Lokalguidens lyckade aktieköp - del 2 2006

Det är mycket nu

Till exempel så ska jag och alla andra som på något sätt känner sig som en del av kapitalmarknaden lära sig att tolka två nya riksbankschefers uttalanden. Det gäller både vår nya riksbankschef Stefan Ingves och i USA där man ersatt Alan Greenspan med Ben Bernanke. Ben Bernanke, inte ligger det lika bra i munnen som Alan Geenspan inte. Men det är väl knappast därför han fick jobbet å andra sidan.

Jag ska försöka mig på en snabb- analys av de båda herrarnas första framträdande i sina nya roller.

Big Ben

”Big Ben”, som alltså övertagit ”Big Al´s” roll var nog lite mindre hökaktig än vad man trott i sitt tal. Han höll i stort sett med om allt vad Greenspan tidigare sagt. Han varnade nu för både energiprisernas inverkan på inflationen och att USAs ekonomi närmar sig produktionstaket, vilket såklart också riskerar pressa upp inflationstakten. Men jag tycker ändå att hans framträdande var mindre hökaktigt än vad jag hade räknat med.

Har vi månne ett får i ulvkläder, eller som räntehandlarna skulle säga, en duva i hökkläder? Han må vara vilket djur han vill i vilka kläder han vill, vi har i varje fall inte sett sista räntehöjningen i USA än.

Little Steven

”Little Steven” (rockstjärna i Bruce Springsteens E Street Band och känd från TV-serien Sopranos), nej det har jag faktiskt aldrig hört att Stefan Ingves kallas. Vad sa riksbankschefen efter sitt debutmöte den 19:e januari? Det möte som tog beslut om att höja reporäntan. Ingenting! Han valde att inte uttala sig alls på ett bra tag. Och jag som ville lära känna honom lite bättre fick alltså vänta.

Sen dess har herr Ingves varit ute och hållit tal, det har för övrigt andra företrädare för Riksbanken också varit. Som alltid vägs varje ord på vågskål både av den som skriver talet och av den som lyssnar på det, eller läser det i efterhand. Samtliga tal finns ordagrant, ja jag lovar ordagrant, att finna på Riksbankens hemsida för den som är intresserad.

Jag har svårt att finna att bytet av riksbankschef kommer att innebära någon ändring på något avgörande sätt för hur Riksbanken framgent kommer att agera.

När väl denna tidning har tryckts kommer vi att ha ytterligare 0,25 procent högre reporänta om jag kunnat göra en korrekt tolkning av vad som sagts i de senaste talen som olika företrädare för riksbanken hållit.

Har vi inte fått en räntehöjning den 22 februari så har antingen Riksbanken varit otydlig i sin kommunikation med marknaden, eller så har jag bara inte förmått att tolka kommunikationen rätt, eller så har, gud förbjude, Göran Perssons kritik av räntepolitiken trots allt bitit på den, från politisk inblandning, oberoende Riksbanken.

Att använda tabellen

i krönikan

Jag utgår faktiskt från att alla läser krönikan och slukar allt som står i den. Tabellen mot slutet som berättar vilka aktier som finns i portföljen och hur de är viktade kan man faktiskt använda på mer än det gängse sättet att bara se den statiska fördelningen.

Nu kommer tipset; jämför andelarna med hur det såg ut gången före. En ökad andel innebär att den aktien (eller den sektorn) utvecklats bättre än portföljen som helhet. Självklart måste man ta hänsyn till om innehav har sålts eller tillkommit, likaså måste man ta hänsyn till de utdelningar som erhållits.

Om vi tittar på den aktuella portföljen konstaterar vi snabbt att exempelvis telekommunikation och Ericsson inte bidragit speciellt mycket till portföljens utveckling under denna period. By the way, det är väl inte så att Ericsson råkar var just ditt största och viktigaste innehav? Hade portföljen råkat innehålla TeliaSonera, Nokia eller Tele2 så hade det inte sett speciellt muntrare ut för dem kan jag lova.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att man kan generera en betydande överavkastning via ett aktivt aktieurval. Se bara till att släppa alla historiska och känslomässiga bindningar till enskilda aktier eller bolag. Vi på Kaupthing Bank hjälper dig självklart gärna i urvalsprocessen.

• Att du vid något tillfälle tjänat pengar på en viss aktie innebär inte automatiskt att det någonsin kommer att upprepas.

• Att du hittills förlorat varje gång du investerat i en viss aktie innebär inte att du i framtiden bara kan förlora pengar på investeringar i den aktien.

Kommentarer till några innehav

New Wave - Det senaste förvärvet i portföljen, New Wave, lämnade sin årsrapport helt i linje, eller till och med i överkant på, med mina förväntningar. För innevarande år förväntar jag mig 3,9 mdr kronor i försäljning, en ökning med drygt 25 procent jämfört med 2005. Den kraftiga tillväxten beror både på att Orrefors Kosta Boda finns med hela året och en god organisk tillväxt i bolaget. Bolagets mål är att nå 5 mdr i försäljning 2007. Jag finner ingen orsak att dra ner den siffran. Imponerande! Hade jag inte redan investerat i New Wave så hade jag gjort det nu.

NCC - Byggbolaget NCC har verkligen varit ett av periodens glädjeämnen. Ett bra rörelseresultat och goda utsikter för året, tillsammans med en föreslagen utdelning om 5:50 (höjd från 4:50) plus en extrautdelning även i år om 10 kronor som grädde på moset. Det var bättre än både jag och marknaden förväntat. Hade inte portföljen redan innehållit aktier i ett byggbolag så hade jag definitivt köpt det. 2006 lär bli ett mycket bra år för branschen. NCC är inte enda bolaget i branschen som ser bra ut.

Q-med - 19 procent högre omsättning och ett resultat som, rensat för poster av engångskaraktär 2004, steg från 25 mSEK till drygt 122 mSEK var i linje med mina förväntningar men överraskade nog många på marknaden att döma av den positiva utveckling som aktien uppvisat efter rapporten. Det finns analyser ute som definitivt pekar på avsevärt mycket högre kurser som ”fair-value” för Q-med, jag har min målkurs klar för detta innehav precis som för alla andra.

SCA - Ett av de senast inplockade innehaven i portföljen har utvecklats väldigt positivt. Utvecklingen kommer från ett bättre bokslut än de flesta tycks ha väntat. Hela skogssektorn har de facto fått en liten pånyttfödelse på börsen. Det är faktiskt det enda orostecknet jag ser för den aktien. Normalt sett vill jag sälja skogsbolagen strax efter att de fått ökade rekommendationer och uppmärksamhet bland övriga börsaktörer.

Ericsson - Ericssons resultat var helt OK och i linje med mina förväntningar på bolaget. Däremot kom min förhoppning om ett återköpsprogram på skam. Jag hade hoppats att man skulle återköpa aktier, precis som Nokia, och därigenom dra bort en del av det tradingkapital som åker ut och in ur Ericssonaktien. Jag tycker att Erics-son har en balansräkning som är stark nog att klara och även må bra av återköp av 3 - 5 procent av utestående aktier. Jag inbillar mig att ett sådant återköpsprogram hade betytt oerhört mycket för Ericssonkursen och kanske fått den att närma sig den nivå strax över 30 kronor där jag menar att aktien har potential att ligga.

Sagax - Fastighetsaktier har kommit tillbaka som lite av favoriter på börsen efter att ha uppvisat en lite tråkigare utveckling under hösten. Mitt val, Sagax, har de facto varit en av de aktier som utvecklats bäst i portföljen. Jag inbillar mig att Sagax utvecklats mycket bättre än någon annan fastighetsaktie och nu närmar sig kursen definitivt en nivå som jag antagligen inte skulle köpa dem på. Vill jag inte köpa för att de är för dyra så ska jag kanske inte heller äga aktien. Inget innehav ska finnas kvar på gamla meriter!

Fortsättning på

100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

Inga förändringar har skett i portföljen som utvecklats mycket väl. Samtliga aktier har under perioden bidragit till utvecklingen. Det finns någon eller några aktier som sann- olikt kommer att säljas under den närmaste tiden, men de besluten står i så fall att läsa i nästa nummer av tidningen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter