Lokalguidens lyckade aktieköp - del 5 2006

Framtiden är här Jag har ett stort privilegium. Jag har säkert många privilegier i och för sig, men nu tänkte jag på privilegiet att ha en krönika i Lokalguiden där jag, helt oemotsagd, kan torgföra mina teorier.

Nu tänker jag passa på att ge min version på vad som händer omkring oss just nu och varför jag tror att vi lever i en enormt genomgripande brytningstid. Kan man då verkligen veta att man lever mitt i en brytningstid, eller blir det uppenbart först efteråt? Jag inbillar mig att jag både ser och förstår att vi håller på att lämna "kunskapssamhället" som har sina rötter i sent 1800-tal.

Vad händer med ekonomin och samhället - egentligen?

Ekonomin tuffar på som sällan tidigare, handelsbalansen visar stora överskott, de offentliga finanserna lämnar stora överskott, företagen uppvisar rekordvinster och har välfyllda kassor. Ändå ligger arbetslösheten som cementerad på hög nivå, sjukskrivningar och förtidspensioneringar ligger på osannolika nivåer. Totalt befinner sig 1/5 av arbetskraften utanför den reguljära arbetsmarknaden. Som vi sade i Malmö (där jag kommer från) "vad är det med folk egentligen?", eller händer det något i samhället som vi inte förstår?

Hur kan det bli så här? Vi satsar ju på åtgärder som tidigare har löst problemen åt oss. Jag tror att det som var en framgångsrik strategi så länge kunskapssamhället var på uppgång, inte med självklarhet fungerar längre när vi nu är inne i en stor och genomgripande förändring av grunderna i samhället. Vi är inte på väg in i kunskapssamhället som man länge tjatat om, utan vi är faktiskt på väg ut ur kunskapssamhället. Senast vi upplevde en lika genomgripande förvandling är faktisk så länge sedan som 1843.

Tillbakablick

En gång i tiden var muskelkraft det som avgjorde vem som hade ett ekonomiskt försprång. Hade man en starkare dräng kunde man producera lite mer än grannen helt enkelt.

Sen tillkom möjligheten att växla upp genom att ha tillgång till billig energi från strömmande vatten eller blåsande vind. Så mycket är helt klart för mig att det inte var för att hon var så vacker, "Mjölnarens Irene" som hon blev så uppvaktad (enligt sången). Det var såklart för att hennes pappa ägde massor billig energi!

De starka drängarna blev med ens mindre värda än den som råkade ha tillgång till en bäck med bra vattenflöde. Mjölnaren var säkert minst en tiopotens mer värd än den starkaste dräng. Vi kan för skoj skull kalla detta samhälle för "energisamhället".

Nu kommer så svaret på frågan ni alla funderat över; vad hände just året 1843 som gör att samhället i grunden ändras? Det måste ju vara något väsentligt om det ska markera att vi går in i en ny ekonomisk era. Jo, folkskolereformen genomförs i Sverige. Därmed går vi ut ur energisamhället och in i kunskapssamhället, där kunskapen blir mer värd än tillgång till billig energi. En folkskollärarinna med knut i nacken var säkert en tiopotens mer värd än den starkaste dräng. Detta för att hon hade något som var en bristvara och därmed hade ett högt värde; kunskap!

Jag är övertygad om att man i det skedet var precis lika förundrad över vad som hände i samhället som man är idag. Man förstod så klart ingenting, drängar blev arbetslösa även om de hette "Starke Arvid". Jag lovar att inte ens den värsta kur med anabola steroider hade kunnat ändra på förhållandet att en 55 kg tung folkskollärare var ekonomiskt mer värd och hade ett bättre läge på arbetsmarknaden än drängen.

Dagsläget

Jag tror att vi just nu håller på att ta oss ut ur den era då kunskap är något unikt, värdefullt och det som avgör om ett företag är konkurrenskraftigt eller inte. Precis som den stora utbyggnaden av energi har medfört att energi blivit en ren bulkvara kommer det faktum att kunskap finns i överflöd och är extremt lättillgängligt att göra kunskap till en billig insatsvara.

Vi håller alltså på att lämna kunskapssamhället trots att det oftast hävdas motsatsen. De som säger att vi är på väg in i kunskapssamhället har inte förstått vad som håller på att hända. OK, mängden kunskap i samhället ökar exponentiellt, men värdet på kunskap minskar faktiskt i takt med att tillgängligheten på den ökar.

Jag hävdar att vi sedan 2002 tågat ut ur kunskapssamhället, utan att riktigt vara medvetna om det. Skolsystemet bygger fortfarande till stor del på myten (?) att ökad kunskap leder till ökat värde. Tesen "mest kunskap vinner" tror jag är totalt felaktig och jag är rädd att man satsar på felaktiga lösningar av dagens problem när man inte ens har en korrekt beskrivning av verkligheten.

Skulle alltså kunskap inte ha något värde? I stort sett tror jag faktiskt att det förhåller sig så. Kunskap är självklart bra att ha och att utnyttja, jag menar bara att kunskap i sig är en bulkvara med allmän tillgång till i stort sett ingen kostnad. Kostar den inget har den heller inget ekonomiskt värde. Via Internet har man tillgång till kunskap i stort sett samtidigt som den produceras.

När jag till exempel tagit del av våra aktieanalyser och diskuterar dem med en kund har kunden redan tillgång till samma information som jag, inte bara det han eller hon har dessutom kunnat ta del av andra analyser från andra aktörer och kunden är, eller kan vara, minst lika full av kunskap som jag har. Således måste jag och Kaupthing tillföra andra värden än ren kunskap för att motivera vår existens.

Varför år 2002 förresten? Jo, det är året då det för första gången säljs fler "PatientFass" än "PersonalFass" och det kan väl vara en lämplig tidpunkt där vi inser att kunskap är allmänt gods med ringa värde, ett par hundralappar i exemplet med Fass. I princip kan jag efter några dagars surfande på Internet ha minst lika stor kunskap som den läkare jag ska träffa på vårdcentralen om min värkande axel, dåliga njure eller vad jag nu kan tänkas lida av (hybris kanske i mitt fall att döma efter denna krönika?).

Kunskap har reducerats till en allmänt tillgänglig, kostnadsfri (och därmed utan ekonomiskt värde) bulkvara. Förstå mig rätt, kunskap är bra, men det ligger inget unikt värde i det. Det är inte den som har mest kunskap som kommer att vinna slaget i framtiden, lösningen på företagens problem är inte bara att öka kunskapsinnehållet i sina produkter och lösningen på Sveriges problem är inte att bara öka kunskapsmängden i landet eller bland i innevånarna.

Framtiden

Framtidens vinnare vare sig vi söker bli vinnare på arbetsmarknaden eller i företagsvärlden, eller bland aktier där jag söker, finner vi bland aktörer som besitter helt andra förmågor än bara en hög kunskapsnivå, tror jag. Det sista lilla tillägget får vara min "Brasklapp".

Man kan invända att en hel industri, läkemedelsbolagen, lever och lever gott på kunskap. Men jag menar precis tvärtom att just läkemedelsindustrin är ett bevis på min tes. De bolagen besitter otroligt mycket kunskap, men utan patienten kan man se vad kunskapen som sådan är värd. Inte många kronor inte!

Det är precis det jag menar, kunskap har inget ekonomiskt värde i sig, det går inte slå sig till ro och tro att man kan skapa välstånd, eller lönsamma företag för att man har mer kunskap. Välstånd, lönsamhet och arbetstillfällen skapas framöver bäst i de företag och länder som insett att vi lever i en ny ekonomisk era och är bäst på att hantera den.

Jag blir glad om krönikan väckt lite tankar och idéer hos dig kring vad som händer med samhället och ekonomin. Jag har min uppfattning klar och försöker se vilka aktörer som bäst kommer att klara de nya spelreglerna. Jag agerar utifrån det, men jag lämnar fältet fritt åt dig att göra dina egna tolkningar.

Fortsättning på 100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

Portföljen utvecklas för närvarande så bra att jag inte funnit någon anledning att ändra vare sig den nuvarande strategin eller bland innehaven.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter