Louise Appelros, Uthyrare på Kungsleden AB: Helheten är det som gör hyresgästen nöjd

Louise Appelros, Uthyrare på Kungsleden AB, pratar missuppfattningar som kan dyka upp, framtiden för branschen och vad hon gillar mest med sitt jobb.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Den optimala hyresgästen är en långsiktig hyresgäst som vi har en nära och bra relation till.

Louise Appelros

Louise Appelros

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Missuppfattningar undviks lättast genom att jag i min roll som uthyrare är tydlig vid genomgången av avtalet och gränsdragningen av ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Det är viktigt att vara lyhörd gentemot kunden, ta reda på så mycket som möjligt om företaget. Några punkter som jag brukar gå igenom är var de anställda bor, är de bilburna eller åker de kollektivt, likaså när det kommer till företagets kunder, har de mycket besök, var kommer kunderna ifrån. Hur jobbar medarbetarna, ska några sitta i rum eller kan de tänka sig en aktivitetslösning?

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Att träffa människor och lära sig om deras företag samt att lösa hyresgästens eller den presumtiva kundens förändrade behov. Det viktiga är att det blir en win-win-win för alla parter – hyresgästen, oss som fastighetsägare och hela området.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är lyhörd för kundens behov, lösningsorienterad och tar in den presumtiva kunden i ett större sammanhang eftersom det är helheten som gör våra hyresgäster nöjda.

Vad skulle du säga är svårast med ditt jobb?

- Det svåraste är i de fall då vi inte har möjlighet att erbjuda kunden en lokal som passar deras verksamhet.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Jag tror att framtiden ser mycket ljus ut. Marknaden blir allt mer föränderlig vilket gör att våra hyresgästers behov ändras under kontraktstiden, samt att presumtiva kunder ofta har specifika behov. Det är här vi som uthyrare, med en unik kunskap om både fastigheter, övriga hyresgäster och marknaden/området, kan tillföra mycket kunskap och mervärde. En duktig uthyrare ser till att passa in hyresgästen i ett större pussel.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter