Lokalguidens nya expertpanel i Stockholm

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– För att stärka sitt varumärke vid en flytt bör man beakta faktorer som t ex läge, innehåll och arbetssätt, och säkerställa att dessa tydligt signalerar de värden som företaget står för. I praktiken kan detta exempelvis innebära att man väljer att finnas i ett särskilt sammanhang eller kluster som stödjer affären eller att man väljer en miljöcertifierad fastighet för att visa på samhällsansvar. Andra exempel kan vara att man i samband med flytten förändrar sitt arbetssätt för att skapa de bästa förutsättningarna till sina medarbetare eller passar på att skapa en genomtänkt helhet med färg, form, inredning och specifika inslag som speglar verksamheten. Naturligtvis går det i många fall att kombinera olika faktorer för att uppnå flera önskade effekter, men det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigast och prioritera därefter.

Liselott Thelenius, Brostaden

– I allt mediabrus så är det viktigt att ha en tydlig profil och hitta nya sätt att marknadsföra sig. Flera företag använder sina lokaler i sitt varumärkesbyggande, när företag profilerar sin verksamhet genom lokalens utformning tydliggör och stärker de sitt varumärke, både internt och externt. Genomtänkta val av färg och form förstärker gestaltningen av varumärket. När man skapar miljöer och funktioner i lokalen så kan personalen ”leva” varumärket och då bidrar kontoret till stolta medarbetare som gärna visar upp sitt kontor vilket levandegör företagets kultur.

I och med att kontoret är en del av företagets ansikte utåt, är det en stor och naturlig del av varumärket som därmed påverkar vilken typ av medarbetare man attraherar. Så lokalerna är viktigare än någonsin vad det gäller företagets varumärke och värderingar.

Biljana Pehrsson, VD</p><p>Kungsleden</p><p>

Biljana Pehrsson, VD

Kungsleden

Biljana Pehrsson, Kungsleden

– På många olika sätt, exempelvis finns imagefördelar med att hyra ”grönt” med Gröna hyresavtal hos fastighetsägare som kan erbjuda detta. Vi på Kungsleden har arbetat med Gröna hyresavtal i flera år. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. Vi vill också bidra till ett hållbarare samhälle genom kloka materialval och ansvarsfull avfallshantering.

Vilka misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Viktigast är att i största möjliga mån undvika stress och framtvingade beslut. Var ute i god tid, workshoppa och förankra tankar och planer i organisationen för att kunna hitta de bästa lösningarna för just er verksamhet. Att trendspana och ta del av nya idéer är alltid bra, men man bör vara noga med att inte applicera dem bara för att, utan att noga välja de delar som organisationen kan dra nytta och gynnas av.

Biljana Pehrsson, Kungsleden

– Se till att vara ute i god tid och tänk igenom lokalbehoven för minst tre-fem år framåt. Känn på hyresvärden redan i början av dialogen, är det enkelt att ha att göra med denne, får du svar direkt och upplevs denne ha handlingsutrymme. Välj en snabbfotad hyresvärd med goda resurser och framåtanda.

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Var långsiktig och tänk framåt, hur kommer organisationen se ut om ett eller två år. Planera för hur ni ska kunna växa i lokalen.

Tänk på att ha en flyttansvarig som håller ihop hela flyttprojektet och som avsätter tid för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Om behov finns så ta hjälp av en inredningsarkitekt som hjälper er att fånga upp era värdringar och ert varumärke i gestaltningen av lokalen.

Ljus, ljud och luft är tre viktiga parametrar så lägg extra energi på dem, det kommer att löna sig.

Beställ möbler, IT, tele, larm, lås etc i tid för det är ofta en leveranstid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter