastighetsbolag, men på så sätt kan vi bidra till högre lönsamhet för våra hyresgäster. Vi är en affärspartner som erbjuder arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre.

Hur är en bra uthyrare?

- Dels gäller det att läsa marknaden rätt och bevaka målgruppsföretagens verksamheter – såväl befintliga hyresgäster som potentiella. Detta för att ha detaljkännedom om hur lokalsituationen ser ut idag och framöver samt eventuella expansionsplaner och andra strukturförändringar, som gör att en ny lokal kan bli aktuell. Som uthyrare analyserar jag dessa fakta och matchar med vårt fastighetsbestånd och ser hur vi kan tillmötesgå företagens behov. Långsiktiga relationer och hög tillgänglighet är andra bitar i mitt jobb.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Det svåraste är att inte ha möjlighet att erbjuda alla intressenter jag får kontakt med en lokal.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter