Lokalguidens lyckade aktieköp - del 6 2006

Semester

Smaka på det ordet en gång till, semester!

Framför mig breder sig just nu Hakefjorden ut, den ligger helt stilla och spegelblank i kväll. Kvällens sista seglare är på väg in i Djupviks hamn. Fåglarna sjunger sin sista serenad för mig innan det är läggdags för dem så att de ska orka väcka mig vid fyratiden i morgon bitti.

Det är i denna miljö som ska jag försöka få till något vettigt och läsvärt om börsen eller kapitalmarknaden i stort. I sanning ingen helt enkel uppgift.

Inblick i svensk ekonomi

Riksbanken har ganska nyligen höjt räntan på nytt och en liten åtstramning av vår ekonomi har skett. Den åtstramningen syns ännu inte i statistiken, inte heller i försäljningssiffrorna från detaljhandeln. Men effekterna från åtstramningen kommer att synas tids nog, var säkra på det.

Mer åtstramning i form av ytterligare räntehöjningar kommer till råga på allt säkert innan året är till ända. Vi ligger fortfarande en halv procent lägre än den europeiska centralbanken, ECBs styrränta och det lär vi inte göra för all framtid.

Mot detta ska ställas det faktum att det är valår och att våra kära politiker brukar kunna spä på konsumtionen genom ett par nya reformer som man kastar in i valrörelsen sista skälvande timmar.

Får jag önska mig något så är det att reformernas genomförande ligger några år framåt i tiden så att den ekonomiska stimulanseffekten från dem kommer när konjunkturen börjar mattas, inte just nu när ekonomin tuffar på rejält och vi

egentligen behöver strama åt ekonomin. Jag har dock inte stora förhoppningar om att några politiker skulle lyssna på mina råd. Det har de aldrig gjort förut och varför ändra på den inslagna vägen bara för att det skulle var bra för Sverige?

Utblick till amerikansk ekonomi

I USA höjde Federal Reserves ordförande "Big Ben" Bernanke styrräntan från 5 till 5,25 % den 29 juni. Det innebar att man i USA, sedan Alan Greenspan började höja räntan 2004, höjt styrräntan med en kvarts procentenhet vid de sjutton senaste centralbanksmötena. Från rekordlåga 1 % till nuvarande nivå, 5,25 %.

Efter vad jag kunde utläsa av Mr Bernankes uttalanden efter mötet så kan räntehöjningarna mycket väl fortsätta ett tag till.

Jag hade gärna sett att man tagit en paus med räntehöjningarna nu för att läsa av de mer långsiktiga effekterna från den åtstramning som man gjort. Men inte heller från den amerikanska sidan räknar jag med att bli bönhörd. Men varför skulle de lyssna på mig om inte ens våra egna politiker på hemmaplan lyssnar på mig?

Har jag inte blivit av med den släng av hybris som jag kommenterade i förra krönikan, eller vad är det med mig?

Vilken inverkan får detta?

Vi kommer att få se tillväxten bromsas upp, först i USA som började tidigast med räntehöjningar, förvisso efter att ha sänkt radikalare än någon annan. Sedan kommer även vår tillväxt att bromsas något ner mot långsiktigt mer uthålliga nivåer. Här ligger en markant skillnad mellan t ex USA och oss. Vår ekonomi klarar inte av lika hög tillväxt som den amerikanska utan att vi får problem. Just nu känns det som om problemen på hemmaplan bland annat uppstår i byggsektorn där prishöjningarna är markanta på grund av att det är kapacitetsbrist (det finns inga utbildade byggnadsarbetare trots en arbetslöshet inom byggnads på 4,5 %!).

Jag menar att räntehöjningarna kommer att slå igenom så att det syns i statistiken ganska snart. Tillsammans med skattehöjningarna som kommer via ganska brutalt höjda taxeringsvärden dämpar det prisutvecklingen på bostäder och därmed lär ökningen av utlåning från bankerna till konsumenter att minska. Voila! Åtstramningen är ett faktum! Och vice riksbankschef Eva Srejber slipper oroas för stigande tillgångspriser som hon ser som ett hot mot vår finansiella stabilitet.

Taktiken framöver

Kom ihåg att aktiemarknaden normalt sett ligger sex till nio månader före den ekonomiska utvecklingen. Då ska vi alltså redan nu börja agera utifrån hur det ekonomiska klimatet ser ut i början av 2007.

Oavsett om det räcker med 17 höjningar av den amerikanska styrräntan eller inte så kommer den

amerikanska ekonomin att bromsas in något. Jag hoppas att de lyckas genomföra en lyckad mjuklandning, men det vet vi inget om över huvudtaget. Och som vi konstaterat så har jag inte heller något inflytande över den utvecklingen.

Här hemma kommer vi väl helt säkert att ha en högre ränta än för närvarande. Om tillväxttakten här börjat minska eller inte är jag inte helt klar över, men vi närmar oss då i alla fall läget där vi går in i en lugnare tillväxttakt.

Hur kommer jag då att agera för att vara beredd på de ändrade parametrarna? Jo, en del branscher är mer beroende för höjda räntor än andra. Kanske är fastighetsbolagen den bransch man först kommer att tänka på.

En del branscher är mer beroende av minskad ekonomisk aktivitet i omvärlden än andra. Råvarusektorn är en sådan bransch.

I nästa nummer av Lokalguiden kommer jag att gå igenom några av börsens fastighetsbolag för att tipsa om vilka man ska äga i ränteuppgångsperioder och varna för vilka man ska undvika i samma period.

Fortsättning på

100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

En del av de likvida medlen har använts för att köpa aktier i Husqvarna. Husqvarna tillverkar utomhusprodukter till proffs såväl som fritidsodlare. Bolaget knoppades av från Electrolux mitt i den nedgångsperiod börsen hade i maj och juni. Jag ser stora möjligheter att det kan häda intressanta saker i koncernen, både uppköp och intressanta förvärv kan komma. Tack vara börsnedgången noterades aktien till ett fyndpris enligt mitt förmenande. Den är faktiskt ännu billigare nu!

Resterande aktier i Sagax har avyttrats, de har varit en bra affär och fastighetsaktier har kanske en besvärligare tid framför sig.

Efter att verkstadsaktier generellt kommit med bra rapporter, men några ändå inte svarat upp med stigande kurser på rapporterna så har jag valt att investera i SKF.

Det har varit en aktieuppdelning i Q-med som innebär att Lokalguiden nu, utan att ha skjutit till mer kapital, äger hela 200 stycken aktier i detta förnämliga bolag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter