Lokalguidens nya expertpanel i Skåne

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Philip Niklasson, Affärsutvecklare, Profi

Philip Niklasson, Affärsutvecklare, Profi

Philip Niklasson, Profi

– Genom att utvärdera hur läget och fastigheten kommunicerar företagets värden, verksamhet och affärsidé. Vilka andra hyresgäster sitter i fastigheten? Vilka möjligheter finns med lokalen och dess utformning? Ur ett varumärkesperspektiv har en lokalisering påverkan såväl internt som externt.

Malin Henriksson, Newsec

– Man kan stärka sitt varumärke på olika vis genom att byta lokal. Att välja ett attraktivt läge med högre hyresnivå kan sända en signal om att företaget går bra. På så vis kan man locka till sig kunder och bli en attraktiv arbetsgivare. Som företag kan man också välja en miljöcertifierad fastighet för att påvisa sin hänsyn mot miljön. Vissa företag söker lägen där man får bra exponering och skyltläge vilket naturligtvis också stärker kännedomen om varumärket.

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Wihlborgs

– Att välja rätt lokal och inredning har större betydelse än vad många tror. På senare år har det kommit mycket forskningsunderlag som stödjer denna teori som tidigare mer var en åsikt och känsla. För vissa företag är det otänkbart att inte sitta på ”rätt adress”. Så viktigt är adressen och lokalerna för dem.

Kontorslokalerna är viktiga varumärkesbärare både internt och externt. Din personal mår bättre om de får jobba i estetiskt tilltalande lokaler, de trivs bättre och blir positiva ambassadörer för sin arbetsplats. Detsamma gäller när du får besök till ditt kontor, både kunder och arbetssökande. Vad vill du visa dina besökare och vad vill du att de ska känna när de kliver in genom dörren?

Kikar man på de företag som ligger i topp när det gäller ”bästa arbetsplats” så finner du företag som aktivt och tydligt jobbar med profilering och anpassning av sina kontor. Google, Skype och Microsoft

t ex. På nära håll har vi Media Evolution City med Crunchfish och BIM Object eller Jayway på Magasinet. För dessa är det viktigt att kunna attrahera de bästa talangerna och då är lokalerna en viktig pusselbit.

Vilka misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

Philip Niklasson, Profi

– Först och främst gäller det att gå igenom sitt kontrakt för att säkerställa att man som hyresgäst fullgjort sina åtaganden. Vidare ska man ha respekt för den tid och planering som en flytt kräver. Ska den nya lokalen anpassas ska man aktivt delta i anpassningsprocessen, annars finns det risk för att sena ändringar driver kostnader. Ställ krav på att få ta del av ritningar och material så tidigt som möjligt för att kunna planera er verksamhet.

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Newsec

– Det är naturligtvis mycket att tänka på vid en flytt. Man kan använda sig av en checklista eller kanske anlita en konsult som är van vid dessa processer för att eliminera misstagen vid flyttprocessen. En del åtaganden i den nya lokalen ansvarar man oftast som hyresgäst för, t ex internet, telefon och nycklar/passersystem. Här är det viktigt att man känner till sitt företags behov och gör beställningar i tid så att inte verksamheten blir lidande när flyttlasset går. Skyltar är också något som ibland glöms bort. I vissa fall ligger det på fastighetsägaren och ibland på hyresgästen själv. Här måste man veta vad som gäller i både den gamla och nya lokalen, kanske måste man montera ner skyltar på sin gamla adress. Vad gäller den gamla lokalen bör man också kontrollera om man har några återställandekrav i kontraktet. En annan viktig sak är naturligtvis att se över sin försäkring så att företaget är rätt försäkrat den dag man byter lokal. I en flyttprocess är det också otroligt viktigt att känna att man har personalen med sig. Kanske byter man från enskilda rum till öppet landskap vilket kan skapa oro i arbetsgruppen. Här är det viktigt att man fångar upp farhågor och lyssnar till medarbetarna och förklarar hur och varför man valt att anpassa det nya kontoret på ett visst vis. Har man personalen med sig i processen har man mycket att vinna den dag man är på plats i sina nya lokaler.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Det finns ett par misstag som vi ser upprepas. Många är tidsoptimister och tycker de har gott om tid men det är mycket som ska fixas i samband med flytt och vi behöver i regel tid på oss att anpassa lokalerna till den nya hyresgästen så ibland blir det onödigt stressigt. Utse en person internt som driver flyttprojektet och börja i god tid. En annan utmaning är att agera långsiktigt och inte sätta sig i för trånga lokaler. Det är ofta som en hyresgäst tänker att ”det löser sig” och två-tre år senare sitter de trångt igen. Sedan är det de vanliga sakerna som man måste förbereda i god tid, larm, försäkringar, nätverk mm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter