Lund får sitt eget World trade center

Vid den nya infarten till Lunds centrum och trafikplatsen vid E22 i Lund

planerar Midroc att uppföra kontor, hotell och parkeringshus inom området som kallas för Borgs Park. Detta blir Lunds nya World Trade Center med lokal-er för företag som vill kunna fokusera på sin egen verksamhet och ha tillgång till tjänster för exempelvis reception, konferens, post, tele, och data.

Midroc driver i dag World Trade Center i Malmö och den verksamheten kommer att fungera som förebild för World Trade Center Lund och det stora affärsnätverk för enkelt företagande som det ska utgöra.

– Alla kontorshyresgäster kommer vara medlemmar i WTC Lund och får därmed ta del av servicekonceptet som WTC står för, säger Peter Syrén, vice VD i Midroc Property Development. Service- och tjänsteutbudet koncentreras kring en gemensam reception och gemensamma mötes- och konferensfaciliteter placerade i husets hjärta, dvs i entrén. För hyresgästen skall det vara ”Easy Business” och möjlighet att fokusera fullt ut på sin verksamhet.

Kontor, hotell & parkeringshus

Som en första etapp planerar Midroc att bygga ett hotell om 192 rum som kommer att drivas under varumärket Park Inn by Radisson samt därefter kontorshuset Alléhuset och ett parkeringshus för ca 425 bilar. Byggstart för denna etapp är tänkt efter sommaren och husen planeras stå klara vid årsskiftet 2012/2013.

Alléhuset blir ett fyravåningshus med indragen fjärde våning och två trapphus. Den totala uthyrningsbara ytan är på närmare 6 000 kvm och den minsta kontorsstorleken är ca 150 kvm. Höga krav på teknisk standard och miljömedvetenhet samt energieffektiva lösningar, vilket beräknas ge lägre energiförbrukning, präglar bygget.

Tid för byggstart av den andra etappen, som består av uppförandet av kontorshuset Centrumhuset om totalt 12 000 kvm, är ännu inte bestämt.

Flexibla hyresvillkor

WTC Lund erbjuder kontor för företag i alla branscher och storlekar. Tänkbara hyresgäster är därför allt från små och medelstora företag till väldigt stora koncerner som vill etablera ett regionkontor i Lund.

Hyresvillkoren är väldigt flexibla och möjliggör både kort kontraktslängd och uppsägningstid.

– Behovet hos ett litet eller mellanstort företag med en till femton anställda, växlar kraftigt från en tid till en annan och har i regel en väldigt kort planeringshorisont. När företagens lokalbehov förändras kan vi erbjuda möjligheten att flytta inom WTC Lund, säger Peter Syrén.

Moderna kontor

– Traditionellt har nya moderna lokaler nästan enbart byggts till de företag som haft ett stort lokalbehov. De företag som efterfrågat mindre ytor har varit hänvisade till andrahandsmarknaden i det äldre beståndet. Nu kan vi erbjuda moderna lokaler även för företag som behöver mindre och medelstora lokaler, avslutar Peter Syrén.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter