Lokalguidens lyckade aktieköp - del 4 2006

Prisuppgången på råvaror

Jag får frågor om när den kraftiga prisstegringen på råvarupriserna kommer att slå tillbaka och alla råvarutillverkare komma ner till klart lägre nivåer på börsen. Alternativa frågeställningar är också när råvarupriserna kommer att slå igenom i form av kraftigt ökad inflation, eller när de kommer att medverka till en kommande recession i världsekonomin, eller i åtminstone äta upp de fina vinsterna i näringslivet.

Jag kan hålla med om att såväl prisuppgångarna på exempelvis metaller och olja som den trots allt ganska milda negativa effekt dessa uppgångar fått på konjunkturen är oväntad för att inte säga häpnadsväckande, åtminstone för de allra flesta bedömare.

En fundering som på ett synnerligen utmärkt och underfundigt sätt sammanfattar detta läste jag för många år sedan, så länge sen att jag glömt vem som skrev den. Det kan ha varit Storm P, men jag är inte alls säker. I alla fall löd samtalet mellan två figurerna så här:

”Nå, blev det som du hade förväntat dig?”

”Nej, men det hade jag heller inte väntat mig.”

Vad vill jag egentligen ha sagt med detta? Jo, först och främst att jag tycker det är verkligt stor humor, sen det viktigaste att jag tror att i stort sett samtliga aktörer är tagna på sängen och lika förvånade inför utvecklingen att råvarorna bara fortsatt stiga och aktier i råvarusektorn med dem.

Självklart är det så att med varje prisuppgång så närmar man sig toppen för denna cykeln. Men detta enkla och förnumstiga påstående är väl till ingen eller ringa glädje. Ni vill ju veta när man ska hoppa av tåget, eller om man fortfarande vågar hoppa på tåget, eller hur?

När det gäller basmetaller tror jag helt enkelt att utbudet inte möter efterfrågan ännu, det beror dels på en kraftigt ökad efterfrågan kanske främst från Kinas intåg som en riktigt stor industrination, dels på att utbudet inte är tillräckligt eftersom de låga metallpriserna de senaste 15 åren 90-talet medfört att man varken byggt ut produktionskapacitet i tillräcklig utsträckning eller prospekterat i speciellt stor omfattning.

Nu ändras det mönstret och det kan vi se på utvecklingen på aktier som gynnas av ett sådant investeringsklimat, Atlas Copco, Sandvik och Trelleborg till exempel.

Jag menar att man fortsatt ska vara positiv till råvarusektorn. Vill du veta när metallpriserna vänder neråt, eller stagnerar så ska du följa börskurserna på dessa aktier. Stiger metallpriserna, men den stigningen inte får någon inverkan på börskurserna, så sälj aktierna och bered dig på att metallpriserna inom sex månader kommer att vända neråt.

Aktiemarknaden är en otroligt bra framtidsindikator, fråga mig inte hur det kommer sig. Det har jag ingen aning om, men att det förhåller sig så har jag sett så många bevis på att jag aldrig tvivlar på att det förhåller sig på det sättet.

Alltså; det finns ingen orsak att vara nervös för en nergång än på ett tag, men den höga nivån ska så klart mana till en viss försiktighet.

Scribona, ett nytt inslag i portföljen

Scribona är ett nytt inslag i portföljen. Jag ska kortfattat redogöra för varför jag valt att investera i aktien. Vi börjar med att läsa ur Scribonas årsredovisning. Där läser vi följande:

Scribona är Nordens ledande distributör av it- och kommunikationsprodukter med en årlig omsättning på cirka 12.000 Mkr. Scribona bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och sysselsätter drygt 900 personer

Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

1. Affärsområde Scribona är idag den ledande nordiska it-distributören med ett komplett erbjudande av hård- och programvara samt lösningar för it-infrastruktur.

2. Affärsområde Carl Lamm är ledande inom dokumenthantering i Sverige med egen distribution och detaljistverksamhet på 25 orter.

Man skulle kunna skoja till det och mycket förenklat säga att Scribona helt enkelt levererar datorer, skrivare och kopiatorer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Nu över till mina funderingar om Scribona och varför jag har valt att köpa aktier i just detta bolag just nu.

Scribonas försäljning för helåret 2005 uppgick till 11 758 mkr. Nettoresultatet efter skatt uppgick till – 19 mkr. OK, jag kan förstå alla er som nu tänker ”har Per Erik helt tappat koncepten?” i och med att jag investerat i ett företag som inte redovisar vinst och det är inte riktigt likt min normala investeringsfilosofi. Men den här investeringen är minst lika genomtänkt som investeringarna i exempelvis de otroligt lönsamma bolagen NCC, Handelsbanken eller H&M.

Carl Lamm delas ut

Dotterbolaget Carl Lamm står för 703 mkr av försäljningen och bidrar med ett rörelseresultat på 37 mkr. Det har tagits ett beslut om att skifta ut aktierna i Carl Lamm till Scribonas aktieägare och att särnotera Carl Lammaktien.

Carl Lamm är ett stabilt, lönsamt och växande företag. Min förhoppning är att värderingen av Carl Lamm kommer att hamna någonstans kring 600 mkr, vilket skulle motsvara mindre än 15 gånger min uppskattade årsvinst för innevarande år. Det menar jag är rimligt med tanke på den stabilitet som bolaget uppvisar.

I en artikel i Dagen Industri den 23 mars i år sade David Marcus (Scribonas största ägare sedan slutet av 2005) att Carl Lamm mycket väl skulle kunna vara värt hela Scribonas värde idag. Det är nog mer en förhoppning än en tro!

Rest-Scribona

Hela Scribonakoncernen värderas idag till mindre än 1,1 miljarder. Det skulle med mina antaganden ovan innebära att efter avskiljandet av Carl Lamm skulle vi äga en aktie i ett bolag, Scribona, som värderas till 500 mkr och har en försäljning på 11 000 mkr. Det innebär att varje omsättningskrona betalas med 0,05 kronor. En så låg värdering av försäljningen förtjänar man för att man inte presterar någon vinst på den försäljningen.

Jag tror att de åtgärder som ledningen genomför kommer att leda till vinst för Scribona. Om så inte sker tror jag inte att David Marcus förtroende för ledningen kommer att bli speciellt långvarigt. Scribonas problem är inte försäljningen utan kostnaderna och det brukar faktiskt vara ett enklare problem att hantera.

Man har också ett par nya verksamheter med stor potential kvar att utveckla. Sammantaget innebär allt detta att jag ser en god tillväxtpotential i aktien och en tämligen begränsad nersida i investeringen. Men det krävs att den påbörjade omstruktureringen av koncernen fortsätter och också når sina mål. Den dagen marknaden övertygas om att så kommer att ske så lär vi få en trevlig resa tillsammans med våra Scribonaaktier.

Fortsättning på 100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

En del av de likvida medlen som fanns i kassan har använts för att köpa aktier i Scribona. Företaget beskrivs lite närmare i artikeln ovan.

Det finns fler affärsmöjligheter som jag tycker mig ha identifierat men ännu inte genomfört.

Sannolikt kommer någon att genomföras inom de närmaste veckorna. Missa därför inte nästa nummer av Lokalguiden för att ta del av dessa.

» Samtliga aktörer är tagna på sängen och lika förvånade inför utvecklingen att råvarorna bara fortsatt stiga och aktier i råvarusektorn med dem. «

Prisuppgången på råvaror

Jag får frågor om när den kraftiga prisstegringen på råvarupriserna kommer att slå tillbaka och alla råvarutillverkare komma ner till klart lägre nivåer på börsen. Alternativa frågeställningar är också när råvarupriserna kommer att slå igenom i form av kraftigt ökad inflation, eller när de kommer att medverka till en kommande recession i världsekonomin, eller i åtminstone äta upp de fina vinsterna i näringslivet.

Jag kan hålla med om att såväl prisuppgångarna på exempelvis metaller och olja som den trots allt ganska milda negativa effekt dessa uppgångar fått på konjunkturen är oväntad för att inte säga häpnadsväckande, åtminstone för de allra flesta bedömare.

En fundering som på ett synnerligen utmärkt och underfundigt sätt sammanfattar detta läste jag för många år sedan, så länge sen att jag glömt vem som skrev den. Det kan ha varit Storm P, men jag är inte alls säker. I alla fall löd samtalet mellan två figurerna så här:

”Nå, blev det som du hade förväntat dig?”

”Nej, men det hade jag heller inte väntat mig.”

Vad vill jag egentligen ha sagt med detta? Jo, först och främst att jag tycker det är verkligt stor humor, sen det viktigaste att jag tror att i stort sett samtliga aktörer är tagna på sängen och lika förvånade inför utvecklingen att råvarorna bara fortsatt stiga och aktier i råvarusektorn med dem.

Självklart är det så att med varje prisuppgång så närmar man sig toppen för denna cykeln. Men detta enkla och förnumstiga påstående är väl till ingen eller ringa glädje. Ni vill ju veta när man ska hoppa av tåget, eller om man fortfarande vågar hoppa på tåget, eller hur?

När det gäller basmetaller tror jag helt enkelt att utbudet inte möter efterfrågan ännu, det beror dels på en kraftigt ökad efterfrågan kanske främst från Kinas intåg som en riktigt stor industrination, dels på att utbudet inte är tillräckligt eftersom de låga metallpriserna de senaste 15 åren 90-talet medfört att man varken byggt ut produktionskapacitet i tillräcklig utsträckning eller prospekterat i speciellt stor omfattning.

Nu ändras det mönstret och det kan vi se på utvecklingen på aktier som gynnas av ett sådant investeringsklimat, Atlas Copco, Sandvik och Trelleborg till exempel.

Jag menar att man fortsatt ska vara positiv till råvarusektorn. Vill du veta när metallpriserna vänder neråt, eller stagnerar så ska du följa börskurserna på dessa aktier. Stiger metallpriserna, men den stigningen inte får någon inverkan på börskurserna, så sälj aktierna och bered dig på att metallpriserna inom sex månader kommer att vända neråt.

Aktiemarknaden är en otroligt bra framtidsindikator, fråga mig inte hur det kommer sig. Det har jag ingen aning om, men att det förhåller sig så har jag sett så många bevis på att jag aldrig tvivlar på att det förhåller sig på det sättet.

Alltså; det finns ingen orsak att vara nervös för en nergång än på ett tag, men den höga nivån ska så klart mana till en viss försiktighet.

Scribona, ett nytt inslag i portföljen

Scribona är ett nytt inslag i portföljen. Jag ska kortfattat redogöra för varför jag valt att investera i aktien. Vi börjar med att läsa ur Scribonas årsredovisning. Där läser vi följande:

Scribona är Nordens ledande distributör av it- och kommunikationsprodukter med en årlig omsättning på cirka 12.000 Mkr. Scribona bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och sysselsätter drygt 900 personer

Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

1. Affärsområde Scribona är idag den ledande nordiska it-distributören med ett komplett erbjudande av hård- och programvara samt lösningar för it-infrastruktur.

2. Affärsområde Carl Lamm är ledande inom dokumenthantering i Sverige med egen distribution och detaljistverksamhet på 25 orter.

Man skulle kunna skoja till det och mycket förenklat säga att Scribona helt enkelt levererar datorer, skrivare och kopiatorer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Nu över till mina funderingar om Scribona och varför jag har valt att köpa aktier i just detta bolag just nu.

Scribonas försäljning för helåret 2005 uppgick till 11 758 mkr. Nettoresultatet efter skatt uppgick till – 19 mkr. OK, jag kan förstå alla er som nu tänker ”har Per Erik helt tappat koncepten?” i och med att jag investerat i ett företag som inte redovisar vinst och det är inte riktigt likt min normala investeringsfilosofi. Men den här investeringen är minst lika genomtänkt som investeringarna i exempelvis de otroligt lönsamma bolagen NCC, Handelsbanken eller H&M.

Carl Lamm delas ut

Dotterbolaget Carl Lamm står för 703 mkr av försäljningen och bidrar med ett rörelseresultat på 37 mkr. Det har tagits ett beslut om att skifta ut aktierna i Carl Lamm till Scribonas aktieägare och att särnotera Carl Lammaktien.

Carl Lamm är ett stabilt, lönsamt och växande företag. Min förhoppning är att värderingen av Carl Lamm kommer att hamna någonstans kring 600 mkr, vilket skulle motsvara mindre än 15 gånger min uppskattade årsvinst för innevarande år. Det menar jag är rimligt med tanke på den stabilitet som bolaget uppvisar.

I en artikel i Dagen Industri den 23 mars i år sade David Marcus (Scribonas största ägare sedan slutet av 2005) att Carl Lamm mycket väl skulle kunna vara värt hela Scribonas värde idag. Det är nog mer en förhoppning än en tro!

Rest-Scribona

Hela Scribonakoncernen värderas idag till mindre än 1,1 miljarder. Det skulle med mina antaganden ovan innebära att efter avskiljandet av Carl Lamm skulle vi äga en aktie i ett bolag, Scribona, som värderas till 500 mkr och har en försäljning på 11 000 mkr. Det innebär att varje omsättningskrona betalas med 0,05 kronor. En så låg värdering av försäljningen förtjänar man för att man inte presterar någon vinst på den försäljningen.

Jag tror att de åtgärder som ledningen genomför kommer att leda till vinst för Scribona. Om så inte sker tror jag inte att David Marcus förtroende för ledningen kommer att bli speciellt långvarigt. Scribonas problem är inte försäljningen utan kostnaderna och det brukar faktiskt vara ett enklare problem att hantera.

Man har också ett par nya verksamheter med stor potential kvar att utveckla. Sammantaget innebär allt detta att jag ser en god tillväxtpotential i aktien och en tämligen begränsad nersida i investeringen. Men det krävs att den påbörjade omstruktureringen av koncernen fortsätter och också når sina mål. Den dagen marknaden övertygas om att så kommer att ske så lär vi få en trevlig resa tillsammans med våra Scribonaaktier.

Fortsättning på 100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

En del av de likvida medlen som fanns i kassan har använts för att köpa aktier i Scribona. Företaget beskrivs lite närmare i artikeln ovan.

Det finns fler affärsmöjligheter som jag tycker mig ha identifierat men ännu inte genomfört.

Sannolikt kommer någon att genomföras inom de närmaste veckorna. Missa därför inte nästa nummer av Lokalguiden för att ta del av dessa.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter